آموزش تصویری ساق دست بافتنی با قلاب و دو میل

آموزش تصویری ساق دست بافتنی با قلاب و دو میل دستکش ها پوششی مناسب برای دستان هستند که در انواع مدل های متنوعی بافته می شود و شما قادر هستید با یادگیری، انواع مختلف دستکش های بافتنی و ساق دست های متنوعی را ببافید.

کم کم به روزهای سرد سال نزدیک میشیم و باید لباس های بافتنی بپوشیم. آموزش بافت ساق دست یکی از دسته آموزش بافت های مورد علاقه اکثر خانم ها و آقایان است. در این مقاله قصد داریم تا روش بافت انواع ساق دست بافتنی و دستکش را با دو میل و قلاب به شما آموزش دهیم تا بتوانید در فصل سرد بافته و استفاده کنید. با ما همراه باشید.

آموزش بافتنی از پایه، آموزش بافت ساده و راحت

مدل ساق دست جدید

سه مدل آموزش بافت ساق دست با دو میل :

1. روش اول: بافت ساق دست پرزدار

برای بافت این ساق دست، به دو نوع کاموا نیاز دارید. یک عدد کاموا ساده و یک عدد کاموا پرزدار. بافت این ساق دست بافت رکن است و به دلخواه تان تنظیم می شود.

آموزش بافت ساق دست با دو میل

روش بافت ساق دست پرزدار :

· رج اول: با کاموا پرزدار متوسط 40 دانه سر بندازید. سپس بافت رکن را روی آن اعمال کرده و تمام دانه ها را از رو ببافید.

· روج دوم: همه را از رو ببافید.

· در بافت رکن، دانه ها از یک جهت بافته می شوند. یعنی اگر رج اول را از رو بافتید، تا آخرین رج باید از رو بافته شود. تا رج ده به همین شکل ببافید.

· رج یازدهم: اکنون کاموا ساده را به کاموا پرزدار گره بزنید و ادامه بافت رکن را با کاموا ساده ببافید.

· تا جایی که ساق دست بلند به نظر برسد، به بافت ادامه دهید. در اینجا ما تا 20 رج بافتیم.

· اکنون بافت را از وسط تا زده و دو طرف آن را به هم می دوزیم. برای زیبایی می توانید بر روی آن دکمه نیز بدوزید.

2. روش دوم: ساق دست بلند ساده

بافت این ساق دست بسیار ساده است و تنها نیاز دارد تا بافت زیر و رو را بلد باشید. این مدل دستکش هم برای خانم ها و هم برای آقایان قابل استفاده است.


حتما بخوانید : آموزش بافت شال گردن؛ آموزش بافت شال گردن برای مبتدیان


روش بافت ساق دست بلند ساده:

· رج اول: دو دانه زیر و سپس دو دانه رو، تا پایان رج به همین شکل ادامه دهید.

· رج دوم: دو دانه رو و سپس دو دانه زیر، تا پایان رج به همین شکل ادامه دهید.

· همین کار را برای رج های بعدی نیز تکرار کنید تا اندازه ساق دست به مقدار مورد نظرتان برسد.

· در نهایت دانه ها را کور کرده و بافت خود را تا بزنید و درزهای آن را به هم بدوزید.

· جهت تزئین نیز می توانید بر روی آن دکمه ببافید.

3. روش سوم: بافت ساق دست برجسته

آموزش تصویری ساق دست بافتنی

برای بافت این ساق دست به کاموا متوسط و میل 3.5 نیاز دارید و باید 40 دانه سر بیاندازید.

روش بافت ساق دست برجسته:

· رج اول: همه دانه ها از زیر بافته می شوند.

· رج دوم: همه دانه ها از رو بافته می شوند.

· رج سوم: همه دانه ها از زیر بافته می شوند.

· رج چهارم: همه دانه ها از رو بافته می شوند.

· رج پنجم: همه دانه ها از رو بافته می شوند.

· رج ششم: همه دانه ها از زیر بافته می شوند.

· رج هفتم: همه دانه ها از رو بافته می شوند.

· رج هشتم: همه دانه ها از زیر بافته می شوند.

· این 8 رج را شش مرتبه تکرار کنید.

· سپس برای قسمت بالای ساق دست که فاصله بین بافت ها بیشتر است، می توانید رج 5 تا 8 را دو مرتبه پشت سر هم تکرار کنید.

آموزش بافت ساق دست زیبا

آموزش بافت ساق دست با قلاب

جهت اندازه گیری دقیق می توانید دور مچ دست خود را اندازه بگیرید و 4 سانتی متر اضافی زنجیره بزنید. در اینجا از تعداد 32 زنجیره استفاده کردیم که برای یک دست متوسط است.

روش بافت ساق دست با قلاب:

· رج اول و دوم و سوم: تمام زنجیره ها را با پایه ساده درست کنید. هر زنجیره یک پایه داشته باشد. توجه کنید که وقتی اول رج بافتی را با پایه ساده شروع می کنید، ابتدا تعداد دو زنجیر بافته و سپس بافت ساده را شروع کنید. سپس اول هر رج را با دو زنجیر شروع کنید.

· رج دوم تا چهارم: دانه آخر مثل رج قبل باشد. در هر دانه یک پایه ساده بافته و سپس دو زنجیر می زنیم و دو دانه آخر رج را دوباره پایه ساده می بافیم و کار را بر می گردانیم و به رج بعدی می رویم.

· رج پنجم و ششم و هفتم مثل رج دوم بافته می شود.

· رج هشتم مثل رج چهارم بافته می شود.

· رج های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم: مثل رج دوم بافته می شوند.

· نخ را جدا می کنیم و دکمه ها را سر جای خودش می دوزیم. اگر قصد دارید تا دستکش خود را بلندتر ببافید، می توانید تعداد رج ها را بیشتر کنید.


حتما بخوانید : آموزش جوراب بافتنی با دو میل و قلاب


· اکنون دور مچ بافته شده است. حال نوبت بافت دور دست است.

· رج اول: مچ بافته شده را روی هم می گذاریم و درز دو طرف را در دست می گیریم و قلاب را از دو طرف درز رد می کنیم تا به هم متصل شود و بافت را شروع می کنیم و کل رج را با پایه کوتاه می بافیم.

· رج دوم و سوم: زنجیره می زنیم و در همان دانه اول یک بافت دانه ذرتی سه تایی می بافیم. یک دانه را نمی بافیم و در دانه بعدی دوباره یک دانه ذرتی می بافیم. یعنی کل رج تعداد 15 دانه ذرتی خواهیم داشت.

· رج سوم و چهارم: مثل رج دوم ادامه می دهیم.

· رج پنجم: در این رج باید جای شصت را مشخص کنیم. 7 دانه ذرتی اول را می بافیم. سپس برای جای شصت سه زنجیره می بافیم و دو دانه ذرتی را نمی بافیم و بقیه رج را ادامه می دهیم.

· برای بافت دست راست به جای اینکه بعد از دانه هفتم این انگشت شصت را مشخص کنیم، 7 دانه آخر رج را در نظر می گیریم. یعنی همه رج را می بافیم. از آخر رج که 7 دانه باقی مانده بود را دو دانه نمی بافیم و 3 زنجیر می بافیم و 5 دانه ذرتی بعدی را می بافیم!

· رج ششم و هفتم و هشتم: مثل رج سه بافته می شود. البته در سایز کوچک تر می بافیم و تعداد رج را کم می کنیم.

· رج نهم و دهم: دور تا دور را با پایه کوتاه ببافید.

  اکنون دستکش بافته شده است!

آموزش بافت دستکش یک انگشتی

آموزش بافت ساق دست فانتزی

برای بافت دستکش بافتنی می توانید از میل بافتی شماره 4 یا 5 استفاده کنید. این مدل دستکش هم برای خانم ها و هم برای آقایان قابل استفاده است.

روش بافت دستکش یک انگشتی :

· اگر از کاموا با ضخامت متوسط استفاده می کنید، باید 50 دانه سر بندازید. اما اگر از کاموا ضخیم تر استفاده می کنید، 40 دانه سر بیاندازید.

· رج اول: این مدل دارای پیچ است. بنابراین باید به شکل 2 دانه رو، 4 دانه زیر بافته و تا انتهای رج به همین شکل ادامه دهید.

· بافت دستکش را تا زمانی که به اندازه دلخواه تان برسد، ادامه دهید.

· در وسط بافت دستکش برای انگشت شصت باید دانه اضافه کنید. اگر 50 دانه سر انداخته اید، رج رو و دو دانه ای که به رو بافته اید دقیقا وسط بافته می شود. توجه کنید که در این مرحله باید در دو طرف دو دانه ای که به رو بافته اید، دو دانه دیگر اضافه کنید و به بافتن رج ادامه دهید.

· به رج برگشت دانه ای اضافه نکنید. ولی دوباره در وسط رج رفت قبل از 4 تا دانه وسط یک دانه و بعد از 4 تا دانه وسط یک دانه دیگر اضافه کنید و همین روش بافت را ادامه دهید تا 16 دانه در وسط بافت به وجود بیاید.

· 14 دانه وسط را جدا کنید و همینطور به بقیه بافت ادامه دهید.

· بافت را تا جایی که می خواهید دستکش روی انگشت شما را بگیرد، ادامه دهید و کور کنید. سپس به سراغ بافت انگشت بروید و دانه ها را در میل بیاندازید و به نخ گره زده و بقیه را ببافید. می توانید هم از بافت ساده و هم از بافت کشبافت در این مرحله استفاده کنید و سپس کور کنید و درزها را به هم بدوزید.


حتما بخوانید : کیف بافتنی زنانه شیک و ساده


آموزش بافت دستکش 5 انگشتیساق دست بافت پرنسسی

روش بافت دستکش 5 انگشتی:

· ابتدا 44 دانه سر بیاندازید و سپس 6 سانت را به شکل کشبافت ببافید.

· میل را از دانه ها در بیاورید و کشبافت را تا بزنید تا دانه ها در دو ردیف قرار بگیرند.

· دانه ها را باید به گونه ای به میل برگردانید که دانه ها به شکل یکی در میان از هر ردیف در میل قرار بگیرند و دوباره همان 44 دانه ای که سر انداخته اید به دست بیاید.

· در این مرحله باید یک روش کشبافت دولا را ادامه دهید (دانه های زیر را ببافید و دانه های رو را به صورت نبافته با میل بگیرید). با این روش، دستکش بدون درزی بافته می شود و فقط در قسمت کشبافت مچ دست درز می خورد.

· پس از بافتن چهار سانت، محل انگشت شصت را علامت بزنید (با یک نخ دیگر 12 دانه اضافه کرده و داخل میل دیگری نگه دارید). سپس دوباره 44 دانه را ادامه دهید تا نزدیک 4 انگشت دست برسید.

· دانه ها را 4 قسمت کنید و برای هر انگشت 11 دانه در نظر بگیرید.

· برای انگشت کوچک به همان روش کشبافت دولا ببافید و برای انگشتان بعدی 11 دانه ای که جدا کرده بودید از بغل انگشت دو دانه دیگر هم جدا کنید که جمعا 13 دانه داشته باشید. سپس یکی یکی انگشت ها را تا انتها ببافید و در انتهای هر انگشت دانه ها را به شکل یکجا کور کنید.

· با کمک دانه هایی که علامت گذاشته اید و 13 دانه ای که اضافه کرده اید، انگشت شصت را ببافید.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم تا آموزش بافت ساق دست و انواع دستکش را به شما معرفی کنیم. امیدوارم که از خواندن این مقاله لذت برده باشید. اگر هر گونه سوالی در خصوص نحوه بافت این ساق دست ها داشتید، لطفا در بخش نظرات زیر با ما به اشتراک بگذارید.

ساق دست بافتنی دخترانه جدیدساق دست بافت پرنسسی

ساق دست  انگشتی

ساق دست اسپرت زنانه

ساق دست ساده

ساق دست اسپرت دخترانه

مدل ساق دست بلند بافتنی

ساق دست پرنسسی

مدل ساق دست بلند بافتنی جدید

ساق دست زیبا

ساق دست فانتزی طرح دار

ساق دست فانتزی

ساق دست پرنسسی

بافت ساق دست فانتزی

ساق دست بافتنی دخترانه بافت درشت

ساق دست اسپرت زنانه

ساق دست بافتنی زنانه مجلسی 

ساق دست اسپرت دخترانه

ساق دست بافتنی زنانه جدید

 ساق دست بافتنی

ساق دست نیم تنه

بافت ساق دست فانتزی

مدل ساق دست بافتنی دخترانه جدید

مدل ساق دست بافتنی دخترانه جدید

مدل جدید ساق دست مردانه

مدل ساق دست بافتنی با قلاب

ساق دست مردانه ساده

ساق دست پسرانه

ساق دست بافتنی پسرانه

ساق دست مردانه اسپرت

ساق دست انگشتی مردانه

بافت ساق دست فانتزی دخترانه رنگارنگ

ساق دست بافتنی دخترانه

 ساق دست بافتنی

بافت ساق دست فانتزی دخترانه ساده

ساق دست فانتزی

بافت ساق دست فانتزی دخترانه جدید

مدل ساق دست جدید

بافت ساق دست فانتزی دخترانه دکمه دار

ساق دست بافتنی دخترانه جدید


مطالب مرتبط:

بافت سرهمی نوزاد

آموزش بافت لیف حمامی

آموزش ژاکت بافتنی زنانه

از
19
رای