انگیزه دادن به خود با 10 روش روانشناسانه و ثابت شده، ترفندهای خود انگیزشی

انگیزه دادن به خود با 10 روش روانشناسانه و ثابت شده، ترفندهای خود انگیزشی بعد از گذراندن دوران نوجوانی و با بالغ شدن افراد، هر شخص می تواند هدایتگر خود باشد و با یافتن هدف اصلی زندگی با اضافه کردن چاشنی انگیزه به هر آن چیزی که می خواهد میرسد.

 بدون دادن انگیزه به خود ما نمی توانیم به دیگران انگیزه بدهیم و دیگران نیز متقابلا نمی توانند برای ما چنین کنند بلکه تنها کاری که ما می توانیم برای یکدیگر انجام دهیم، این است که یکدیگر را برای انجام کارها تشویق کنیم. در واقع این خود ما هستیم که بهترین مشوق و انگیزه دهنده به خودمان هستیم. در این قسمت راهکارهای مؤثر برای ایجاد انگیزه در خود و خود انگیزشی نام برده می شود تا کمک کند از استعدادها و توانایی های درونی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

روانشناسی ایجاد انگیزه

1. انگیزه دادن به خود (خود انگیزشی) با انتخاب آگاهانه شاد بودن

افراد شاد همیشه انگیزه بیشتری برای انجام امور دارند. شادی حق مسلم ماست. آن را با چیز دیگری عوض نکنیم. مجله‌ی روانشناسی (Journal of Positive Psychology) مطالعاتی را منتشر کرده است که نشان می دهد؛ شادی یا خوشبختی یک انتخاب است و نه یک نتیجه و پیامد! برای هر کسی این امکان وجود دارد که در زندگی خود از بین حالت های مختلف روحی یکی را انتخاب کند. حالت هایی که در بسیاری از موارد احساس می شود باید همان حالت باشد.

2. انگیزه داشتن با تمام کردن کاری که آغاز شده

بسیاری از ما پیش از پایان یک کار یا انجام یک تصمیم، سراغ کار دیگری می رویم. سعی کنیم همیشه کارهای خود را تمام کنیم. اگر بخواهیم کار های مختلف را شروع و آن ها را نصفه کاره رها کنیم، براسترس ما افزوده می شود، زیرا ذهن بین کارهای ایجاد شده سویچ می کند و میزان تمرکز ما کاهش پیدا می کند.

3. انگیزه داشتن با داشتن آرزوهای بزرگ

اگر چیزی فراتر از سطح انتظار باشد ما همه تلاش خود را می کنیم تا آن آرزو و خواسته را برآورده کنیم. رویا و آرزو با هدف از لحاظ عملی شدن تفاوت های زیادی دارند. ما باید قدرت آن را داشته باشیم که اهداف بزرگ را به اهداف کوچکتر تبدیل کنیم تا تحقق آن ها با سرعت بیشتری اتفاق بیافتد.

مدیریت انگیزه

4. زندگی در حال برای انگیزه دادن به خود و خود انگیزشی

وقتی در گذشته ها گیر کرده باشیم یا در آینده ای که زمان آن نرسیده، سیر کنیم، نمی توانیم از لحظه های کنونی خود استفاده کرده و تصمیمات درست اتخاذ کنیم. آیا تا به حال در «زمان حال» زندگی کرده اید؟ شاید سوال احمقانه ای باشد، ولی بسیاری از ما لحاظات زندگیمان را در گذشته و آینده سپری می کنیم. اگر تمام آن لحظات را صرف زمان حال می کردیم؛ گذشته و آینده ایده آل تری برایمان رقم می خورد.

5. برای انگیزه داشتن ساعتی برای خودشناسی در نظر بگیریم

سعی کنیم حداقل روزی یک ساعت را به خودشناسی اختصاص دهیم. کتاب های مفید مطالعه یا موسیقی الهام بخش کنیم. رانندگی بهترین فرصت برای گوش کردن به کتاب های صوتی در مورد پرورش روح و خودشناسی است.

6. عقب نشینی نکردن به هنگام شکست

وقتی در مانده می شویم یا شکست می خوریم، هرگز عقب نشینی نکنیم. شاید موفقیت در چند قدمی ما ایستاده باشد. سخنانی از این دست را زیاد شنیده ایم، اما اگر بتوانیم تعریفی از شکست برای خود تعریف کنیم راحت تر با شکست و احساسات ناشی از آن کنار می آییم.

7. انگیزه داشتن با لذت بردن از زندگی

لذت بردن بهترین شغل بهشت است. خیلی از ما آدم ها نمی دانیم دقیقا از زندگی چه چیزی می خواهیم! در نتیجه در همه دوره های زندگی خود دلیلی برای رنج کشیدن داریم.

8. نترسیدن از اشتباه

عقل به ما کمک می کند تا اشتباه نکنیم و در نتیجه هزاران اشتباه به وجود می آید! گاهی انجام بعضی کارها اجتناب ناپذیر است و وقتی مرتکب اشتباه می شویم، درس های مفیدی می آموزیم که می تواند به عنوان یک تجربه مفید و مؤثر در ادامه راه زندگی کارگشای ما باشد.

انگیزه در روانشناسی

9. محدود نکردن افکار برای انگیزه گرفتن

فکر خود را به مسایل معمولی محدود نکنیم. سعی کنیم بزرگ و وسیع فکر کنیم. این یک ایده کلی است ولی شاید بسط آن بتواند برای خیلی از مسائل راه حل مناسبی ارائه کند.

10. نترسیدن از سختی ها

از اینکه کمی به خود سختی دهیم، نهراسیم. بزرگترین مانع برای رسیدن به استعدادهای درونی راحت طلبی است. اتفاق های مهم زمانی رخ می دهند که ما کمی هم تلاش و سختی را تحمل کنیم.

از
6
رای