عاطفه اسماعیلی

فن بیان چیست و چگونه می تواند به ما کمک کند؟

آیا تاکنون تلاش کرده اید یک موضوع ساده را برای دوستانتان بیان کنید ولی با مخالفت آنها روبرو شده باشید؟ اگر موضوع برای خودتان روشن است، فقط باید فن بیان تان را تقویت کنید.