مهمترین باید و نبایدهای یک رابطه عاطفی سالم و جدی چیست؟

مهمترین باید و نبایدهای یک رابطه عاطفی سالم و جدی چیست؟ وقتی در شروع رابطه سالم و جدی هستید، کاری نمی کنید که طرف مقابل احساس حسودی کند. او را با شرکای قبلی خود یا با افراد دیگری که علاقه مند به قرار گذاشتن با شما بودند، مقایسه نمی کنید.

وقتی در مورد شخصی برای برقراری رابطه عاطفی سالم و جدی هستید، با او بازی نکنید. هنگامی که در مورد ابتدای با شخصی جدی هستید، با آنها بازی نکنید. آنها را وادار نکنید تا آنچه را که در ذهن شما می گذرد حدس بزنند. قابل اعتماد رفتار کنید.

برای یک رابطه سالم و جدی چه کارهایی را باید و نباید انجام داد؟

1. شما آنچه در قلب خود بوده را اعتراف کردید. مطمئن هستید که آنها می دانند که شما دقیقا چه احساسی دارید، بنابراین آنها دچار سردرگمی نشده و قبل از اینکه شما جذبه خود را آزمایش کنید، راه دیگری را در پیش می گیرند.

2. هنگامی که به دنبال شروع یک رابطه سالم و جدی با کسی هستید، آنها را منتظر شنیدن این خبر از خود نکنید تا اینکه مرموز به نظر برسید. آنها را برای درک احساس شما عمدا به حال خود رها نکنید. به دورغ نگویید که نقشه هایی دارید تا به نظر برسد پرمشغله بوده و زندگی موفقی دارید. برای خود مانع ایجاد نکنید تا از پیوند عمیق تر بین خودتان جلوگیری کنید.

3. هنگامی که خواهان شروع رابطه سالم و جدی با شخصی هستید، نباید بازی های پیچیده ای که درک آن دشوار است با آنها انجام داده و با احساسات آنها بازی کنید. آنها را در شب بیدار نگه ندارید و در این فکر نباشید که آیا آنها هم این احساس را به شما دارند. از آنها تعریف کنید. گفت وگو با آنها را آغاز کنید. از آنها بخواهید که با شما وقت صرف کنند. مطمئن شوید که آنها می دانند از روز اول تا چه اندازه برای آنها ارزش قائل هستید.

4. وقتی خواهان شروع رابطه سالم و جدی با شخصی هستید، اجازه نمی دهید که احساسات شما یک طرفه به نظر برسد، و اجازه نمی دهید که احساسات آنها یک طرفه به نظر برسد. تلاش می کنید تا با آنها معاشقه کنید، با آنها مکالمه کنید و بیشتر و بیشتر وقت خود را با آنها بگذرانید. تمام تلاش خود را می کنید تا آنها در رابطه با شما احساس خاص بودن کنند، و این احساس را در اولویت اول قرار دهید.

رابطه عاطفی سالم و جدی

5. وقتی خواهان شروع رابطه سالم و جدی با کسی هستید، هرگز نمی خواهید که با روش های مختلف به آنها صدمه بزنید. هرگز نمی خواهید که آنها به خود شک کنند، احساس بدی نسبت به خود داشته باشند، به ویژه به علت چیزی که شما گفته اید یا چیزی که نتوانستید بگویید.

6. وقتی خواهان شروع رابطه سالم و جدی هستید، کاری نمی کنید که طرف مقابل احساس حسودی کند. آنها را با معشوقه های قبلی خود یا با همه افراد دیگری که علاقه مند به قرار گذاشتن با شما بودند، مقایسه نمی کنید. آنها را وادار نمی کنید که احساس کنند باید برای جلب توجه شما رقابت کنند، مثلا اینکه ممکن است شما هر لحظه علاقه خود به آنها را از دست بدهید؛ زیرا گزینه های انتخابی شما بسیار زیاد هستند.

7. وقتی خواهان شروع رابطه سالم و جدی با شخصی هستید، او را مجبور نمی کنید که کار پیچیده ای برای رسیدن به شما انجام دهد. او را مجبور نمی کنید برای جلب توجه شما بجنگند. روند قرار گذاشتن را پیجیده تر از آن که باید باشد، نمی کنید.

8. هنگامی که خواهان شروع یک رابطه سالم و جدی با شخصی هستید، با آنها با همان شفافیت و احترامی رفتار کنید که اگر زمانی همسر رسمی شما شوند هم این گونه خواهد بود. شما به احساسات خود اعتراف می کنید؛ حتی اگر شما را آسیب پذیر نشان دهد. عمیق ترین احساسات خود را بیان کنید، حتی اگر بدان معنا است که شما کمی خطر می کنید.

9. هنگامی که خواهان شروع رابطه سالم و جدی هستید، شما وقت خود را با بازی دادن طرف مقابل تلف نمی کنید. ترجیح می دهید که از آن زمان برای برقراری ارتباط قوی با آنها استفاده کنید. ترحیج می دهید که با ویژگی های شخصیتی آنها بیشتر آشنا شوید و ترجیح می دهید داستان عاشقانه خود را هر چه سریع تر آغاز کنید.

منبع: thoughtcatalog

از
1
رای