خصوصیت زنان باهوش؛ زنان باهوش چه ویژگی هایی دارند و چه کارهایی انجام می دهند

خصوصیت زنان باهوش؛ زنان باهوش چه ویژگی هایی دارند و چه کارهایی انجام می دهند باهوش بودن در زندگی و عشق، با باهوش بودن در فیزیک هسته ای بسیار متفاوت است. یکی از ویژگی های زنان باهوش این است که او هرگز فراموش نمی کند او همین طور که هست، با مرد یا بدون مرد، فردی کامل است.

زنان باهوش می دانند که ...

هیچ زنی باهوش متولد نمی شود. زنان باهوش همچنین می دانند که به دو روش می توانند باهوش شوند، روش سخت و روش آسان. بیشتر زنان باهوش به روش سخت و از طریق تجربه دست اول باهوش می شوند و آنها آسیب هایی با خود دارند که مؤید این امر است. خاطرات ناراحت کننده ای از بی خوابی های شبانه، اشک ها، سردرگمی، خشم، تردید به خود و اضطراب. بی شک آنها درباره زندگی، عشق و ارتباط، تجربه های زیادی کسب کرده اند، اما برای دستیابی به چنین تجربه و خردی بهای سنگینی پرداخته اند.

روش های ساده برای باهوش شدن زنان

ما باور داریم روشی راحت تر برای باهوش شدن زنان وجود دارد؛ روشی راحت تر تا اطلاعاتی به دست آورید که برای مدیریت خردمندانه ارتباطاتتان به آن نیاز دارید، بدون اینکه مجبور شوید با حوادثی آسیب زا که اغلب با کسب چنین آگاهی و خردی همراه است، مواجه شوید؛ آگاهی و خردی بدون درد و ناراحتی، درک و تفاهمی بدون دلشکستگی، بینشی بدون احساسات آسیب زا. باهوش ترین زنان می دانند که مجبور نیستند برای باهوش شدن آسیب ببینند، سردرگم شوند یا ناراحتی و رنجی را تحمل کنند. زن باهوش میداند که با ارزش ترین احساس، احساس خودباوری، عزت نفس و اعتماد به نفس است.

روش های ساده برای باهوش شدن زنان

باهوش شدن به چه معناست

زنی که در مسیر باهوش شدن قرار می گیرد، باید بداند باهوش شدن به چه معناست. به عنوان مثال، دبرا را در نظر بگیرید. اگرچه او باهوش، تحصیل کرده، خلاق، زیرک و منظم است، هنوز در شیوه هدایت و رهبری زندگی اش خیلی باهوش نیست. در واقع، دبرا اولین کسی خواهد بود که به شما می گوید وقتی وارد ارتباط می شود، از همان ابتدا عقل و هوشش را از دست می دهد. او می گوید: در زندگی اش زمان های زیادی وجود داشته که به مرحله ای رسیده که نمی دانسته است چه کسی است و چه می خواهد. همانند بیشتر زنان دیگر، دبرا آموخته است که زن می تواند برجسته و با استعداد باشد. با این حال، در مراقبت از خود در ارتباطش ناکام می شود؛ زنان می توانند در شغل خود بسیار موفق باشند و با این حال جذب خصوصیات نادرست مرد شوند. زن می تواند باهوش باشد و با این حال نداند چطور از نظر احساسی و عاطفی هوشمند باشد. چرا این گونه است؟ چون باهوش بودن در زندگی، عشق و ارتباطات، با باهوش بودن در فیزیک هسته ای یا طراحی رایانه بسیار متفاوت است.

باهوش شدن به چه معناست

ویژگی های زنان باهوش

بنابراین، ویژگی هایی که زنی را به درستی باهوش می سازد و فرصت های بی نظیری برای شادمانی شخصی و احساسی در اختیار او قرار می دهد، کدام هستند؟

  • زن باهوش می داند که باهوش بودن یعنی - عاقل و منطقی باشد.
  • اجازه دهد که هوش و خردش احساساتش را مهار کند، نه اشخاصی که در اطرافش هستند.
  • به ارزش هایش بیشتر از هورمون هایش اعتماد کند.
  • ارتباطاتی را انتخاب کند که او را خوشحال می کند و باعث رشد و تحولش می شود.
  • آدم هایی را بپذیرد که مثبت و حمایت کننده هستند.
  • از ارتباطات دردسرساز اجتناب کند.
  • از آدم هایی که سعی می کنند بر او مسلط یا باعث رنج و عذابش شوند، دوری کند.
  • در ارتباط، زن باهوش می داند که در بعضی موارد باید احساسی واقع گرایانه را در خود رشد دهد، از جمله: ... آنچه باید به نامزدش عرضه کند. ... چه توقعاتی می تواند از نامزدش داشته باشد. مهمتر اینکه، زن باهوش هرگز و هرگز فراموش نمی کند او همین طور که هست، با مرد یا بدون مرد، فردی کامل است.
  • زنان باهوش می دانند که .... وقتی آنچه را می خواهند به دست نمی آورند، در واقع تجربه کسب کرده اند.
  • زنان باهوش می دانند که... باهوش بودن ساده نیست، اما دشوار بودن کار نباید شما را از تلاش برای دستیابی به آن باز دارد.

ویژگی های زنان باهوش

11 دستورالعمل و کاری که زنان را باهوش انجام می دهند

1. شما باید همه توقعات تان را واقع بینانه شکل دهید.

2. هرگز نباید اولویت ها و خودپنداره تان را فراموش کنید.

3. نباید بیشتر از آنچه مردی به شما خدمت می کند، به او خدمت کنید.

4. نباید طولانی تر از مدتی که مردی منتظر شما می ماند، منتظرش بمانید.

5. نباید بیشتر از آنچه صرف درک مشکلات خودتان می کنید، صرف تحلیل مشکلات هر مردی کنید.

6. نباید هیچ مرد فانی را به خدای شخصی تان تبدیل کنید.

7. به همسایه تان طمع نورزید.

8. درباره همه مردان قضاوت کنید، نه براساس کلامشان، بلکه بر پایه ثبات کردارشان

9. نباید هیچ شکلی از بد رفتاری را تحمل کنید.

10. باید استعدادها، توانایی های بالقوه و استقلالتان را رشد دهید.

12. باید با مرد زندگیتان منصف باشید و در عوض توقع انصاف داشته باشید.

کارهایی که زنان باهوش انجام می دهند

از
36
رای