تعریف موفقیت و بیان اسرار، رموز و عادات خاص افراد موفق

تعریف موفقیت و بیان اسرار، رموز و عادات خاص افراد موفق شما چه تعریفی از موفقیت دارید؟ کدامیک از افراد محیط اطرافتان را موفق می دانید؟ برای رسیدن به موفقیت چقدر تلاش کرده اید و چه برنامه هایی در سر دارید؟

موفقیت به معنای پیشبرد تمام فاکتورهای انسان از جمله سلامتی، معنویت، ثروت، آرامش، عشق و خدمت به دیگران است. ما دارای ابعاد مختلفی هستیم که برای رسیدن به موفقیت باید تمام فاکتورهای خود را پیشرفت دهیم. تنها با پرورش یک بعد وجودی، ما موفق محسوب نمی شویم بلکه باید تمام زوایای وجود خود را پرورش دهیم تا به هدف نهایی برسیم.

باید دارای باورهای مثبت باشیم و همواره خود را فردی ببینیم که آرزو داریم باشیم. افکار منفی ما را از رسیدن به خواسته ها و اهدافمان دور می کند. این افکار از کودکی درون ذهنمان لانه کرده و ما را به سمتی پیش می برد که نمی خواهیم ولی هیچ کس جز خود ما نمی داند که چه قدر موفق هستیم چرا که موفقیت یک حس درونی است که تا باور نداشته باشیم کسی نمی تواند بگوید که ما فرد موفقی هستیم یا نیستیم.

پس باید سعی کنیم که نظر اطرافیان نسبت به خود را بشنویم و مورد تحلیل قرار دهیم. اگر با واقعیت زندگی ما همخوانی دارد و ضعف هایی در مسیر موفقیت ما وجود دارد، آنها را برطرف کنیم و با آغوشی گشوده نظرات دیگران را بپذیریم ولی چنانچه با سوگیری همراه است، فقط شنونده باشیم و در نهایت مسیر خود را دنبال کنیم و اجازه ندهیم نظرات دیگران، اهداف، خواست ها و رسیدن به موفقیت ما را دچار اختلال کند.

موفقیت چیست و موفق کیست؟

نگاه به زندگی افراد موفق می تواند ما را در پیشبرد اهدافمان تا رسیدن به موفقیت یاری دهد. موفقیت مثلثی است که سه ضلع آن عبارتند از:

  • برنامه ریزی و دقت و سرعت عمل و زمان شناسی
  • سرعت عمل و زمان شناسی (مدیریت زمان)
  • نظم و آرامش

نکاتی برای رسیدن به موفقیت

1. داشتن اراده برای دستیابی به موفقیت

ما باید بدون به تعویق انداختن مستقیم به سمت اهداف حرکت کنیم. وقتی چیزی بخواهیم پس اتفاق می افتد. کسانی که بهترین چیزها را به دست می آورند، آنهایی هستند که بر روی اهداف خود تمرکز کرده و مصرانه به دنبال آن بوده و تلاش کرده اند.

2. نقش اعتماد به نفس برای رسیدن به موفقیت

به خود اعتماد کنیم. به توانایی ها و مهارت های خود یقین داشته باشیم. زمانی که ما به خود اعتماد غیر قابل انکار داریم به آسانی یک قدم به موفقیت نزدیک تر می شویم.

3. خود وابستگی

می توانیم مسئولیت کارهایمان را به عهده بگیریم و روی خودمان حساب کنیم. تصمیمات سخت بگیریم. فکر کردن در مورد خود باعث می شود خود را بهتر بشناسیم.

موفقیت یعنی چه؟

4. سخت کوشی

باید سخت کوش تر از آنچه که تا به حال بوده ایم، باشیم. چنانچه کاری را به اتمام برسانیم، به خود افتخار خواهیم کرد. لازم است سرعت بگیریم، خود را به سمت هدف برانیم و خود را با بهترین ها هم تراز کنیم.

5. رسیدن به موفقیت با داشتن شور زندگی

اگر می خواهیم موفق شویم و اگر می خواهیم زندگی کنیم، شور داشته باشیم. شور زندگی 10 درصد چیزی است که ما تجربه می کنیم و 90 درصد در پاسخ های ما به این تجربه نهفته است.

6. برای موفق شدن باید صبر داشته باشید

در هر چیزی شکست و ناامیدی وجود دارد. صبر و شکیبایی پیشه کنیم. وقتی نهالی را می کارید و تمام شرایط رشد آن را فراهم می کنید و به طور دایم مراقب آن هستید، برای به بار نشستن و میوه دادن، چقدر زمان لازم دارد؟ اگر این زمان به طور مثال؛ 2 سال باشد، شما در طی این 2 سال چه کارهایی برای نهال خود انجام می دهید؟ منظور از صبر کردن این است که بگذارید کارها دوره خود را طی کنند!

7. مثبت اندیشی

ما می دانیم چه چیزی ارزش جنگیدن دارد. مثبت اندیشی تکنیکی برای ساختن آینده بهتر است.

راز موفقیت افراد موفق در چیست؟

چون در بیشتر موارد مثبت اندیشی دچار کج فهمی می شود. با یک مثال این موضوع را تشریح می کنیم؛ فرض کنید خانه شما بسیار شلوغ و بی نظم شده است و شما باید آن را تمیز و مرتب کنید. (فرض بر این است که شما نمی توانید این کار را به کس دیگر محول کنید). در این حالت یکی از این 2 حالت زیر رخ می دهد:

1. انجام می دهید

الف) با غر غر و اعصاب خراب این کار را انجام می دهید. (نگرش منفی).

  • در این زمان چه تصویری از این کار در ذهن شما نقش بسته است؟

ب) با حال خوب و شور و شوق این کار را انجام می دهید. (نگرش مثبت)

  • در این زمان چه تصویری از این کار در ذهن شما نقش بسته است؟

ج) بدون هیچ احساسی این کار را انجام می دهید. (نگرش خنثی)

  • در این زمان چه تصویری از این کار در ذهن شما نقش بسته است؟

2. انجام نمی دهید

الف) از انجام نشدن آن ناراحت و عصبی هستید. (نگرش منفی)

  • در این زمان چه تصویری از این کار در ذهن شما نقش بسته است؟

ب) برای انجام این کار زمان مناسب دیگری را در نظر گرفته اید. (نگرش مثبت)

  • در این زمان چه تصویری از این کار در ذهن شما نقش بسته است؟

ج) انجام نشدن این کار هیچ اهمیتی برای شما ندارد. (نگرش خنثی)

  • در این زمان چه تصویری از این کار در ذهن شما نقش بسته است؟
از
2
رای