واکسیناسیون حیوانات خانگی: اسامی واکسن های لازم برای سگ ها و گربه ها

واکسیناسیون حیوانات خانگی: اسامی واکسن های لازم برای سگ ها و گربه ها برای اینکه از حیوانات خانگی خود در مقابل بیماری های مختلف محافظت کنید؛ نیازمند واکسیناسیون هایی هستید که برای سگ ها و گربه ها ضروری است، در ادامه اسامی واکسن هایی که برای سگ ها و گربه ها لازم است، ارائه شده است.

برای حفاظت از حیوانات خانگی در مقابل بیماری ها، واکسیناسیون های ضروری را طبق زمانبندی انجام دهید. این موضوع اهمیت دارد حتی اگر حیوان خانگی شما، بیشتر داخل خانه نگه داشته شود. بسیاری از بیماری های مسری از طریق هوا منتقل می شوند و ممکن است حیوان شما خیلی ساده و از طریق یک پنجره باز به آن مبتلا شود. همیشه این خطر وجود دارد که حیوان خانگی تصادفی بیرون برود. پانسیون های شبانه روزی، پارک سگ ها و سالن های اصلاح حیوانات نقاطی هستند که حیوانات احتمال ابتلا به بیماری های مسری را دارند، بنابراین پیش از بردن حیوان خود به این مکان ها با دامپزشک مشورت کنید.

واکسیناسیون حیوانات خانگی؛ واکسن های ضروری برای سگ و گربه

واکسیناسیون ضروری برای سگ

 • دیستمپر، هپاتیت، پاراآنفولانزا و پاروویروس (DHPP). این واکسن ترکیبی به نام "واکسن دیستمپر" شناخته می شود و در واقع حیوان را در برابر چهار بیماری محافظت می کند.
 • بیماری هاری- ویروسی کشنده است و پستانداران از جمله انسان ها، مستعد ابتلا به عفونت هستند. واکسیناسیون هاری برای سگ ها در بسیاری کشورها طبق قانون لازم است.

سایر واکسیناسیون ها برای سگ ها

دامپزشک شما بسته به جایی که در آن زندگی می کنید و سبک زندگی سگتان نیز ممکن است واکسن های دیگری را برای سگ شما توصیه کند:

 • لپتوسپیروز: اغلب شامل واکسن ترکیبی دیستمپر (DHLPP می سازد)، این عفونت باکتریایی اغلب در آب و هوای مرطوب شایع است. این بیماری همچنین می تواند از حیوان به انسان نیز منتقل می شود.
 • بوردتلا (سرفه لانه ای سگ): ویروس بوردتلا باعث عفونت تنفسی فوقانی بسیار مسری می شود. دامپزشک ممکن است این واکسن را پیش از اینکه سگ خود را به پارک، آرایشگاه حیوانات یا پانسیون سگ ها ببرید، توصیه کند.
 • بیماری لایم: یک عفونت باکتریایی که از طریق کنه ایجاد می شود، این بیماری می تواند در مناطق خاصی شیوع پیدا کند.
 • آنفولانزای سگی: این بیماری تنفسی فوقانی ویروسی در پناهگاه های حیوانات شیوع دارد.
 • ویروس کرونا: این ویروس مجاری روده ای را آلوده می کند.

واکسن های ضروری برای سگ ها

واکسیناسیون های ضروری برای گربه

 • رینوترشیت ویروسی گربه، کلسی ویروس و پنلوکوپنی. اغلب به عنوان واکسن دیستمپر شناخته می شود. این واکسن ترکیبی، از حیوان در مقابل سه بیماری محافظت می کند: رینوترشیت ویروسی گربه، کلسی ویروس و پانلوکوپنی.
 • هاری: هاری ویروسی کشنده ای است و همه پستانداران از جمله انسان، مستعد ابتلا به عفونت هستند. واکسن هاری برای گربه ها ضروری است.

سایر واکسن های برای گربه ها

دامپزشک شما بسته به جایی که در آن زندگی می کنید و سبک زندگی گربه شما، ممکن است دیگر واکسن ها را نیز برای حیوان شما توصیه کند:

 • کلامیدیا: کلامیدیا یک عفونت باکتریایی است که باعث ایجاد ورم ملتحمه شدید می شود و واکسیناسیون آن اغلب در واکسن ترکیبی دیستمپر وجود دارد.
 • لوسمی گربه (Felv): فلوو (Felv) یک عفونت ویروسی است که فقط از طریق تماس نزدیک منتقل می شود و به طور کلی برای گربه هایی توصیه می شود که به خارج از منزل می روند.
 • ویروس نقص ایمنی گربه سانان (FIV):  یک عفونت ویروسی است که تنها از طریق تماس نزدیک منتقل می شود و برای گربه هایی که به خارج از منزل می روند، توصیه می شود.
 • پریتونیت عفونی گربه سانان (FIP): یک عفونت ویروسی شایع در پناهگاه گربه ها است، FIP تقریباً همیشه کشنده است. اغلب گربه های خانگی خطر قابل توجهی در انتقال این بیماری ندارند.
 • بوردتلا: این بیماری باکتریایی باعث عفونت دستگاه تنفسی فوقانی می شود. ممکن است دامپزشک به شما توصیه کند قبل از بردن گربه به سالن اصلاح حیوانات یا پانسیون های نگهداری حیوانات، آن را تزریق کنید.

واکسیناسیون حیوانات خانگی: سگ ها و گربه ها

منبع: americanhumane

از
2
رای