رازداری زنان حداکثر 47 ساعت طول می کشد!!!

رازداری زنان حداکثر 47 ساعت طول می کشد!!! مسائل صمیمی، قیمت واقعی اجناس خریداری شده و روابط پنهانی، در صدر لیست رازها برای نگه داشتن قرار دارند و دختران، بیشتر آنها را از طریق صحبت رو در رو، تلفن یا پیام متنی بر ملا می سازند.

یک تحقیق ادعا کرده است که زنان به طور میانگین بیش از 47 ساعت قادر به نگه داشتن یک راز نمی باشند. محققان دریافته اند که زنان تحت تاثیر یک میل درونی شدید برای به اشتراک گذاری شایعات به محض اطلاع از آنها هستند. معمولاً زنان یک راز را حداکثر ظرف مدت 47 ساعت و 15 دقیقه، حداقل برای یک نفر دیگر بیان می کنند. بسته به این که آن شایعه درباره چه کسی باشد، دوست پسر، همسر، بهترین دوست یا مادر، معمولاً بیشترین افرادی هستند که به عنوان اولین نفر برای بیان راز انتخاب می شوند. تحقیق بر روی 3000 زن بین سنین 18 تا 65 همچنین دریافته است که 4 نفر از هر 10 زن اعتراف کرده است که قادر به حفظ یک راز بدون توجه به این که چقدر شخصی و محرمانه باشد، نمی باشند. همچنین مشخص شده است که الکل یک یاری کننده به زنان برای بیان آسان تر رازها می باشد و بیش از نیمی از زنان این تحقیق اذعان داشته اند که مصرف یک یا دو لیوان شراب می تواند آنها را برای بیان سریع رازها تحت تاثیر قرار دهد. با سلام دنیا همراه باشید تا بفهمید که چرا محققان معتقدند که حداکثر رازداری زنان، بیش از 47 ساعت طول نمیکشد.

زنان نمی توانند یک راز را بیش از 47 ساعت نزد خود نگه دارند

زنان نمی توانند یک راز را بیش از 47 ساعت نزد خود نگه دارند

مایکل کاکس، به عنوان مدیر عامل شرکت تولید کننده شراب Chile که به نوعی سفارش دهنده برگزاری این تحقیق بوده است می گوید:

 • این مطلبی رسمی است. "زنان نمی توانند رازها را نگه دارند."
 • ما واقعاً مشتاق بودیم که بفهمیم که چه تعداد راز معمولاً در اختیار یک فرد قرار می گیرد و هدف واقعی ما بررسی اینکه این رازها چقدر سریع در اختیار دیگران قرار می گیرند، نبوده است.
 • بدون توجه به میزان اهمیت اطلاعات بیان شده به افراد، ظرف مدت 48 ساعت این اطلاعات برای عموم برملا خواهند شد.
 • این یعنی هر فرد انگلیسی که برای دوستش مطلبی را اعتراف می کند، بایستی این نگرانی را داشته باشد، زیرا نمی تواند پیش بینی کند که این راز تا چه حد پخش خواهد شد.
 • این واقعیت که زنان شایعات را برای افرادی که کاملاً بی ارتباط با موضوع هستند، یا در گروههای اجتماعی متفاوت برملا می سازند، کمی تسکین دهنده است؛ اما این در حالی است که 9 نفر از هر 10 دختر ادعا می کنند که قابل اعتماد می باشند، اما کماکان در حفظ رازها ناتوان می باشند.
 • و شایعات آبدار واقعاً ممکن است پس از مصرف دو لیوان شراب برای دیگران بازگو شوند.

رازداری زنان بیش از 47 ساعت طول نمی کشد

 • این تحقیق دریافته است که زنان به طور متوسط سه شایعه را در هفته می شنوند، اما نهایتاً هر کدام از آنها را حداقل برای یک نفر بازگو می کنند.
 • شش نفر از هر ده نفر، مطلب را برای کسی بازگو می کند که کاملاً با موضوع نامرتبط می باشد؛ در نتیجه فردی که راز متعلق به اوست، متوجه آشکار شدن راز نمی شود.
 • سه نفر از هر ده نفر اعتراف کرده اند که به نوعی برای بیان راز فردی عجله داشته اند. تقریباً نیمی (45 درصد) از افراد، تنها راز را برای رهایی از باری که بر شانه هایشان احساس می کرده اند، آشکار کرده اند.
 • با این وجود، دو سوم از افراد برای بیان راز به دیگران، احساس گناه داشته اند.
 • سه چهارم افراد اعلام کرده اند که می توانند درباره یک راز سکوت کنند و 83 درصد افراد خودشان را 100 درصد در هر گروه دوستان، قابل اعتماد می پنداشته اند.
 • با این وجود، 4 نفر از هر 10 نفر اعتراف کرده اند که از یک گروه دوستان دیگری شایعاتی را برای یک دوست نزدیک بیان کرده اند.
 • بیش از 4 نفر از هر 10 نفر فکر می کرده اند که بیان راز یک دوست برای فردی که وی را نمی شناسد، کاری قابل قبول است و بیش از 40 درصد از آنها اعلام کرده اند که همسرشان محرم نهایی راز آنهاست.
 • خوشبختانه، بیش از یک چهارم (27 درصد) از زنان اعلام کرده اند که تا روز بعد، راز گفته شده را فراموش میکنند.

مسائل صمیمی، قیمت واقعی اجناس خریداری شده و روابط پنهانی در صدر لیست رازها برای نگه داشتن قرار دارند و دختران بیشتر آنها را از طریق صحبت رو در رو، از طریق تلفن یا پیام متنی بر ملا می سازند.

مطلب مرتبط: 30 رازی که هر زنی از مرد زندگیش پنهان میکنه!

منبع: telegraph

از
1
رای