14 نقاشی نشانه ه ؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ هـ، ه، ـه] پیش دبستانی و اول

14 نقاشی نشانه ه ؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ هـ، ه، ـه] پیش دبستانی و اول نقاشی با حروف الفبا؛ 14 نقاشی نشانه ه؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ هـ، ه، ـه] برای پیش دبستانی و کلاس اول برای رنگ آمیزی، فانتزی؛ نقاشی با حرف ه مثل هویج، نقاشی با حرف ه غیر اول و آخر در سلام دنیا ببینید.

نقاشی یک روش موثر برای آموزش نشانه های حروف الفبا برای کودکان پیش دبستانی و کلاس اولی در نظر گرفته شده است، زیرا آنها با کمک تصویر سازی درک بهتری از نشانه ها پیدا خواهند کرد. ما در این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا 14 نقاشی نشانه ه فانتزی، ساده و برای رنگ آمیزی را به همراه شعر و فیلم تدریس حرف [ هـ، ه، ـه]  برای پیش دبستانی و کلاس اول را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا در خانه آنها را با فرزندتان تمرین کنید.

نقاشی نشانه ه برای کلاس اول

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ه برای کودکان 1

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ی با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ه برای کودکان 2

////////////////////////////////////////////

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ه برای کودکان 3

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه آ با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف ه برای پیش دبستانی

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ه برای کودکان 4

////////////////////////////////////////////

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ه برای کودکان 5

////////////////////////////////////////////

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ه برای کودکان 6

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ب با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ه دو چشم

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ه برای کودکان 7

////////////////////////////////////////////

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ه برای کودکان 8

////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف هـ تنها و ه وسط

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ه برای کودکان 9

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه پ با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ه برای کودکان 10

////////////////////////////////////////////

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ه برای کودکان 11

////////////////////////////////////////////

نقاشی با نشانه ـه آخر

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ه برای کودکان 12

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ت با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف هلو

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ه برای کودکان 13

////////////////////////////////////////////

نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ه برای کودکان 14 width=

////////////////////////////////////////////

شعر حرف ه

ای بچه‌های باهوش

به حرف ما بدین گوش

ما همگی هـ هستیم

کنار هم نشستیم

من هـ غیر آخرم

با همه یار و یاورم

غیر از آخر همه جا

جای منه بچه‌ها

دستم رو خط درازه

دو چشم دارم که نازه

هر وقت وسط ـهـ بیاد

هیچ می‌دونید کی میاد؟

اون ـهـ  وسطیه

صداش با من یکیه

گاهی که لازم باشه

ـهـ وسط گم بشه

چون که دوسش می‌دارم

جا پای پاش می‌ذارم

اما دو دوست دیگر

به نام ه آخر

یکی ـه چسبانه

با همه مهربانه

آروم و سر به زیره


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ث با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////

دست همه رو می‌گیره

اون یکی ه آخر

تنها و بی دردسر

آخر میاد همیشه

چسبیده هم نمی شه

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

هـ هستم و هـ هستم

هـ هستم و هـ هستم

////////////////////////////////////////////

(  ـه ) آخر چسبان ، ( ه ) آخر تنها 

             هِ   که   می   گن  ،  من   هستم            

سرِ    کلاس     نشستم

             چهار     شکلِ     زیبا      دارم           

 همه     جا    ، آشنا       دارم

////////////////////////////////////////////

            هِ   رو ببین چه      زیباست           

همراهِ   ما   بچّه  ها  ست

          همش  چهار شکل می خندند        

   همسایه   ی    هم    هستند

////////////////////////////////////////////

 ببین   چهار     شکل  من   را    

صدام       میاد       کشیده

( ـهِـ )       وسطم      همیشه          

در   مـهـتاب و در  بهار 

در میهن  هم میام یار   

////////////////////////////////////////////

ه ِ   آخر  هم  ،     چه     تنهاست         

جدا  می  یاد ،  چه زیباست

در            پناهِ        خداوند         

مانند ( ـه ) چسبان

اون هم  آخرِ حرفاست 

با یک فرق کوچولو 

این ( ـه )  باید بچسبد 

( ه) اصلا نچسبد 

مانند کوه و بَه بَه          

عدد نُه وچهچه 

همه        با        هم       رفیقند        

به   کوه   و   گردش می رند

می  رند    به   کوه   زیبا     

  نگاه کنند به مهتاب

////////////////////////////////////////////

فیلم تدریس نشانه چهار شکلی ه ، ـهـ ، ه، ـه برای کلاس اول و پیش دبستانی

دانلود فیلم تدریس نشانه چهار شکلی ه برای کلاس اول

////////////////////////////////////////////

سخن آخر

سایت سلام دنیا امیدوار است که از این ایده ها در زمینه نقاشی و رنگ آمیزی نشانه و حرف ظ برای کودکان استفاده کرده و تمام لذت را برده باشید.


مقالات مرتبط:

نقاشی با عدد یک (1) کودکانه و ساده

آموزش کشیدن نقاشی اسب تک شاخ مرحله به مرحله و ساده با 2 روش

 آموزش کشیدن نقاشی باب اسفنجی به صورت گام به گام

از
2
رای