164 اسم پسر با م جدید و شیک؛ نام های پسرانه که با حرف میم شروع میشه

164 اسم پسر با م جدید و شیک؛ نام های پسرانه که با حرف میم شروع میشه اسم پسر با م جدید و شیک؛ اسامی و نام های پسرانه با حرف میم شروع می شود، 164 اسم پسر با م ایرانی، ترکی، کردی، عربی و نام پسر با م خارجی زیبا و خاص با معنی را در سلام دنیا مشاهده کنید.

اگر در انتخاب نام فرزند با گزینه های متعددی مواجه شدید و نمی دانید که چه اسمی برای فرزند خود انتخاب کنید، ما توصیه می کنیم این مطلب سلام دنیا را تا انتها مشاهده کنید. ما در این مطلب برای پدر و مادرهای عزیزی که به دنبال نام پسر با حرف م هستند، مجموعه ای خاص و زیبا از اسم پسر با م جدید و شیک، 164 نام پسر که با حرف میم شروع شود، نام های پسرانه با حرف م خاص و جدید ایرانی، اسم پسرونه با حرف م ترکی، خارجی و عربی با ریشه و معنی را به شما خوانندگان عزیز و محترم معرفی کنیم تا از میان این اسامی زیبا یک نام که برازنده فرزندتان است را برای او انتخاب کنید

اسم پسر با م جدید و شیک

1. مهدیار

معنی: محافظ و نگهبان سرزمین و میهن، یار حضرت مهدی (عج)

2. مهیار

معنی: ماهیار، نام پهلوان ايرانی

3. ماتیار

معنی: کمک کننده به مادر، یار مادر 

4. مادیار

معنی: ماد = مادر + یار = کمک کننده، یاور، مددکار و به معنی یاور و کمک کننده مادر، مددکار برای مادر.

5. ماراب

معنی: بخت و دولت تازه

6. مارتیار

معنی: جوانمرد، آدمی، انسان، منسوب به داریوش اوّل


حتما بخوانید: 144 اسم پسر با ن جدید و شیک


7. مانیاد

معنی: مان = ماندن + یاد 1- به یاد بمان؛ 2- مجاز از عزیز و گرامی.

8. مانیار

معنی: یار ماندگار

9. محمد طاها

معنی: ترکیب دو اسم محمد و طاها (ستوده و نام سوره‌ی بیستم قرآن کریم)

10. ماه شاد

معنی: مجاز از خوش سیمای شادمان، خوش سیمای خوشحال.

11. ماهفر

معنی: دارای فر و شکوه ماه

12. مهداد

معنی: مِه = مِهتر، بزرگتر + داد = داده، مجاز از بزرگ‌زاده.

13. محمد صدرا

معنی: ترکیب دو اسم محمد و صدرا (ستوده و بلندمرتبه)

14. مهدار

معنی: مِه = مِهتر، بزرگتر + دار = سرا، سرای، خانه، روی هم به معنی مِهتر خانه، بزرگتر خانه و سرا.

15. مهر اندیش

معنی: 1- ویژگی آن که دارای اندیشه‌ و فکر مهرورزی است؛ 2- مجاز از مهربان و با محبت.

16. مهر آرتا

معنی: مهر = مهربانی و محبت + آرتا = مقدس، مهربانی و محبت مقدس.

17. مهر بد

معنی: مهر = مهربانی و محبت + بُد /-bod/ (پسوند محافظ یا مسئول)، 1- محافظ یا نگهبان مهربانی و محبت؛ 2-مجاز از شخصِ مهربان.

18. مهر پویان

معنی: مهر = مهربانی و محبت + پویان = جوینده و جستجو کننده، جوینده و جستجو کننده مهربانی و محبت.

19. مهر مند

معنی: مهر+ مند (پسوند دارندگی)، دارای مِهر، با محبت، دوست.

20. مهر ورز

معنی: 1- با محبت، مهربان؛ 2- (در قدیم) عاشق.

21. مهراد

معنی: مِه = مِهتر، بزرگتر + راد = جوانمرد، جوانمرد مِهتر و بزرگتر

22. مهران فر

معنی: دارای شأن و شکوه از حیث مهربانی و محبت.

23. مهرپویا

معنی: در جستجوی مهر ومحبت، مهر + پویا

24. میهن یار

معنی: دوست و یاور میهن

25. محمد احسان

معنی: مرکب از نام های محمّد و اِحسان

26. محمد ارشاد

معنی: مرکب از نام های محمّد و ارشاد

27. ماهان

معنی: منسوب به ماه، روشن و زیبا همچون ماه

28. مهراس

معنی: نام پدر الياس پيغمبر (ع)

29. محمد کیان

معنی: ترکیب دو اسم محمد و کیان (ستوده و پادشاهان)

30. محمد آیین

معنی: ترکیب دو اسم محمد و آیین (ستوده و رسم)

31. محمد ایلیا

معنی: ترکیب دو اسم محمد و ایلیا (ستوده و الیاس)

32. محمد آراد

معنی: ترکیب دو اسم محمد و آراد (ستوده و بخشنده)

33. محمد مهراد

معنی: ترکیب دو اسم محمد و مهراد (ستوده و جوانمرد)

34. محمد پرهام

معنی: ترکیب دو اسم محمد و پرهام (ستوده و ابراهیم)

35. محمد طه

معنی: ترکیب دو اسم محمد و طه (ستوده و طاها)


حتما بخوانید: نام های پسرانه که با حرف واو شروع بشه


36. میثاق

معنی: عهد و پیمان

37. محمد فرحان

معنی: ترکیب دو اسم محمد و فرحان (ستوده و شاد)

38. محمد آروین

معنی: ترکیب دو اسم محمد و آروین (ستوده و تجربه)

39. محمد آرمین

معنی: ترکیب دو اسم محمد و آرمین (ستوده و دلیر)

40. محمد آیهان

معنی: ترکیب دو اسم محمد و آیهان (ستوده و پادشاه ماه)

41. محمد یارا

معنی: ترکیب دو اسم محمد و یارا (ستوده و قدرت)

اسم پسر با م جدید و شیک

اسامی و نام های پسرانه که با حرف میم شروع می شود

1. محمد

معنی: ستوده، بسیار تحسین شده، نام پیامبر اسلام(ص)، نام سوره چهل و هفتم قرآن مجید

2. ماراسپند

معنی: مهراسپند، کلام مقدس، روز بیست و نهم هر ماه شمسی

3. مازیار

معنی: ماه ایزدیار، مازدیار، صاحبِ کوه ماز


حتما بخوانید: نام های پسرونه که با حرف س شروع میشه


4. مانوک

معنی: نوعی مرغابی که سرخاب هم نامیده می‌شود

5. مانی

معنی: مانی در لغت به معنی «اندیشمند» است

6. ماهبد

معنی: ماه + بُد/-bod/ (پسوند محافظ یا مسئول) 1- نگهبان ماه؛ 2- مجاز از خوش سیما

7. ماهداد

معنی: داده و بخشیده ماه

8. ماهوی

معنی: ماهو، لقب عمومی شاهان مرو

9. مرتیا

معنی: جوانمرد، مردانه.

10. مهر داد

معنی: داده‌ی مهر، آفریده شده‌ی مهر

11. مهر دار

معنی: مهر = مهربانی، محبت + دار، 1- دارنده‌ی مهربانی و محبت؛ 2- مجاز از مهربان.

12. مهر سام

معنی: پسر خونگرم و مهربان، مرکب از مهربه معنای مهربانی یا خورشید و سام به معنای آتش است

13. مهر کام

معنی: مهر = مهربانی، محبت + کام = آنچه خواسته‌ی دل است، آرزو، خواهنده‌ی مهربانی و محبت، آرزومند محبت.

14. مهر کوش

معنی: مهر = مهربانی، محبت + کوش = کوشش و سعی، کوشا و ساعی برای مهربانی کردن و مهرورزی

15. محمد حسام

معنی: ترکیب دو اسم محمد و حسام (ستوده و شمشیر برنده)

16. محمد مهدی

معنی: ترکیب دو اسم محمد و مهدی (ستوده و هدایت شده)

17. محمد جواد

معنی: ترکیب دو اسم محمد و جواد (ستوده و بخشنده)

18. محمد رضا

معنی: ترکیبی از دو اسم محمد و رضا (ستوده و خشنود)

19. محمد ارشام

معنی: ترکیب دو اسم محمد و ارشام (ستوده و نیرو)

20. محمد هورام

معنی: ترکیب دو اسم محمد و هورام (ستوده و پیرو نیکی)

21. مصفا

معنی: تصفیه شده، صاف شده، خالص، بی‌غش

22. مهروین

معنی: خورشید کوچک


حتما بخوانید: اسم پسر با ش جدید و شیک


اسم پسر با م ایرانی

1. ماهان

معنی: 1) نام پسر کیخسرو، پسر اردشیر، پسر قباد؛ 2) نام یکی از شهرهای استان کرمان؛ 3) نام دشت بزرگی در مغربِ تبریز.

2. مرداس

معنی: سنگ کوب، آسیای دستی، نام پدر ضحاک

3. مردآویج

معنی: دلاور، جنگجو

4. مرزوان

معنی: مرزبان.

5. مشکان

معنی: مشک + ان (پسوند نسبت)، 1- منسوب به مشک (ماده معطر شکم آهو)

6. منوشنگ

معنی: نام پدر هما در داستان همای و همایون

7. مه کام

معنی: در آرزوی ماه

8. مهبود

معنی: وزیر و گنجور بیدار دل انوشیروان که دلی پر خرد و رایی درست داشت و پیوسته در جستجوی نیکنامی بود و انوشیروان در بزم‌ها بجز از دست وی غذا نمی‌خورد.

9. مهزیار

معنی: مازیار

10. مهوند

معنی: مِه = مِهتر، بزرگتر + وند (پسوند نسبت)، 1- منسوب به بزرگی و مِهتری؛ 2- مجاز از مِهتر و بزرگتر.

11. مهیاد

معنی: مِه = مِهتر، بزرگتر + یاد، 1- تداعی‌گر مِهتری و بزرگی؛ 2- مجاز از مِهتر و بزرگتر.

12. مهیار

معنی: ماهیار

13. ماخ

معنی: زر قلب و ناسره را گویند، از شخصیتهای شاهنامه، نام سخندانی پیر و مرزبان هری و از راویان شاهنامه

14. ماه یار

معنی: 1) یکی از دو وزیر دارا و از قاتلان او، که خود او هم به فرمان اسکندر کشته شد؛ 2) پدر آرزو و پدر زن بهرام گور، که گوهر فروش بود؛ 3) ماهیار نوابی: [1291-1379 شمسی] زبان شناس ایرانی، پژوهشگر فرهنگ ایران باستان و استاد دانشگاه، از مردم شیراز و استاد دانشگاه. مترجم درخت آسوریک و یادگار زریران، مؤلف کتاب شناسی ایران (10 جلد)، ناشر گنجینه‌ی دستنویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی.

15. مرزبان

معنی: 1- آن که از مرز کشور پاسداری میکند، سرحد دار؛ 2- مجاز از آن که حکومت قسمتی از یک کشور با اوست، حاکم ناحیه‌ای از کشور؛ 3- مجاز از جنگجو و مبارز و پهلوان، نگهبان.

16. منوچهر

معنی: به معنی «از نژاد و پشت منوش» [منوش یکی از ناموران قدیم]


حتما بخوانید: نام های پسرانه که با حرف طا شروع میشه


17. منوشان

معنی: نام حاکم فارس در زمان کی خسرو کیانی که از سرداران سپاه او نیز بود

18. مهبد

معنی: نگهبان ماه، مجازا به مفهوم نورانی و درخشان است، ماهبد

19. مهربنداد

معنی: دارای بنیاد و شالوده ای از محبت

20. میرین

معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی و داماد قیصر روم

21. ماکان

معنی: آنچه بوده است، نام پسر كاكي از سران ديالمه، شجاع

اسم پسر با م ایرانی:

اسم پسر با م ترکی

1. مانچو

معنی: اعاده کردن، حق کسی را باز گرداندن.

2. موتسان

معنی: کسی که خوشبخت و سعادتمند محسوب می شود.


حتما بخوانید: اسم پسر با ت جدید و شیک


اسم پسر با م کردی

1. ماردین   

معنی: نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه

2. ماژان    

معنی: بزرگان، همچنین مکانی در شهرستان بیرجند

3. ماهور

معنی: تابناک

اسم پسر با م عربی

1. مهتر

معنی: بزرگتر، سرور، پیغمبر

2. ماجد

معنی: دارای مجد و بزرگی، بزرگوار

3. ماشاءالله

معنی: 1- (شبه جمله) آنچه خداوند بخواهد، (برگرفته از قرآن کریم) 2- مجاز از هنگام تعجب و تحسین برای دفع چشم بد گفته می‌شود، چشمِ بد دور

4. مالک

معنی: 1- آن که صاحب مِلک یا املاکی است؛ 2- آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد؛ 3- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 4- در ادیان ملک الموت گیرنده‌ی جان

5. ماهد

معنی: 1- گسترنده، گستراننده؛ 2- نامی از نامهای باری تعالی.

6. ماهر

معنی: آن که در انجام کار و فن هنری استاد باشد و آن را بخوبی انجام دهد، حاذق، چیره دست.

7. مایل

معنی: راغب، خمیده

8. مائد

معنی: 1- خوردنی، طعام؛ 2- سفره‌ای که بر آن غذا می‌گذارند.

9. مبارز

معنی: 1- آن که برای رسیدن به هدف خود پیوسته با مخالفان در جدال و ستیز است؛ 2- آن که فعالیت سیاسی دارد؛ 3- هم‌آورد، حریف، رزمنده، جنگ‌آور.

10. مبارزالدین

معنی: جنگنده در راه دین

11. مبارک

معنی: دارای آثار یا تأثیرات خوب، دارای برکت و خیر و خوشی، خوش یمن، خجسته، فرخنده

12. مبدع

معنی: مبتکر، ابداع کننده

13. مبرز

معنی: 1- برتر و ممتاز از دیگران؛ 2- برجسته.

14. مبشر

معنی: آن که خبر خوش و مژده می‌دهد، نوید دهنده.

15. مبین

معنی: آشکارکننده، آشکار، روشن، هویدا، واضح، روشنگر، بیانگر، بیان کننده، نشان دهنده، نشانگر

16. متقی

معنی: پرهیزکار، با تقوا

17. متوکل

معنی: 1- آن که به خدا توکل میکند؛ 2- تکیه کننده، پشتگرم؛

18. متین

معنی: 1- دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت؛ 2- استوار، محکم؛ 3- از نام‌ها و صفات خداوند.

19. مجاهد

معنی: 1- ویژگی آن که به خاطر وصول به هدف‌های غیر شخصی مانند اشاعه‌ی دین و آزادی به جنگ و مبارزه می‌پردازد؛ 2- در قدیم به معنی کوشش و جد و جهد کننده.

20. مجد

معنی: بسیار کوشنده، کوشا

21. مجدود

معنی: بختیار، کامروا، سعادتمند

22. مجذوب

معنی: شیفته، جذب شده

23. مجمر

معنی: آتشدان

24. مجیب

معنی: 1- جواب دهنده؛ 2- پاسخگو، اجابت کننده، روا کننده حاجت؛ 3- از نام‌ها و صفات خداوند.

25. مجیر

معنی: 1- پناه دهنده، فریادرس؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند


حتما بخوانید: 77 نام های پسرانه که با حرف ز شروع میشه


26. محب

معنی: 1- محبت ورزنده به کسی یا به چیزی، دوست دارنده، دوستدار؛ 2- در تصوف به معنی دوستدار خداوند، سالک.

27. محتشم

معنی: 1- دارای حشمت و شکوه، با حشمت؛ 2- در قدیم به معنی دارای خَدَم و حَشَم زیاد؛ 3- مجاز از بزرگ و توانگر و ثروتمند

28. محزون

معنی: اندوهگین، غمناک

29. محسن

معنی: 1- نیکوکار، احسان کننده؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند

30. محصون

معنی: محفوظ، مصون.

31. محقق

معنی: 1- آن که درباره‌ی موضوعی مطالعه و تحقیق میکند، پژوهشگر، پژوهنده، جستجو کننده

32. مدثر

معنی: جامه در سر کشیده

33. مدد

معنی: 1- یاری‏ کمک؛ 2- یار‏ یاور‏ مددکار؛ 3- آنچه به چیزی افزوده می‌شود تا قدرت آن را بیفزاید.

34. مدرس

معنی: درس دهنده، تدریس کننده

35. مراد

معنی: 1- خواست، آرزو، مقصود، منظور، قصد؛ 2- در تصوف به معنی پیر؛

36. مرآت

معنی: آینه و آئینه.

37. مرزوق

معنی: بهره مند، روزی داده شد

38. مرسل

معنی: 1- در ادیان به معنی فرستاده شده از سوی خدا، رسول صاحب کتاب

39. مؤيد

معنی: کمک کننده و تقویت کننده

40. ماس

معنی: نوعی سنگ قیمتی است که به قیمت بالا و درخشش چشم نوازش معروف است.

41. ماویه

معنی: به معنای آینه است و به آن آب زلال نیز می گویند.

42. مرشد

معنی: هدایتگر، پیشگام، واعظ راهنما

43. محی الدین

معنی: مرکب از دو کلمه است: محیی به معنای احیاء کننده احکام شرعی و کمک به گسترش معارف دینی.

44. مختار

معنی: برگزیده

45. مرتضی

معنی: یعنی کسی که مردم از او راضی هستند و در سطح اجتماعی پذیرفته می شوند.  

اسم پسر با م خارجی

1. مایکل (Michael)

معنی: "چه کسی شبیه خداست؟

2. متیو (Matthew)

معنی: «هدیه یهوه»

3. موریک (Maverick)

معنی: "مستقل"

4. مایلز (Myles)

معنی: "آسیاب"

5. ملاشی (Malachi)

معنی: "پیام آور من" یا "فرشته من"

6. مارتین (Maartin)

معنی: شبیه جنگ

7. میردین (Myrddin)

معنی: "دریا"

8. مایرون (Myron)

معنی: "روغن شیرین" یا "عطر"

9. موانا (Moana)

معنی: موانا نامی است که در پلی‌نزی برای پسران و دختران استفاده می‌شود. در مائوری و هاوایی به معنای «اقیانوس»، «وسعت آب» یا «دریای عمیق» است.

10. مکایستو (Mekaisto)

معنی: "کلاغ قرمز"

11. ماگو (Mago)

معنی: "سپر"

12. میکل آنژ (Michelangelo)

معنی: این نام ترکیبی از میکائیل و آنجلو است که به فرشته مایکل اشاره دارد.

13. منس (Menes)

معنی: "تحمل کردن"


حتما بخوانید: اسم پسر با آ جدید و شیک


14. مکنزی (Mackenzie)

معنی: این نام از یک نام خانوادگی اسکاتلندی با ریشه در کلمه ایرلندی قدیمی به معنای "خوش تیپ"گرفته شده است.

15. مونتانا (Montana)

معنی: "کوهستانی"

16. متئو (Mateo)

معنی: هدیه خداوند

17. مکس (Max)

معنی: "بزرگترین"

18. مالکوم (Malcolm)

معنی: "فداکار سنت کلمبا"

19. ماکسیمیلیان (Maximilian)

معنی: "بزرگترین"

20. مارکو (Marco)

معنی: "جنگجو"

21. ماکاولی (Makaveli)

معنی: « پادشاه نور»

22. مردخای (Mordecai)

معنی: شهرت، قدرت

23. مارسل (Marcel)

معنی: "جنگجوی کوچک"

24. مورفی (Murphy)

معنی: "جنگجوی دریایی"

25. میلر (Miller)

معنی: آسیاب غلات

26. میرو (Miro)

معنی: صلح، دنیا

27. مورتیمر (Mortimer)

معنی: دریای مرده

28. مونتگومری (Montgomery)

معنی: «قدرت انسان»

29. مارسلوس (Marcellus)

معنی: "جنگجوی جوان"

30. مک کوی (Mccoy)

معنی: "آتش"

اسم پسر با م خارجی

سخن پایانی:

در این مطلب سعی شد تا با توجه به ریشه های زبانی مختلف اسامی جدید، شیک و زیبای پسرانه با حرف م ارائه شود تا شما خوانندگان عزیز بتوانید به راحتی یک نام نیک برای فرزند دلبندتان انتخاب کنید.


مطالب مرتبط:

41 نام های پسرانه شیک و جدید که با حرف ژ شروع بشه

58 اسم پسر با چ جدید و شیک

اسم پسر با ج جدید و شیکاز
6
رای