بی حسی اسپاینال و اپیدورال چه تفاوتی دارند؛ روش عملکرد و عوارض جانبی هر کدام

بی حسی اسپاینال و اپیدورال چه تفاوتی دارند؛ روش عملکرد و عوارض جانبی هر کدام بلوک های اسپاینال و اپیدورال انواع بی حسی هستند که در آن ماده بی حس کننده به نزدیکی نخاع و ریشه های عصب تزریق می شود و به طور خاص برای بخش پایین تر شکم و پاها استفاده می شود. روش عملکرد آنها متفاوت است.

بی حسی اپیدورال و اسپاینال چیست و روش عمکرد هر کدام چگونه است

بلوک های اسپاینال و اپیدورال انواع بی حسی هستند که در آن ماده بی حس کننده به نزدیکی نخاع و ریشه های عصب تزریق می شود. به این ترتیب مانع از احساس درد از کل بدن مانند شکم، باسن، پاها یا لگن می شود. بی حسی اپیدورال و اسپاینال به طور خاص برای بخش پایین تر شکم و پاها استفاده می شود. بی حسی اپیدورال اغلب در زایمان انجام می شود. اما می تواند برای کنترل درد بعد از جراحی های شکم یا قفسه سینه نیز بکار رود.

روش بی حسی اپیدورال چیست

بی حسی اپیدورال شامل قرار دادن یک سوزن تو خالی و یک کاتتر کوچک و انعطاف پذیر درون فضای بین ستون مهره و غشای بیرونی نخاع (فضای اپیدورال) در قسمت میانی یا پایینی پشت است. ناحیه ای که سوزن فرو می رود با استفاده از بی حسی موضعی کرخت می شود. بعد از اینکه کاتتر از طریق آن عبور کرد، سوزن وارد شده برداشته می شود. کاتتر (یک لوله نازک و منعطف) در محل باقی می ماند. داروی بی حسی از طریق کاتتر وارد بدن می شود تا بالا و پایین نقطه تزریق را بی حس کند. وجود کاتتر در پشت بی خطر است و در صورت نیاز به داروی بیشتر می توان دوباره از آن استفاده کرد.

روش بی حسی اپیدورال چیست

روش بی حسی اسپاینال چیست

بی حسی اسپاینال به روش مشابهی انجام می شود. اما داروی بی حسی با استفاده از یک سوزن بسیار کوچکتر، به طور مستقیم به مایع مغزی نخاعی که نخاع را احاطه کرده است، تزریق می شود. ناحیه ای که سوزن در آن قرار خواهد گرفت، ابتدا با بی حسی موضعی کرخت می شود. سپس سوزن به داخل کانال ستون فقران هدایت می شود و ماده بی حسی تزریق می شود. این کار معمولاً بدون استفاده از کاتتر انجام می شود. بی حسی اسپاینال یا نخاعی، قسمت پایین بدن و گاهی اوقات بالای ناحیه تزریق را بی حس می کند. ممکن است فرد نتواند تا زمان بی اثر شدن دارو، دست و پای خود را حرکت بدهد.

عوارض جانبی بی حسی اسپاینال و اپیدورال 

  • سردرد شایعترین عارضه جانبی بی حسی اسپاینال است. این مسئله به راحتی رفع می شود. سردرد در بی حسی اپیدورال کمتر شایع است.
  • بی حسی ایپدورال و اسپاینال معمولاً با داروهای دیگر ترکیب می شود که موجب خواب آلودگی یا آرامش (آرام بخش) یا تسکین درد (مسکن) می شوند. این داروهای دیگر از طریق ورید تزریق می شوند (داخل وریدی، IV). یا ممکن است به همراه بی حسی موضعی به فضای اپیدورال تزریق شوند.
  • هنگام دریافت بی حسی اپیدورال یا اسپاینال تحت نظارت دقیق قرار می گیرید. این امر به دلیل داروهای بی حسی است که می تواند روی سیستم عصبی مرکزی، سیستم قلبی عروقی و سیستم تنفسی تاثیر بگذارد. بی حسی اسپاینال و اپیدورال ممکن است بر فشار خون، تنفس، ضربان قلب و سایر عملکردهای حیاتی تاثیر بگذارد.

عوارض جانبی بی حسی اسپاینال و اپیدورال 

منبع: uofmhealth

از
2
رای