تعصب منفی دلیلی برای مرور اتفاقات بد گذشته و تمایل به شنیدن اخبار منفی

تعصب منفی دلیلی برای مرور اتفاقات بد گذشته و تمایل به شنیدن اخبار منفی تعصب منفی چیست؟ چرا یک اتفاق بد که طی چند دقیقه اتفاق افتاده است می تواند تمام ساعات شبانه روز ما را درگیر کند؟ چرا ما اتفاقات منفی را مدام با خود مرور می کنیم؟

تا حالا شده که بهت توهین بشه یا اشتباهی ازت سر بزنه؟ انتقاد تأثیر بیشتری از تشویق داره و اخبار بد توجه بیشتری از اخبار خوب را به خود جلب میکنه. و به این دلیل است که حوادث منفی نسبت به مثبت تاثیر بیشتری در ذهن ما دارد و روانشناسان آن را تعصب منفی گرایی نام نهادند. و تاثیر قوی بر رفتار، تصمیمات و حتی روابط شما دارد.

تعصب منفی چیست؟

تعصب منفی بدان معناست که ما متمایل به سمت محرک منفی و سکون در آنها هستیم که به عدم تقارن منفی و مثبت شناخته می‌شود. این تعصب منفی همان احساس ملامت است تا تحسین. روانشناسان شرح می‌دهند که چرا نمی شود با اثرات منفی مقابله کرد و چرا حوادث تلخ گذشته تأثیر بلندمدتی روی ما دارد. در هر ارتباطی ما بیشتر دنبال نکات منفی هستیم و آنها را در ذهن خود نگه می داریم.

ما انسان ها مایلیم که تجربیات منفی را بهتر از مثبت در ذهن بسپاریم. توهین بهتر از تشویق در ذهن ما می ماند. واکنش سریع نسبت به محرک منفی داریم. بیشتر به چیزهای منفی فکر می‌کنیم تا مثبت. برای مثال ممکن است روز خوبی را در محل کار خود داشته باشیم اما ناگهان همکار ما چیزی می گوید که ما را به هم می ریزد و این ماجرا کل روز فکر ما را درگیر می کند، بطوریکه وقتی به خانه می رسیم اگر کسی بپرسد "روزت چطور بود؟" می گوییم بد بود. حتی اگر جز آن یک مورد، روز کاملا خوب بود این تعصب باعث می شود که بیشتر به نکات منفی توجه کنیم و به آن‌ها اهمیتی که ندارند بدهیم.

تعصب مثبت و منفی

محققین در رابطه با تعصب منفی چه می گویند؟

طبق پژوهش های روانشناسی صورت گرفته مردم برای کشف دنیا به دنبال راه های مختلفی هستند. ما مایلیم تا تجربیات منفی بیشتری بیاموزیم، این امر حتی بر تصمیم گیری ما نیز اثر می‌گذارد. این بدترین چیزیست که توجه را جلب کرده و در ذهن می ماند و تصمیمات ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

انگیزه

یافته های روانشناسی حاکی از آن است که تعصب منفی بر انگیزه انجام کار تأثیر می‌گذارد. مردم انگیزه کمتری در مواجهه با نتایج منفی یک کار دارند و اگر مثبت باشد انگیزه آنان نیز بیشتر است.

اخبار بد

مطالعات نشان می‌دهد اخبار منفی که حاکی از حقیقت است، همان اندازه که توجه را به خود جلب می‌کند، به همان اندازه اعتبار پیدا می کند، به همین دلیل است که همه توجهات به آن است.

سیاست

تفاوت در تعصبات منفی با ایدئولوژی سیاسی درآمیخته است. تحقیقات نشان می‌دهد که واکنش روانشناسی بیشتر به اطلاعات منفی است تا آزادی خواهي. شواهد نشان می دهد مردمی که خود را محافظه کار سیاسی می دانند بیشتر تحت تأثیر محرک تهدید کننده و مبهم هستند. وجود تفاوت در تعصبات منفی است که برخی برای سنت و امنیت ارزش قائلند و دیگران برای ابهام و تغییر.

مثالاتی از تعصبات منفی

تعصب منفی اثر گسترده ای بر اعمال و افکار انسان ها دارد. آیا این موقعیت ها و رخدادها آشنا بنظر می‌رسند؟ تو عملکرد عالی و مثبتی در محل کار داشتی و چند نظر و پیشنهاد برای ترقی و پیشرفت تو داده میشه اما تو خودت را فقط درگیر همون نظرات میکنی تا عملکرد خوبی که داشتی و به جای آنکه به نکته مثبتش توجه کنی در مقابل آنها احساس ناراحتی و خشم میکنی، بعد از بحث و جدل می بینی که فقط روی حرف همکارت متمرکز شدی و به جای تأیید نکات مثبت به نواقص خودت می اندیشی درحالیکه به نکات مثبت توجه می‌شود اما به نقاط ضعف بها داده می‌شود. با این که سالها از اون ماجرا گذشته اما فکر می کنی که جلوی دوستات بهت توهین شده حتی خجالت زده میشی درحالیکه دوستات اون موضوع رو کاملا فراموش کردند.

شواهد

تمایل ما به توجه بیشتر بر اتفاقات بد تا خوب در نتیجه تکامل است. درتاریخ انسانهای نخستین توجه به حوادث تلخ، منفی و خطرناک در جهان موضوع مرگ و زندگی بوده است. آنهایی که بیشتر با این مسائل سروکار داشتند بقای بیشتری نسبت به سایرین داشتند و این نیز به ژن آنها مربوط می‌شد که خطر را به جان می‌خریدند. رشد تکامل در این افراد با تکیه بر منفی گرایی تا مثبت گرایی، مغز آنان را سالم نگه می‌دارد.

توسعه

محققان می‌گویند که این تعصب منفی در کودکی ظاهر می‌شود. نوزادان تازه متولد شده بسیار متمایل به تن صدا و حالات چهره مثبت هستند درحالیکه وقتی به یک سالگی برسند تغییر می کنند. بررسی مغز نشان می‌دهد که در این زمان کودکان تجربه‌ واکنش مغزی بیشتری نسبت به محرک منفی دارند که در نیمه ی یک سالگی زندگی کودک رخ می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که این تعصب قبل تر از تکامل آغاز می‌شود، طبق پژوهش در راستای تکامل ديگران کودکان سه ماهه علائمي از تعصب منفی از خود نشان می‌دهند.

واکنش مغز

شواهد مغز نشان می‌دهد که فرایند عصبی بزرگتری در مغز در پاسخ به محرک منفی وجود دارد. مطالعات صورت گرفته از مغز نشان می‌دهد که واکنش مغز به محرک شناختی و حسی خاص، بیشتر به سمت منفی نگری متمایل است تا مثبت. در مطالعات صورت گرفته توسط جان کاکیوپو به شرکت کنندگان تصاویر مثبت و منفی و خنثی نمایش داده می شد سپس محققین به مشاهده فعالیت الکتریکی مغز پرداختند. غشای مرکزی مغز بیشتر درگیر واکنش به تصاویر منفی بود تا مثبت و خنثي. با توجه به فرایند حیاتی اطلاعاتی مغز رفتار و دیدگاه ما تحت تاثیر اخبار، تجربیات و اطلاعات شکل می‌گیرد.

تعصب منفی

اثرات

در حالیکه ما دیگر مانند اجدادمان نیازی به هوشیاری بالا برای بقا نداريم تعصب منفی هنوز در نحوه ی اجرای مغز ما موثر است. تحقیقات نشان می‌دهد که تعصب منفی تاثیر گسترده ای بر افکار، احساس و واکنش ما دارد جایی که در زندگی روزمره و در روابط، تصمیم گیری و برخورد با دیگران آن را تجربه می کنی.

روابط

تعصب منفی تأثیر عمیقی بر روابط شما دارد، بطوریکه ممکن است افراد انتظار بدترین چیزها را از کسانی داشته باشند که برای مدت طولانی می شناختند. برای مثال ممکنه که به طور منفی واکنش همکارت را پیش بینی کنی و با هوشیاری بالا درصدد دفاع از خود باشی که معمولا به بحث و مشاجره کشیده می‌شود. درمیان روابط نیز باارزش است که بدانید نظرات منفی معمولا بار بیشتری تا نظرات مثبت را به دوش می کشند. آگاهي از تمایل ما به منفی گرایی نیز مهم است. با فهم تمایل طبیعی بشر می توانید بر یافتن راه‌هایی برای اجتناب از منفی گرایی و انتظار بدی از دیگران داشتن تمرکز کنید.