متن کامل دعای سحر ماه رمضان با ترجمه + فایل pdf و فضیلت آن

متن کامل دعای سحر ماه رمضان با ترجمه + فایل pdf و فضیلت آن خواندن دعای سحر که گنجینه همه دعاها است در ماه رمضان سفارش شده است. می توانید متن دعای سحر با ترجمه فارسی آن را به همراه اهمیت خواندن این دعا در ماه رمضان را برای روزه داران را در سلام دنیا مشاهده کنید.

خداوند متعال ماه مبارک رمضان را برای بندگان قرار داد تا فرصتی برای زدودن آلودگی از قلب باشد. یکی از دعاهایی که به خواندن آن در این ماه تاکید شده است، دعای سحر ماه رمضان است که گنجینه الاسرار همه دعاها به حساب می‌آید و به عقیده علما پر برکت‌تر و پر محتواتر از این دعا وجود ندارد. درباره اهمیت دعای سحر گفته می‌شود که اگر همه دعاها انسان را به سوی خدا می‌برد، این دعا انسان را در حضور خدا قرار می‌دهد. در این مطلب از وب سایت سلام دنیا، برای شما کاربران و همراهان گرامی، متن دعای سحر ماه رمضان، لینک دانلود صوت دعای سحر و همچنین فایل pdf دعای سحر را گردآوری کرده ایم. با ما همراه باشید.

دانلود دعای سحر ماه رمضان pdf

دعای سحر ماه رمضان

دعای سحر ماه رمضان با ترجمه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 به نام خداوند بخشنده مهربان

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ بَهاَّئِک بِاَبْهاهُ وَکُلُّ بَهاَّئِکَ بَهِىُّ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِبَهاَّئِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به درخشنده ترین مراتب درخشندگیت با اینکه تمام مراتب آن درخشنده است خدایا درخواست می کنم به همه مراتب درخشندگیت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ جَمالِکَ بِاَجْمَلِهِ وَکُلُّ جَمالِکَ جَمیلٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِجَمالِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به زیباترین مراتب جمالت با اینکه تمام مراتب جمالت زیبا است خدایا از تو خواهم به همه مراتب جمالت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ جَلالِکَ بِاَجَلِّهِ وَکُلُّ جَلالِکَ جَلیلٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِجَلالِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به باشکوهترین مراتب جلالت با اینکه تمام مراتب جلال تو باشکوه است خدایا از تو خواهم به همه مراتب جلالت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بِاَعْظَمِها وَکُلُّ عَظَمَتِکَ عَظَیمَهٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّها

خدایا از تو خواهم به بزرگترین مرتبه عظمتت با اینکه تمام مراتب عظمتت بزرگ است خدایا از تو خواهم به همه مراتب عظمتت


حتما بخوانید: دانلود دعای سحر صوتی با صدای موسوی قهار


اَللّهُمَّ اِنّى اَسَئَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِاَنْوَرِهِ وَکُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌاَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِنُورِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به نورانى ترین مراتب روشنیت با اینکه تمام مراتب روشنیت نورانى است خدایا از تو خواهم به همه مراتب نورت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بِاَوْسَعِها وَکُلُّ رَحْمَتِکَ واسِعَهٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّها

خدایا از تو خواهم به وسیعترین مراتب رحمتت با اینکه تمام مراتب رحمتت وسیع است خدایا از تو خواهم به همه مراتب رحمتت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِاَتَمِّها وَکُلُّ کَلِماتِکَ تاَّمَّهٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِکَلِماتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو خواهم به تمامترین کلمات (و سخنانت) با اینکه همه سخنانت تمام است خدایا از تو خواهم به همه سخنانت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ کَمالِکَ بِاَکْمَلِهِ وَکُلُّ کَمالِکَ کامِلٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِکَمالِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به کاملترین مرتبه کمالت با اینکه تمام مراتب کمالت کامل است خدایا از تو خواهم به همه مراتب کمالت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ اَسماَّئِکَ بِاَکْبَرِها وَکُلُّ اَسْماَّئِکَ کَبیرَهٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِاَسْماَّئِکَ کُلِّها

خدایا از تو خواهم به بزرگترین نامهایت با اینکه تمام نامهایت بزرگ است خدایا از تو خواهم به همه نامهایت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ عِزَّتِکَ باَعَزِّها وَکُلُّ عِزَّتِکَ عَزیزَهٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِعِزَّتِکَ کُلِّها

خدایا از تو خواهم به عزیزترین مقام عزتت گرچه همه مراتب عزتت عزیز است خدایا از تو خواهم به همه مراتب عزتت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ مَشِیَّتِکَ بِاَمْضاها وَکُلُّ مَشِیَّتِکَ ماضِیَهٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِمَشِیَّتِکَْ کُلِّها

خدایا از تو خواهم به حق گذراترین مشیتت گرچه تمام مراتب مشیتت گذرا است خدایا از تو خواهم تمام مراتب مشیتت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ قُدْرَتِکَ بِالْقُدْرَهِ الَّتى اسْتَطَلْتَ بِها عَلى کُلِّشَىْءٍ وَکُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطیلَهٌ

خدایا از تو خواهم به حق آن قدرتت که احاطه پیدا کردى بدان بر هر چیز گرچه تمام مراتب قدرتت چنین است

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِقُدْرَتِکَ کُلِّهاْ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِاَنْفَذِهِ وَکُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ

خدایا از تو خواهم به همه مراتب قدرتت خدایا از تو خواهم به حق نافذترین مراتب دانشت گرچه تمام مراتب دانشت نافذ است خدایا از تو خواهم


حتما بخوانید: دانلود دعای سحر ماه رمضان قدیمی با صدای استاد صالحی


بِعِلْمِکَ کُلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ قَوْلِکَ بِاَرْضاهُ وَکُلُّ قَوْلِکَ رَضِىُّ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِقَوْلِکَ کُلِّهِ

به تمام مراتب دانشت خدایا از تو خواهم به حق پسندیده ترین سخنانت با اینکه همه سخنانت پسندیده است خدایا از تو خواهم به حق همه سخنانت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنَْ مَساَّئِلِکَ بِاَحَبِّها اِلَیْکَ وَکُلُّ مَساَّئِلِکَ اِلَیْکَ حَبیبَهٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِمَساَّئِلِکَ کُلِّها

خدایا از تو خواهم به حق محبوبترین خواسته هایت پیش تو گرچه همه خواسته هایت پیش تو محبوب است خدایا از تو خواهم به حق همه خواسته هایت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ شَرَفِکَ بِاَشْرَفِهِ وَکُلُّ شَرَفِکَ شَریفٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِشَرَفِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به حق شریفترین مراتب شرفت با اینکه تمام مراتب آن شریف است خدایا از تو خواهم به همه مراتب شرفت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ سُلْطانِکَ بِاَدْوَمِهِ وَکُلُّ سُلطانِکَ داَّئِمٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِسُلْطانِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به حق ابدى ترین مراتب سلطنت گرچه تمام مراتب سلطنتت جاویدان است خدایا از تو خواهم به حق تمام مراتب سلطنتت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ مُلْکِکَ بِاَفْخَرِهِ وَکُلُّ مُلْکِکَ فاخِرٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِمُلْکِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به حق گرانمایه ترین مراتب فرمانرواییت گرچه تمام مراتب فرمانرواییت گرانمایه است خدایا از تو خواهم به همه مراتب فرمانرواییت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ عُلُوِّکَ بِاَعْلاهُ وَکُلُّ عُلُوِّکَ عالٍ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِعُلُوِّکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به والاترین مقام بلندت گرچه همه مراتب آن والاست خدایا از تو خواهم به همه مراتب بلندیت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ مَنِّکَ بِاَقْدَمِهِ وَکُلُّ مَنِّکَ قَدیمٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِمَنِّکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به حق قدیمترین نعمتت گرچه همه نعمتهایت قدیم است خدایا از تو خواهم به حق نعمتهایت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ آیاتِکَ بِاَکْرَمِها وَکُلُّ آیاتِکَ کَریمَهٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِآیاتِکَ کُلِّها

خدایا از تو خواهم به حق گرامى ترین آیاتت گرچه همه آیات تو گرامى است خدایا از تو خواهم به حق همه آیاتت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِما اَنْتَ فیهِ مِنَ الشَّاْنِ وَالْجَبَرُوتِ وَاَسْئَلُکَ بِکُلِّ شَاْنٍ وَحْدَهُ وَ

خدایا از تو خواهم بدانچه در آنى از شأن و مقام و بزرگى واز تو خواهم به هر شـأن و مقامى جدا و

جَبَرُوتٍ وَحْدَها اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِما تُجیبُنى [بِهِ] حینَ اَسْئَلُکَ فَاَجِبْنى یا اَللّهُ

بهر بزرگى جداگانه خدایا از تو خواهم به آنچه اجابت کنى دعایم را هنگامى که از تو خواهم که اجابت کنى اى خدا

پس هر حاجت که دارى از خدا بطلب که البتّه برآورده است انشاءالله .


حتما بخوانید: دعای روز اول تا سی ام ماه رمضان با ترجمه


اهمیت دعای سحر ماه رمضان

اهمیت خواندن دعای سحر

سحر زمانی است برای اجابت دعاها و نگاهی به زندگی ائمه نشان می‌دهد که آنها همواره در سحرهای رمضان به راز و نیاز با پروردگار خود می‌پرداختند. در قرآن کریم نیز درباره اهمیت سحرخیزی آیاتی آمده است که نشان می‌دهد بیداری در سحر، خواندن دعا، عبادت و استغفار در این زمان مورد سفارش پروردگار و شیوه تقوا پیشه‌گان و راه دست یابی به بهشت است.

دعای سحر یکی از دعاهایی است که در ماه مبارک رمضان بر خواندن آن توصیه شده است  و حاوی اسماء اعظم خداوند است. در واقع با خواندن اسامی و صفات خداوند از ایشان می‌خواهید تا اسماء و صفات خود را به شما دهد و شما نیز با همان اسامی و صفات خوانده شوید.  

دعای ماه رمضان "اللهم انی اسئلک ..." درس خداشناسی و توحید است. 23 فراز کوتاه و پرمعنای این دعا از خداوند به حق جمال، جلال، زیبایی، عظمت، نور، رحمت، کمال، قدرت، سلطنت، مشیت، قول، مراتب شرف و مقام بلند او درخواست می‌کند و سپس می‌گوید: خداوندا از تو درخواست می‌کنم که به هر آنچه هرگاه از تو طلب ‌کنم اجابت می‌کنی، پس ای پروردگار، اجابتم کن و در انتهای دعا آمده که: آنگاه هر حاجتی داری از خداوند طلب کن، که به حتم برآورده می‌گردد.


حتما بخوانید: نکات مهم برای روزه داری و کاهش خطر کم آبی بدن


فضیلت خواندن دعای سحر

در باب فضیلت دعای سحر امام باقر (ع) فرمودند: اگر مردم بدانند که خواندن دعای سحر  چه فوایدی دارد و چه نتایجی از آن حاصل می‌شود در رقابت برای رسیدن به آن با شمشیر یکدیگر را پس می‌زدند تا خودشان به آن فواید دست یابند. اگر سوگند یاد می‌نمودم، صحت داشت که بی شک نام اعظم خداوند در این دعا نهفته شده است. همچنین امام صادق (ع) توصیه کرده اند هرگاه این دعا را می‌خوانید تمام کوشش خود را در آن به کار بزنید، زیرا گنج‌های دانش و آگاهی بهتر و پایدار است، این دعا را واسطه برآورده شدن خواسته‌های خود قرار دهید و آن را از کم خردان و منافقان پنهان دارید.

سخن آخر

دعای سحر ماه مبارک رمضان، یکی از بهترین دعاها می باشد که فواید بیشماری برای آن نقل شده است. ما در این مطلب از وب سایت سلام دنیا، برای شما همراهان گرامی متن کامل دعای سحر با ترجمه فارسی را قرار دادیم. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. و این پست را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.


مقالات مرتبط:

ساده ترین راه های کاهش وزن و لاغر شدن در ماه رمضان

بهترین انشا در مورد ماه رمضان با مقدمه و نتیجه زیبا و کوتاه

توصیه هایی برای یک رژیم غذایی سالم در ماه رمضان
 

از
13
رای