آموزش رسم زاویه 60 درجه با خط کش و پرگار (تصویری و گام به گام)

آموزش رسم زاویه 60 درجه با خط کش و پرگار (تصویری و گام به گام) کشیدن زاویه 60 درجه بدون نقاله ؛ روش رسم زاویه 60 درجه با خط کش و پرگار و همچنین نکات رسم زوایای مختلف 30 درجه، 45 درجه و 90 درجه با خطکش و پرگار در سلام دنیا به صورت تصویری بیاموزید.

اغلب از شما خواسته می شود که برخی از زاویه ها را بدون استفاده از نقاله بسازید. در این شرایط باید بتوانید روش رسم اشکال هندسی یا زاویه های مختلف را با استفاده از خط کش و پرگار بیاموزید. در این مطلب سلام دنیا، ما به آموزش نحوه ترسیم زاویه 60 درجه با استفاده از پرگار و خط کش پرداخته ایم. با ما همراه باشید.


حتما بخوانید: روش محاسبه محیط و مساحت ذوزنقه تصویری و به زبان ساده با مثال


نحوه ترسیم زاویه 60 درجه با استفاده از پرگار و خط کش

1. راس زاویه خود را در هر جایی روی کاغذ علامت بزنید.بیایید این نقطه را M نام گذاری کنیم.

نحوه ترسیم زاویه 60 درجه با استفاده از پرگار و خط کش

2. یک خط صاف MN بکشید مهم نیست که در چه اندازه و چه جهتی باشد. این یکی از زاویه های ما خواهد بود.

نحوه ترسیم زاویه 60 درجه با استفاده از پرگار و خط کش

3. نوک پرگار را روی نقطه M قرار دهید و عرض آن را به اندازه ای کمتر از طول پرتو MN تنظیم کنید.

نحوه ترسیم زاویه 60 درجه با استفاده از پرگار و خط کش

4. در حالی که نوک پرگار هنوز روی M قرار دارد، یک قوس بکشید تا پرتو MN را در نقطه ای قطع کنید (مثلا P).

نحوه ترسیم زاویه 60 درجه با استفاده از پرگار و خط کش

5. با ثابت نگه داشتن عرض، نوک پرگار را روی نقطه P قرار دهید و قوس دیگری را بکشید که قوس کشیده شده در مرحله قبل را در یک نقطه (مثلا Q) قطع کند.

نحوه ترسیم زاویه 60 درجه با استفاده از پرگار و خط کش

6. نقاط M و Q را با یک خط مستقیم به هم وصل کرده و آن را ادامه دهید تا یک خط ML ایجاد کنید. [6]اندازه زاویه LMN 60 O است.

نحوه ترسیم زاویه 60 درجه با استفاده از پرگار و خط کش

سوالات متدوال

1. مراحل ساخت زاویه 90 درجه چیست؟

یک خط پایه بکشید. یک نقطه از خط پایه را انتخاب کنید. فاصله مساوی از آن نقطه را در هر جهت خط مشخص کنید تا اکنون دو نقطه جدید روی خط پایه داشته باشید. از پرگار برای کشیدن دو کمان با شعاع مساوی استفاده کنید، یکی در مرکز هر یک از دو نقطه جدید. یک خط از نقطه اصلی روی خط پایه تا محل تلاقی کمان ها بکشید. این خط جدید عمود بر خط پایه است و با آن دو زاویه 90 درجه ایجاد می کند.


حتما بخوانید: فرمول و روش محاسبه مساحت زمین


2. چگونه زاویه 45 درجه بسازیم؟

نقطه ای از یک خط را انتخاب کنید تا راس زاویه شما باشد. یک فاصله مناسب در امتداد خط از راس علامت گذاری کنید. در نقطه ای که اندازه گیری کردید یک خط جدید عمود بر خط اول بکشید. از آن نقطه در امتداد خط عمود، فاصله ای برابر با فاصله امتداد خط اول از راس تا قاعده خط عمود اندازه گیری کنید. آخرین اندازه گیری را علامت گذاری کنید. یک خط از راس به آخرین علامتی که زده اید بکشید. خط جدید با خط اصلی زاویه 45 درجه ایجاد می کند.

3. چگونه می توانم زاویه 30 درجه بکشم؟

مطابق شکل بالا یک زاویه 60 درجه بسازید. سپس آن را با استفاده از پرگار و گونیا دو نیم کنید. شما با دو زاویه 30 درجه شروع می کنید.

سخن آخر

گاهی اوقات به دلیل دسترسی نداشتن به نقاله یا اجازه نداشتن برای استفاده از نقاله برای رسم زاویه های مختلف ، باید به سراغ روش های ترسیم اشکال هندسی با خطی کش و پرگار برویم. برای همین همانطور که دیدید، ما در این مطلب ، به آموزش نحوه ترسیم زاویه 60 درجه با استفاده از پرگار و خط کش و همچنین طرز کشیدن و رسم زاویه 45 درجه، 30 درجه و 90 درجه پرداختیم. امیدوارم این مطلب برای شما مفید بوده باشد. می توانید برای خواندن مقالات بیشتر به بخش دروس مدرسه سایت سلام دنیا مراجعه کنید.


مطالب مرتبط:

روش محاسبه محیط مربع با مثال برای همه پایه ها

نحوه محاسبه مجموع زوایای داخلی چند ضلعی منتظم و نامنتظماز
3
رای