25 نقاشی نشانه گ؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ گـ ، گ] پیش دبستانی و اول

25 نقاشی نشانه گ؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ گـ ، گ] پیش دبستانی و اول نقاشی با حروف الفبا؛ 25 نقاشی نشانه گ؛ شعر و فیلم تدریس حرف [گـ و گ] برای پیش دبستانی و کلاس اول برای رنگ آمیزی، فانتزی؛ نقاشی با حرف گ مثل گاو، نقاشی با حرف گ غیر اول و آخر در سلام دنیا ببینید.

نقاشی یک روش موثر برای آموزش نشانه های حروف الفبا برای کودکان پیش دبستانی و کلاس اولی در نظر گرفته شده است، زیرا آنها با کمک تصویر سازی درک بهتری از نشانه ها پیدا خواهند کرد. ما در این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا 25 نقاشی نشانه گ فانتزی، ساده و برای رنگ آمیزی را به همراه شعر و فیلم تدریس حرف [ گـ ، گ] برای پیش دبستانی و کلاس اول را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا در خانه آنها را با فرزندتان تمرین کنید.

نقاشی نشانه گ برای کلاس اول

نقاشی نشانه گ برای کلاس اول 1

///////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه آ با شعر و فیلم


//////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه گ برای کلاس اول 2

///////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه گ برای کلاس اول 3

////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ل با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////////

آموزش نقاشی نشانه گ برای پیش دبستانی

آموزش نقاشی نشانه گ برای پیش دبستانی 1

///////////////////////////////////////////

آموزش نقاشی نشانه گ برای پیش دبستانی 2

///////////////////////////////////////////

آموزش نقاشی نشانه گ برای پیش دبستانی 3

////////////////////////////////////////////////

خلاقیت برای حرف گ

خلاقیت برای حرف گ

////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه م با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////////

نقاشی گاو با نشانه گ

نقاشی گاو با نشانه گ 1

///////////////////////////////////////////

نقاشی گاو با نشانه گ 2

///////////////////////////////////////////

نقاشی گاو با نشانه گ 3

///////////////////////////////////////////

نقاشی گاو با نشانه گ 4

////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه گ مثل گلابی

نقاشی گلابی 1

///////////////////////////////////////////

نقاشی گلابی 2

///////////////////////////////////////////

نقاشی گلابی 3

////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ن با شعر و فیلم 


////////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف گ اول (نقاشی که صدای اولش گ باشه)

نقاشی حرف گ اول (نقاشی که صدای اولش گ باشه) 1

///////////////////////////////////////////

نقاشی حرف گ اول (نقاشی که صدای اولش گ باشه) 2

///////////////////////////////////////////

نقاشی حرف گ اول (نقاشی که صدای اولش گ باشه) 3

///////////////////////////////////////////

نقاشی حرف گ اول (نقاشی که صدای اولش گ باشه4

///////////////////////////////////////////

نقاشی حرف گ اول (نقاشی که صدای اولش گ باشه) 5

////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه گ غیر اول

نقاشی نشانه گ غیر اول 1

////////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف گ آخر

نقاشی حرف گ آخر 1

///////////////////////////////////////////

نقاشی حرف گ آخر 2

///////////////////////////////////////////

نقاشی حرف گ آخر 3

////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه و با شعر و فیلم 


////////////////////////////////////////////////

کاربرگ نشانه گ پیش دبستانی

کاربرگ نشانه گ پیش دبستانی 1

///////////////////////////////////////////

کاربرگ نشانه گ پیش دبستانی 2

////////////////////////////////////////////////

شعر نشانه گ

گـل با گلدون اومده

گ با مامان اومده

گ یه گل سر داره

اونو رو سر میزاره

گـ وسط اَنگوره

گ آخر، با زنگه

گ ، آخر میاد زرنگه

« گ » چسبان اول مانند گلابی

« ـگ » چسبان میانی مانند چنگال

« ـگ » چسبان پایانی مانند سگ

« گ » ناچسبان پایانی مانند بزرگ

////////////////////////////////////////////

تو جدول الفبا

نگاه کنید بچه ها

گـ غیر آخر منم

دوست گ آخر منم

ای بچه ی مهربون

این و همیشه بدون

به جز آخر همه جا

جای منه بچه ها

گ هست صدام همیشه

کشیده هم نمی شه

دستم رو خط درازه

شکلم قشنگ و نازه

یادت باشه همیشه

گ بی سرکش نمی شه

بالا سرم دو سرکش

یادت نره زود بکش

دوستم که گ آخره

جاش همیشه آخره

اونم دو سرکش داره

بالا سرش می ذاره

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

گ هستم و گ هستم

گ هستم و گ هستم

////////////////////////////////////////////

قند با قندون اومده

گـل با گلدون اومده

گ یه گل سر داره

اونو رو سر میزاره

گـ وسط اَنگور

گ آخر،با  زنگه   (زنگ)

گ ،آخر میاد ولي زرنگه

////////////////////////////////////////////

 تند و تند می آید                   رعد و برق و رگبار

شر و شر باران است             دشت و کوه و گلزار

هم درشت هم ریز است                مثل گ می ماند

این همه لطف خداست             هر کسی می داند

بعضی وقت ها اول است              مثل گل یا مثل گرگ

بعضی وقت ها آخر است                 مثلا مادربزرگ

////////////////////////////////////////////

فیلم تدریس حرف گ

دانلود آموزش نشانه گ برای کودکان

فیلم تدریس حرف گ

سخن پایانی:

با کمک نقاشی ها، شعر و فیلم تدریس که در این مطلب ارائه شد حتما کودکان پیش دبستانی و کلاس اولی بهتر نشانه گ را یاد می گیرند. امیدواریم این مطلب برای شما عزیزان مفید بوده باشد.


مطالب مرتبط:

نقاشی با عدد صد (100) کودکانه و ساده

60 مدل نقاشی روی سنگ کودکانه ساده و صاف با گواش، مداد رنگی و شمعی

78 نقاشی روز درختکاری کودکانه آسان و سخت برای رنگ آمیزیاز
1
رای