27 نقاشی نشانه و؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ واو ] پیش دبستانی و اول

27 نقاشی نشانه و؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ واو ] پیش دبستانی و اول نقاشی با حروف الفبا؛ 27 نقاشی نشانه و ؛ شعر و فیلم تدریس حرف [واو] برای پیش دبستانی و کلاس اول برای رنگ آمیزی، فانتزی؛ نقاشی با حرف و مثل توپ، وال و مورچه در سلام دنیا ببینید.

نقاشی یک روش موثر برای آموزش نشانه های حروف الفبا برای کودکان پیش دبستانی و کلاس اولی در نظر گرفته شده است، زیرا آنها با کمک تصویر سازی درک بهتری از نشانه ها پیدا خواهند کرد. ما در این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا 27 نقاشی نشانه و فانتزی، ساده و برای رنگ آمیزی را به همراه شعر و فیلم تدریس حرف واو برای پیش دبستانی و کلاس اول را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا در خانه آنها را با فرزندتان تمرین کنید.

نقاشی نشانه و برای کلاس اول

 1نقاشی نشانه و برای کلاس اول

////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ه با شعر و فیلم


///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه و برای کلاس اول 2

////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه و برای کلاس اول 3

////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ی با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////

نقاشی حرف واو برای پیش دبستانی

نقاشی حرف واو برای پیش دبستانی 1

////////////////////////////////////////

نقاشی حرف واو برای پیش دبستانی 2

////////////////////////////////////////

نقاشی حرف واو برای پیش دبستانی 3

////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه و

نقاشی نشانه و 1

////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه و 2

////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه آ با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////

نقاشی حرف او

نقاشی حرف او 1

////////////////////////////////////////

نقاشی حرف او 2

////////////////////////////////////////

نقاشی حرف او 3

////////////////////////////////////////

نقاشی حرف او 4

////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ب با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه و غیر آخر

نقاشی نشانه و غیر آخر 1

////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه و غیر آخر 2

////////////////////////////////////////

 نقاشی نشانه و غیر آخر 4

////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه و غیر آخر 5

////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه و آخر

نقاشی نشانه و آخر 1

////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه و آخر 2

////////////////////////////////////////

نقاشی حرف و (وزنه ساده)

نقاشی حرف و (وزنه ساده) 1

////////////////////////////////////////

نقاشی حرف و (وزنه ساده) 2

////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه پ با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه و مثل وال

نقاشی وال 1

////////////////////////////////////////

 2نقاشی وال

////////////////////////////////////////

نقاشی وال 3

////////////////////////////////////////

نقاشی وال 4

////////////////////////////////////////

نقاشی وان

نقاشی وان 1

////////////////////////////////////////

نقاشی وان 2

////////////////////////////////////////

نقاشی وان 3

////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ت با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////

شعر حرف و

چه کاره و چه کاره؟

او اومده دوباره؟

کی گفته من او هستم؟

بدون که من و هستم

او نکنی صدایم 
چون که ز او جدایم

تو جدول الفبا

هستم همیشه تنها

بچه ی خوب و باهوش

به حرف من بده گوش

دستم رو خط دراز نیست

دهان من که باز نیست

چه اول و چه آخر

وسط یا جای دیگر

همیشه به فکر خویشم

هیچ وقت عوض نمی شم

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

و هستم و و هستم

و هستم و و هستم

///////////////////////////////////////////////

یک شکل دارم, تنهایم

کشیده است,صدایم

من که یک شکلی هستم

در همه جا نشستم

آمده ام در باور

درسرو نشستم آخر

 و » ناچسبان اول مانند ورزش

« و » ناچسبان میانی مانند طاووس

« ـو » چسبان میانی مانند دیوار

« ـو » چسبان پایانی مانند دیو

« و » ناچسبان پایانی مانند گاو

///////////////////////////////////////////////////

فیلم تدریس نشانه و حرف واو برای پیش دبستانی و کلاس اول

دانلود فیلم آموزش نشانه و

سخن پایانی:

در این مطلب سعی شد تا با ارائه نقاشی های ساده اما جذاب و فانتزی نشانه و را به خوبی به تصویر بکشیم تا کودکان کلاس اولی و پیش دبستانی به راحتی این نشانه را یاد بگیرند. امیدواریم این مطلب برای شما عزیزان مفید بوده باشد.


مطالب مرتبط:

نقاشی با عدد سه (3) کودکانه و ساده

آموزش کشیدن نقاشی گربه و پیشی به سبک انیمه ساده و گام به گام

آموزش کشیدن نقاشی ماشین راحت و ساده واقعی و کارتونی

آموزش کشیدن نقاشی اسب تک شاخ مرحله به مرحله و سادهاز
2
رای