25 نقاشی نشانه ل؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ لـ ، ل] پیش دبستانی و اول

25 نقاشی نشانه ل؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ لـ ، ل] پیش دبستانی و اول نقاشی با حروف الفبا؛ 25 نقاشی نشانه ل؛ شعر و فیلم تدریس حرف [لـ و ل] برای پیش دبستانی و کلاس اول برای رنگ آمیزی، فانتزی؛ نقاشی با حرف ل مثل لک لک، نقاشی با حرف ل غیر اول و آخر در سلام دنیا ببینید.

نقاشی یک روش موثر برای آموزش نشانه های حروف الفبا برای کودکان پیش دبستانی و کلاس اولی در نظر گرفته شده است، زیرا آنها با کمک تصویر سازی درک بهتری از نشانه ها پیدا خواهند کرد. ما در این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا 25 نقاشی نشانه ل فانتزی، ساده و برای رنگ آمیزی را به همراه شعر و فیلم تدریس حرف لام  [ لـ ، ل] برای پیش دبستانی و کلاس اول را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا در خانه آنها را با فرزندتان تمرین کنید.

نقاشی نشانه ل برای کلاس اول

نقاشی نشانه ل برای کلاس اول 1

////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه آ با شعر و فیلم


/////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ل برای کلاس اول 2

////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ل برای کلاس اول 3

////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه م با شعر و فیلم 


////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ل برای پیش دبستانی

نقاشی نشانه ل برای پیش دبستانی 1

////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ل برای پیش دبستانی 2

////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ل برای پیش دبستانی 3

////////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف لـ اول

 نقاشی حرف لـ اول 1

////////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف لـ اول 2

////////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف لـ اول 3

////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ن با شعر و فیلم 


////////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف ل غیر آخر

نقاشی با حرف ل غیر آخر 1

////////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف ل غیر آخر  2

////////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف ل آخر

نقاشی با حرف ل آخر 1

////////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف ل آخر 2

////////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف ل آخر 3

////////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف ل آخر 4

////////////////////////////////////////////////

نقاشی لیوان با حرف ل کودکانه

نقاشی لیوان با حرف ل کودکانه 1

////////////////////////////////////////////////

نقاشی لیوان با حرف ل کودکانه 2

////////////////////////////////////////////////

نقاشی لیوان با حرف ل کودکانه 3

////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه و با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه لاک پشت کودکانه

نقاشی نشانه لاک پشت کودکانه 1

////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه لاک پشت کودکانه 2

////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه لاک پشت کودکانه 3

////////////////////////////////////////////////

نقاشی لک لک ساده

نقاشی لک لک ساده 1

////////////////////////////////////////////////

نقاشی لک لک ساده 2

////////////////////////////////////////////////

نقاشی لک لک ساده 3

////////////////////////////////////////////////

نقاشی لک لک ساده 4

////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ه با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ل فانتزی

نقاشی نشانه ل فانتزی 1

////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ل فانتزی 2

////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ل فانتزی 3

////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ل فانتزی 4

////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ی با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////////

شعر نشانه ل

گل

لـ غیر آخرمنم کوچک و خوشحال منم

یک گوشه ای می شینم منتظر دوستمم

هر کی منو دوست داره با شادی و با خنده

کنار من می شینه دست منو می گیره

من ل آخر هستم بزرگ و بلند هستم

شکلی دارم خمیده به غیر این نمیشه

آخر دستمال میام در آخر فیل میام

///////////////////////////////////////////////////////

ل ل ل، ل هستم من ، ل آخرِ هستم

آخر سال، آخر شال، آخر مال نشستم

با دو تا شکلِ زیبام من دوستِ بلبل هستم

آخر گل، آخر کل، آخر سنبل نشستم

///////////////////////////////////////////////////////

آهای آهای بچه جون

بچه‌ی خوب و خندون

نگاه بکن به جدول

همیشه این رو بدون

لـ غیر آخر منم

دوست ل آخر منم

به جز آخر همه جا

جای منه بچه‌ها

دستم رو خط درازه

قیافه‌ام چه نازه

ببین نقطه ندارم

سر به سرت می‌ذارم

ما دوتایی بچه‌ها

دوشکل داریم یک صدا

دوستم ل آخره

از همه حرفا سره

خورده پیاز و دنبه

شده چاق و قلنبه

دستش رو خط دراز نیست

به نقطه‌اش نیاز نیست

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم ؟

ل هستم و ل هستم

///////////////////////////////////////////////////////

امروز چتری                             در دست دارم

می خواهم آن را                       بر سر گذارم

آن دسته ی چتر                      شبیه ل است

آن را گرفتم                       امروز در دست

ل مثل لبخند                             ل آخر فیل

  مادر دارد                           در دست زنبیل

///////////////////////////////////////////////////////

فیلم تدریس نشانه و حرف لام [ لـ ، ل] پیش دبستانی و اول

دانلود فیلم آموزش نشانه ل برای کودکان

سخن پایانی:

خب به انتهای نقاشی نشانه ل رسیدیم، امیدواریم با کمک این مطلب کودکان پیش دبستانی و کلاس اولی به خوبی این نشانه فارسی را یاد بگیرند.


مطالب مرتبط:

نقاشی با عدد هزار (1000) کودکانه و ساده

آموزش ساخت کاردستی ماشین بادکنکی با پاکت شیر، بطری و کارتن

آموزش کشیدن نقاشی گربه و پیشی به سبک انیمه ساده و گام به گام

آموزش کشیدن نقاشی باب اسفنجی به صورت گام به گاماز
1
رای