30 نقاشی نشانه م؛ شعر و فیلم تدریس حرف [مـ ، م] پیش دبستانی و اول

30 نقاشی نشانه م؛ شعر و فیلم تدریس حرف [مـ ، م] پیش دبستانی و اول نقاشی با حروف الفبا؛ 30 نقاشی نشانه م غیر اول و آخر؛ شعر و فیلم تدریس حرف [مـ ، م] برای پیش دبستانی و کلاس اول برای رنگ آمیزی، فانتزی؛ نقاشی با حرف م مثل مداد، موش و ماهی در سلام دنیا ببینید.

نقاشی یک روش موثر برای آموزش نشانه های حروف الفبا برای کودکان پیش دبستانی و کلاس اولی در نظر گرفته شده است، زیرا آنها با کمک تصویر سازی درک بهتری از نشانه ها پیدا خواهند کرد. ما در این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا 30 نقاشی نشانه م فانتزی، ساده و برای رنگ آمیزی را به همراه شعر و فیلم تدریس حرف میم [مـ ، م] برای پیش دبستانی و کلاس اول را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا در خانه آنها را با فرزندتان تمرین کنید.

نقاشی نشانه م برای کلاس اول

نقاشی نشانه م برای کلاس اول 1

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه آ با شعر و فیلم


///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه م برای کلاس اول 2

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه م برای کلاس اول 3

////////////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ن با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه م برای پیش دبستانی

نقاشی نشانه م برای پیش دبستانی 1

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه م برای پیش دبستانی 2

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه م برای پیش دبستانی 3

///////////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف مـ اول

نقاشی حرف مـ اول 1

////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف مـ اول  2

////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف مـ اول 3

////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف مـ اول 4

////////////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه و با شعر و فیلم


/////////////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف م غیر آخر

نقاشی با حرف م غیر آخر 1

////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف م غیر آخر 2

////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف م غیر آخر 3

////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف م آخر

نقاشی با حرف م آخر 1

////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف م آخر 2


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ه با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////

نقاشی مار با حرف میم کودکانه

نقاشی مار با حرف میم کودکانه 1

////////////////////////////////////////////

نقاشی مار با حرف میم کودکانه 2

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه میم مثل موش کودکانه

نقاشی موش کودکانه 1

////////////////////////////////////////////

نقاشی موش کودکانه 2

////////////////////////////////////////////

نقاشی موش کودکانه 3

////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ی با شعر و فیلم


////////////////////////////////////////////

نقاشی ماهی برای نشانه میم

نقاشی ماهی برای نشانه میم 1

////////////////////////////////////////////

نقاشی ماهی برای نشانه میم 2

////////////////////////////////////////////

 نقاشی ماهی برای نشانه میم 3

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه م مثل مداد

نقاشی مداد 1

////////////////////////////////////////////

نقاشی مداد 2

////////////////////////////////////////////

نقاشی مداد 3

////////////////////////////////////////////


حتما ببینید: آموزش کشیدن نقاشی مینیون ساده کودکانه و فانتزی گام به گام با مداد رنگی


////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه م فانتزی

نقاشی نشانه م فانتزی 1

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه م فانتزی 2

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه م فانتزی 3

////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه م فانتزی 4

////////////////////////////////////////////

شعر نشانه م

مـ ، م

ما هستیم، دو تا خواهر غیر آخر و آخر

رو خط دنباله داریم رویش نقطه نداریم

اخلاق نازی داریم دم درازی داریم

در اول مار هستیم وسط آمار هستیم

آمدیم آخر دم نشستیم آخر نم

//////////////////////////////////////////////

اسمت چیه چی هستی
کدوم نشانه هستی

چرا این شکلی هستی
کمر خمیده هستی

م م م (م ) هستم
من م آخر هستم

آخر اسم پرچم
بدون غم نشستم

در شهرک الفبا
دارم دو شکل زیبا

من مـ غیر آخر
اول و وسط هستم

مادر می آید با سام
در دستش دارد بادام

مداد و میز و نیمکت
این شکل مـ روی خط

به حرف بعد از خودش
حتماً باید بچسبد

//////////////////////////////////////////////

مــ غیر آخر منم
دوست م آخر منم

ما هر دو یک صداییم
هیچ می‌دونید کجاییم؟

به جز آخر همه جا
جای منه بچه‌ها

دستم رو خط همیشه
ببین کشیده میشه

لب‌های من بسته است
انگاری که خسته است

هیچ نقطه‌ای ندارم
روی سرم بذارم

نه در بالا نه پایین
نگاه بکن خوب ببین

دوستم م آخره
جاش همیشه آخره

دستش رو خط دراز نیست
کارش همیشه هست بیست

حالا من و شناختی؟
کدوم نشونه هستم؟

م هستم و م هستم
م هستم و م هستم

مـ مثل موز

//////////////////////////////////////////////

فیلم تدریس حرف میم [مـ ، م] پیش دبستانی و کلاس اول

دانلود فیلم آموزش نشانه م

سخن پایانی:

در این مطلب مجموعه ای از نقاشی های نشانه م برای کودکان عزیز پیش دبستانی و کلاس اولی ارائه شد تا با کمک نقاشی بهتر این نشانه را یاد بگیرند.


مطالب مرتبط:

نقاشی با عدد یک (1) کودکانه و ساده

78 نقاشی روز درختکاری کودکانه آسان و سخت برای رنگ آمیزی همه مقاطع

60 مدل نقاشی روی سنگ کودکانه ساده با گواش، مداد رنگی و شمعی

آموزش کشیدن نقاشی سگ زیبا و آسان کودکانهاز
2
رای