25 نقاشی نشانه ن؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ نـ ، ن] پیش دبستانی و اول

25 نقاشی نشانه ن؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ نـ ، ن] پیش دبستانی و اول نقاشی با حروف الفبا؛ 25 نقاشی نشانه ن غیر اول و آخر ؛ شعر و فیلم تدریس حرف نون [نـ و ن] برای پیش دبستانی و کلاس اول برای رنگ آمیزی، فانتزی؛ نقاشی با حرف ن مثل نان، نهنگ، در سلام دنیا ببینید.

نقاشی یک روش موثر برای آموزش نشانه های حروف الفبا برای کودکان پیش دبستانی و کلاس اولی در نظر گرفته شده است، زیرا آنها با کمک تصویر سازی درک بهتری از نشانه ها پیدا خواهند کرد. ما در این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا 25 نقاشی نشانه ن فانتزی، ساده و برای رنگ آمیزی را به همراه شعر و فیلم تدریس حرف نون [ نـ ، ن]  برای پیش دبستانی و کلاس اول را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا در خانه آنها را با فرزندتان تمرین کنید.

نقاشی نشانه ن برای کلاس اول

نقاشی نشانه ن برای کلاس اول 1

///////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه و با شعر و فیلم


///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ن برای کلاس اول 2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ن برای کلاس اول 3

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ن برای کلاس اول 4

/////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ه با شعر و فیلم


/////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ن برای پیش دبستانی

نقاشی نشانه ن برای پیش دبستانی 1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ن برای پیش دبستانی 2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ن برای پیش دبستانی 3

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ن برای پیش دبستانی 4

/////////////////////////////////////////////

نقاشی حرف نـ اول

نقاشی حرف نـ اول 1

///////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ی با شعر و فیلم


/////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف ن غیر آخر

نقاشی با حرف ن غیر آخر 1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف ن غیر آخر 2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف ن غیر آخر 3

///////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف ن غیر آخر 4

/////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف ن آخر

نقاشی با حرف ن آخر 1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی با حرف ن آخر 2

///////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه آ با شعر و فیلم


/////////////////////////////////////////////

نقاشی نهنگ با حرف ن کودکانه

نقاشی نهنگ با حرف ن کودکانه 1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نهنگ با حرف ن کودکانه 2

/////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه دندان کودکانه

نقاشی نشانه دندان کودکانه

/////////////////////////////////////////////

نقاشی نان ساده

نقاشی نان ساده 1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نان ساده 2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نان ساده 3

/////////////////////////////////////////////


حتما بخوانید: نقاشی نشانه ب با شعر و فیلم 


/////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ن فانتزی

نقاشی نشانه ن فانتزی 1

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ن فانتزی 2

///////////////////////////////////////////////

نقاشی نشانه ن فانتزی 3

///////////////////////////////////////////////

شعر نشانه ن

اسمت چیه ؟ چی هستی ؟
کدام نشانه هستی ؟

ن ن ن ن هستم
شکل یه کاسه هستم

نقطه ای گرد و کوچک
بالای سر گذاشتم

اوّ ل و آخر نان
آمده ام نشستم

با ( نـ ) غیر آخرم
اوّل و وسط هستم

نمک نمک نمکدان
قند و بذار تو قندان

با شش صدای زیبا
( نـ ) رو بگو بچّه جان

نـَ نـِ نـُ
نا نـو نی

نـَ نه نو
نا نـو نـیـ

////////////////////////////////////////////////

نـ غیرآخر
ن آخر

ما دو نفر برادر
غیر آخروآخر

شکلی داریم خمیده
صدا داریم کشیده

دو شکل خوشگل داریم
یک نقطه در دل داریم

دراول نان هستیم
آخر باران هستیم

////////////////////////////////////////////

تولد تولد
تولدت مبارک

مبارک مبارک
تولدت مبارک

ن آمده به دنیا
در شهرک الفبا

نگاه کنیدبه جدول
داره دو شکل زیبا

ن آخر ن آخر
آخر میاد همیشه

توی نان تو آنان
دو ن‍ ن میاد همیشه

دو تاش توی نمکدان
دوتاش توی نادان است

آخر آسمان و
آخر آبادان است

////////////////////////////////////////////////

سلام سلام بچه‌ها

من اومدم به اینجا

نــ غیر آخرم من

کوچک و لاغرم من

به جز آخر همه جا

 
جای منه بچه‌ها

نقطه دارم یه دونه

این و یادت بمونه

اما اون دوست بنده

چاقالو و یک دنده

چون که ن آخره

جاش همیشه آخره

اونم یه نقطه داره

توی دلش می ذاره

تو جدول الفبا

نگاه کنید بچه ها

ما دوتایی با همیم

رفیقیم و همدمیم

دو شکل داریم یک صدا

خوب گوش کنید بچه ها

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

ن هستم و ن هستم

///////////////////////////////////////////////

فیلم تدریس نشانه و حرف نون [ نـ ، ن] پیش دبستانی و اول

دانلود فیلم آموزش نشانه ن برای کودکان

سخن پایانی:

نقاشی های نشانه ن که در این مطلب ارائه شد را در اختیار کودکان پیش دبستانی و کلاس اولی قرار دهید تا با کمک این شیوه این نشانه را یاد بگیرند. امیدواریم این مطلب برای شما عزیزان مفید بوده باشد.


مطالب مرتبط:

نقاشی با عدد دو (2) کودکانه و ساده

16 مدل نقاشی پدافند غیر عامل کودکانه ساده و سخت برای همه مقاطع

آموزش کشیدن نقاشی گربه و پیشی به سبک انیمه ساده و گام به گام

آموزش کشیدن نقاشی باب اسفنجی به صورت گام به گاماز
1
رای