انشا درباره معنی ضرب المثل «کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد»

انشا درباره معنی ضرب المثل «کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد» معنی ضرب المثل کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد چیست؛ معنا دقیق، معادل انگلیسی، نقاشی و انشا درباره کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد را در سلام دنیا بخوانید.

ضرب المثل ها مجموعه ای از تاریخچه و داستان هایی هستند که درس ها و پندها را به زبان رازگونه به مخاطب بیان می کنند، زبان فارسی گنجینه ای از ضرب المثل های پندآموز است. در این مطلب سلام دنیا به بررسی معنی ضرب المثل «کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد»  به زبان ساده و انشایی کوتاه درباره آن با مقدمه و نتیجه و همچنین معادل انگلیسی ضرب المثل «کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد» می پردازیم. با ما همراه باشید.

معنی ضرب المثل کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد به زبان ساده

ضرب المثل ضرب المثل کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد به زبان عامیانه تر در حکایات قدیمی معمولا برای اشاره به این موضوع کاربرد دارد که دست تقدیر و سرنوشت دو آدم که در حق هم بدی و خوبی کرده اند را باز هم در جایی مقابل هم قرار می دهد.


حتما بخوانید: انشا درباره ضرب المثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست»


ضرب المثل کوه به کوه نمیرسه آدم به آدم میرسه به انگلیسی

 معادل انگلیسی ضرب المثل کوه به کوه نمیرسه آدم به آدم میرسه: The world is but a little place, after all

ضرب المثل کوه به کوه نمیرسه آدم به آدم میرسه به انگلیسی

انشا درباره ضرب المثل "کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد"

مقدمه

زبان فارسی مجموعه ای از ضرب المثل های پرکاربرد است یکی از این ضرب المثل های که معنا ظریف و دقیقی دارد و در دنیای این روزهای ما کاربرد دارد ضرب المثل کوه به کوه نمی‌رسد ولی آدم به آدم می‌رسد است. این مثل قدیمی به گوشزد می کند که هیچ بدی در حق هیچ کسی جای گریزی ندارد و دست تقدیر ما را دوباره با هم روبه رو می کند. در حقیقت این ضرب المثل معادل قانون کارما است. قانون کارما بیانگر این مفهوم است که هر بدی و عملی در حق دیگری از بین نمیرود و آنقدر در دنیا می چرخد تا در نهایت ما را پیدا کند و به خود ما برگردد.

بدنه انشا

قانون کارما یا همان ضرب المثل معروف کوه به کوه نمی‌رسد ولی آدم به آدم می‌رسد بیانگر این حقیقت است که جهان هستی ما را با عمل خود روبه رو می کند و ما نمی توانیم از اعمال خود فرار کنیم. بدی یا عمل نا به جایی که در حق هر فردی که انجام داده ایم و فکر می کنیم که گذشته و تمام شده،در واقع از بین نرفته و روزی و در جایی خودمان با آن مواجه می شویم و می فهمیم که چاره ای جز روبه رو شدن با آن نداریم و عالم هستی ما را دوباره در همان شرایط قرار می دهد.

در واقع جهان هستی به ما می آموزد که ما در مقابل یکدیگر مسئولیتی داریم و باید در زمان بدی کردن و پایمال کردن حق دیگری به خاطر داشته باشیم که این عمل روزی به سوی خود ما باز می گردد، مصداق همان ضرب المثل که کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم می رسد.حالا با شناخت کارما و دانستن مفهوم این مثل قدیمی می دانیم که کمی بیشتر بروی اعمال، افکار و رفتار خود با دیگران تامل کنیم.


حتما بخوانید: معنی ضرب المثل «جوینده یابنده است»


نتیجه گیری انشا ضرب المثل کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد

بدی و خوبی در این دنیا باقی است و ما تاوان و پاداش اعمال خود را در همین دنیا هم خواهیم دید.در واقع خوبی و بدی در این دنیا گم نمی شود بلکه آنقدر می چرخد تا جایی دوباره به ما بازگردد یعنی کوه به کوه نمی رسد اما آدم به آدم می رسد.

نقاشی کوه به کوه نمیرسه آدم به آدم میرسه

نقاشی کوه به کوه نمیرسه آدم به آدم میرسه

کلام آخر:

ضرب المثل ها برای بیان پند و ارز با زبان رازگونه در ادبیات بکار رفته اند،زبان فارسی هم گنجینه ای از مثل های ظریف و دقیق است،یکی از این ضرب المثل ها که در این مطلب سلام دنیا به بررسی آن پرداخته ایم مثل کوه به کوه نمیرسه آدم به آدم میرسه است. این ضرب المثل به ما گوشزد می کند که هیچ عمل بدی در حق دیگری در این دنیا از بین نمی رود و روزی برای خود ما تکرار می شود.


مطالب مرتبط:

انشا در مورد معنی ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد

111 ضرب المثل انگلیسی کاربردی و معروف با ترجمه درباره زندگی و شخصیت

قانون کارما چیست و چگونه عمل می کند؟
 
 

از
5
رای