جملات کوروش درباره ایران، عشق، زن

جملات کوروش درباره ایران، عشق، زن تا حالا به سخنان و جملات کوروش فکر کردیده اید، می دانید کدام جمله واقعا برای کوروش هست و کدام یک جعلی. در ادامه می توانید برخی جملات اصلی کوروش را ببینید.

کوروش کبیر، اولین پادشاه هخامنشیان، پادشاه 28 کشور آسیایی و شاه شاهان است. کوروش بزرگ از خود، منشور کوروش را به عنوان میراث برای ایرانیان برجای گذاشت است. کوروش سخنان و جملاتی درباره ایران، زن، عشق و دوستی بیان کرده است . هرچند امروزه جملات جعلی هم وجود دارند که به دروغ به کوروش بزرگ نسبت داده اند. ما در این مقاله سعی کردیم تا چندی از جملات واقعی کوروش را با ذکر منبع برای شما بیان کنیم و برخی از جملاتی که دروغین هستند و به کوروش نسبت داده شده است را برای شما ذکر نماییم.

سخنان و جملات کوروش بزرگ

سخنان کوروش درباره عشق و دوستی

1- کوروش بزرگ به پسرانش می گوید: اگر شما دوستان می‌جویید که پشتیبان باشند شما را و پاس دارند اورنگ‌تان را، چه کس بیش از برادر درخور دوستی، که با شمایش یک پدر و یک مادر است؟

کوروش‌نامه گزنفون، دفتر 8، بخش 7، بند 14. ص 356


2- توجه کوروش به عشق اطرافیان
هنگامی که آبرادات نزد کوروش آمد تا بیان کند در خدمت کوروش است، کوروش اینچنین گفت:
من پیش کشی شما خواهم پذیرفت، لیک در این دم باید از نزد من رفته با همسر خود (پانته آ) شام خورش کنید...
کتاب کوروش نامه گرنفون، دفتر 6، بخش 1، بند 49، ص 243

3- سرزنش عشقی که انسان را گرفتار می‌کند:
من مردان گرفتار مهر بسیار دیده‌ام، که گریسته‌اند از رنج مهرشان، و بندگان آن کسان بوده‌اند که بر ایشان مهر داشته‌اند، گرچه پیش از آن که به مهری گرفتار آیند بندگی را زشت‌ترین اهریمنی‌ها می‌پنداشتند…

کوروش نامه گزنفون، دفتر 5، بخش 1، بند 12٫ ص 191

4- نیکی به فرزندان برای آموزش و پرورش بهتر:

اگر خواهیم که فرزندانمان نکو مردان باشند و آراسته به نیکی‌ها، چاره‌یی‌مان نیست جز آنکه نیک‌تر نمونه باشیم بهر ایشان. و چون فرزندان در برابر خویش جز نیکی نمی‌بینند، فرومایگی و پستی نمی‌شناسند و بسوی‌اش گام نمی‌نهند.
کوروش نامه گزنفون، دفتر 7، بخش 5، بند 86. ص 303

5- از واپسین سخنان کوروش بر اساس کوروش‌نامه گزنفون
مهر بورزید دوستان را، و این مهرورزی شما را نیرویی خواهد داد که با آن دشمنانتان را بر اندازید.
کوروش نامه گزنفون، دفتر ٨، بخش ٧، بند 28. ص 358


6- همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند.


7- اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.


8- بودن با کسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری هر دورنج است. "پس اگر همفکر خود نیافتی مثل خدا تنها باش"

سخنان کوروش درباره عشق


9- من برای متنفر بودن از کسانی که از من متنفرند وقتی ندارم زیرا من گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارند.

جملات کوروش درباره دوستی

سخنان کوروش درباره زن


1- با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار و خود برای خود زن انتخاب کن و زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد.

2- دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید.

3- زن و فرزند خود را از تحصیل علم باز مدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشیمان نشوی.


سخنان کوروش درباره ایران

1- اگر برای اداره امور کشوری نیاز به یاری داشتید همکاران خود را از میان اشخاص شریف و اصیل برگزین.

2- هم میهنان بدون شک از خارجیان و مردمان کشورهای دیگر بهتر به کشورشان خدمت می کنند و به ما نزدیک ترند.

3- تا هست سرزمین من آسمانی باد ! که در او رودهای بسیاری جاری است . ما دامنه ها و دشت هایی داریم دریا وار رازآمیز ، سرسبز و برکت خیز ؛

4- وقتی یکی از یاران کوروش به اوگفت چرا از بین این همه لباس های زیبا که به سربازانت هدیه دادی، یکی را برای خودت برنداشتی؟
کوروش پاسخ داد: بهترین لباس و زینت برای من این است که مردم سرزمینم شادمان باشند.

سخنان کوروش درباره سرزمین ایران

سخنان کوروش درباره دروغ

1- دروغ گویان، تنها بر گورستان مردگان و خاکسترزار خاموشان حکومت خواهند کرد.

سخنان کوروش درباره مرد

1- ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد.

2- ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند.

3- مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو, درست و دانا باشد، اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد.

4- نسبت بـه پدر و مادر خود فرمان بردار باش؛ زیرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند؛ مانند شیری اسـت، كه آسوده در بیشه غنوده و از هیچكس بیم ندارد.

5- با مردی كه پدر و مادر از او ناخشنودند همكار مباش تا گناهكار نباشی.

6- مرد پارسا در آسایش ماند و بدكار همیشه گرفتار اندوه است.

7- مرد فقیر و بینوا را تمسخر مكن شاید تو نیز روزی بینوا شوی.

سخنان کوروش درباره مرد

سخنان کوروش درباره عدالت

1- من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

2- ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاه های مقدسش قلب مرا تکان داد.

3- عدالت و مهربانی کوروش از زبان خودش: کوروش به واسطه ی تسخیر سرزمین بابل با غرور وصف ناپذیر تمام کردمان سرزمین های تحت حکومت خویش را برای خراج سنگین به بابل فراخواند تا بر پاهایش بوسه زنند!! حتی چادرنشینان سرزمین "امورو".

جملات دورغین کوروش (جملات جعلی منسوب به کوروش کبیر)

امروزه برخی افراد جملاتی را به دروغ به نام کوروش می نویسند و به او نسبت می دهند، و اگر در اینترنت سرچ کنید به سخنان جعلی زیادی که به کوروش نسبت دادند درحالی که همه آنها بی اعتبارند، برخورد خواهید کرد. در این بخش نمونه هایی از این سخنان را به همراه جمله اصلی و صاحب اصلی آن جمله برای شما بیان نموده ایم.


1- جمله جعلی منسوب به کوروش کبیر : « دست هایی که یاری می رسانند مقدس تر از دست هایی هستند که تسبیح میگردانند » یا به عبارت دیگر « دستانی که کمک می کنند پاکترند از دستانی که رو به آسمان دعا می کنند »
ولی جمله اصلی و صاحب آن : جمله بالا توسط یک وکیل مشهور آمریکایی به نام رابرت گرین اینگرسون " Robert Green Ingersoll " که اصل جمله به شکل : « The hands that help are holier than the lips that pray»


2- جمله جعلی : « فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد»
دو دلیل برای جعلی بودن این جمله وجود دارد:


1- این جمله برگرفته شده از وصیت نامه برتراند راسل است که به دلیل بیماری آنفلونزا، در سن 98 سالگی درگذشت و وصیت کردند تا خاکسترشان را در کوه های ولز بریزند تا تاریخ کشورش همیشه شکوهمند بماند.
که بخش هایی از این وصیت نامه در سایت ویکی پدیا به شرح زیر آمده است 
« Russell died of influenza on 2 February 1970 at his home, Plas Penrhyn, in Penrhyndeudraeth, Merionethshire, Wales. His body was cremated in Colwyn Bay on 5 February 1970. In accordance with his will there was no religious ceremony; his ashes were scattered over the Welsh mountains later that year»
ترجمه آن : راسل در 2 فوریه 1970 در منزلش، پلاس پنه رین، در شهر Penrhyndeudraeth، Merionethshire، ولز، از آنفلونزا درگذشت. بدن او در فوریه 5 فوریه سال 1970 میلادی در کالولین خلیج سوزانده شد. طبق درخواست او هیچ مراسم مذهبی وجود نداشت. خاکستر او بعدا در همان سال در کوههای ویلز پراکنده شد.


2- با توجه به کتابهای تاریخی مورخان یونانی و رومی، بیان شده است که زمانی که الکساندر بزرگ به پاسارگاد می رسد "تابوت کوروش به همراه تجملات" ، می بیند. با توجه به این جمله، نوشتن اینکه «کوروش بدون تابوت و مومیای دفن شد تا .... »  فقط از روی ناآگاهی و فقر تاریخی می باشد. زیرا کوروش بعد از شکست در جنگ و کشته شدنش در تابوت گذاشته شده و کتیبه ای نیز بر سر قبرش با مضنون "ای رهگذر من کورش هستم، به این قبر رشک مبر" قرار داده است. و این جمله نشان از نگرانی کوروش بعد از مرگش بوده و به رهگذران پیشنهاد کرده که با تابوت و جواهرات او کاری نداشته باشد.


3- سومین جمله جعلی منسوب شده به کوروش « ایستاده بمیرید بهتر است تا بر روی زانوهایتان زندگی کنید. »
این جمله را یکی از شخصیت های سیاسی اسپانیا به نام " Dolores Ibárruri " گفته است و جمله اصلی به شکل :
« Better to die standing up than to live kneeling down !»

4- جمله جعلی منسوب شده به کوروش « دشوارترین قدم همان قدم اول است»
این جمله نیز به این دلیل جعلی است که و صاحب اصلی آن کنفسیوس می باشد که به دو صورت آمده است:
1- جمله ای از کنفسیوس « A journey of a thousand miles begins with a single step. by Confucius»
2- یک اصطلاح آمریکایی/ انگلیسی است : « The first step is (always) the hardest»


5- جمله جعلی منسوب شده به کوروش « سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است،نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد »
این جمله را آقای رونالد ویلسن ریگان " Ronald Reagan " رئیس جمهور امریکا در تاریخ 22 آوریل سال 1987 گفته است که اصل آن « t's true hard work never killed anybody, but I figure, why take the chance»


6- ششمین جمله جعلی منسوب به کوروش :« اگر همان کاری را انجام دهید که انجام می دادید همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید »
این جمله را آنتونی رابینز نویسنده معروف آمریکایی بیان کرده است و اصل آن به شکل زیر بوده است:
« If you do what you've always done, you'll get what you've always gotten»


7- یکی از جملات جعلی منسوب شده به کوروش :« تنها راهی که به شکست می انجامد تلاش نکردن است » می باشد. درحالی که این جمله را شطرنج باز مشهور گری کاسپاروف " Garry Kasparov " مطرح کرده و اصل آن به شکل زیر می باشد.
« I think our chances are not looking great today but the only way to fail for me is just not to try»

جملات کوروش به انگلیسی

  •  Pick a man in your own cradle, Be good, true and wise, If it is very poor Not very bad , Money will come from Yazdan

 جملات کوروش کبیر به انگلیسی درباره مرد واقعی

 جمله ای از کوروش به زبان انگلیسی درباره حمایت از تیم

جمله زیبای کوروش درباره آزادی به زبان انگلیسی

عکس نوشته های کوروش کبیر

 عکس نوشته گفتگوی کوروش و امپراطور یونان

عکس نوشته کوروش درباره تنفر و دوست داشتن

عکس نوشته کوروش کبیر درباره محبت

عکس نوشته کوروش کبیر درباره عدالت و سرزمین


سخنان کوروش برای پروفایل

 سخنان کوروش برای پروفایل سه فرمان کوروش

سخنان کوروش مناسب پروفایل درباره تشکر

سخن زیبای کوروش در مورد تغییر مخصوص پروفایل

آرزوی کوروش کبیر

1- گسستن زنجیرها آرزوی من است . ما شب را و بیداد را خواهیم زدود، زندگی را
ستایش خواهیم کرد.


2- کوروش برای کسانی که کردار نیک را پیشه سازند آرزوی سعادت و به آنان که رفتاری زشت دارند، نفرین کرد.

آرزوی کوروش کبیر

دعای کوروش برای ایران


روزی بزرگان ایرانی و موبدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند که برای ایران زمین دعای خیر کند؛ و ایشان بعد از ایستادن در کنار آتش مقدس اینگونه دعا کردند:

خداوندا اهورا مزدا ای بزرگ آفریننده آفریننده این سرزمین بزرگ، سرزمینم و مردمم را از دروغ و دروغگویی به دور بدار.

بعد از اتمام دعا عده ای در فکر فرو رفتند و از شاه ایران پرسیدند: که چرا این گونه دعا نمودید؟

فرمودند: چه باید می گفتم؟ یکی جواب داد: برای خشکسالی دعا می نمودید؟

کوروش بزرگ فرمودند: برای جلوگیری از خشکسالی انبارهای آذوقه و غلات می سازیم.

دیگری اینگونه سوال نمود: برای جلوگیری از هجوم بیگانگان دعا می کردید ؟

ایشان جواب دادند: قوای نظامی را قوی میسازیم و از مرزها دفاع می کنیم.

گفتند: برای جلوگیری از سیل های خروشان دعا می کردید ؟

پاسخ دادند: نیرو بسیج میکنیم و سدهایی برای جلوگیری از هجوم سیل می سازیم.

و همینگونه سوال کردند و به همین ترتیب جواب شنیدند ...

تا این که یکی پرسید: شاها منظور شما از این گونه دعا چه بود؟!

و کوروش تبسمی نمودند و این گونه جواب دادند :

من برای هر سوال شما جوابی قانع کننده آوردم.  ولی اگر روزی یکی از شما نزد من آید و دروغی گوید که به ضرر سرزمینم باشد؛ من چگونه از آن باخبر گردم و اقدام نمایم؟ پس بیاییم از کسانی شویم که به راست گویی روی آورند و دروغ را از سرزمینمان دور سازیم...

که هر عمل زشتی صورت گیرد باعث اولین آن دروغ است.

 دعای کوروش کبیر برای ایران

از
28
رای