ساعات سعد و نحس در علم نجوم به چه معناست و محاسبه قمر در عقرب

ساعات سعد و نحس در علم نجوم به چه معناست و محاسبه قمر در عقرب تقسیم روز و هفته و ساعت های نوشتن دعاها براساس امورات سبعه برقرار است. یعنی ساعت های روزانه و ایام هفته بر عدد هفت برقرار و استوار می باشد. ستاره ها و سیاره ها در زندگی و انجام کارهای ما تاثیر می گذارند.

ممکن است شما هم اصطلاحات ساعت سعد و ساعت نحس را بارها شنیده باشید. طبق گفته ها، کارهایی مانند خرید و فروش، ازدواج و اعمالی مانند نوشتن دعا، خواستن حاجات و... در ساعت های نحس نباید انجام شود. در این پست از وب سایت سلام دنیا، می خواهیم ساعات سعد و نحس را معرفی کرده و درباره اینکه انجام کدام کارها در ساعت سعد و ساعت نحس، خوب یا بد است، توضیح می دهیم.

ساعات سعد و نحس در علوم نجوم و علوم الحروف (علم جفر) چه معنایی دارد؟

تقسیم روز و هفته و ساعت های نوشتن دعاها براساس امورات سبعه برقرار است. یعنی ساعت های روزانه و ایام هفته بر عدد هفت برقرار و استوار می باشد. یکی از نکات مهم برای نوشتن دعا و یا انجام کار، این است که بدانیم در چه ساعتی انجام دهیم و آن ساعت سعد و خوب است یا نحس و بد است. زیرا هر ساعت به یک سیاره  و آن سیاره یا کوکب به یک برج تعلق دارد. برای مثال انجام عملی در ساعت شمس یا مشتری خوب است و در ساعت مریخ یا زحل انجام کاری، می تواند عمل به بغض و عداوت شود. 

براساس گفته های بزرگان علوم جفر و نجوم و همچنین کتاب هایی که از آنها موجود می باشد، ستاره ها و سیاره ها در زندگی و انجام کارهای ما تاثیر می گذارند. خداوند برای هر شی و موجودی که آفریده است موکلینی قرار داده است و طبق آنچه در علم جفر گفته شده وجود موکلین حروف، اساس و بنیان کار است. مثلا در علوم  غریبه (همان علم جفر یا علم حروف و اعداد) ما 28 حرف که همان 28 حرف عربی است، داریم.


حتما بخوانید: دعا و سوره ای برای باز شدن شانس


این حروف شبیه الفبای فارسی به غیر از 4 حرف (گ، چ، پ، ژ) است. ترتیب این حروف در علم جفر گوناگون است مثلا الفبا «ابتث» که با «الف، با، تا، ثا» آغاز می شود و تا آخر ادامه دارد.  براساس گفته ها و روایات، پادشاهی 8 پسر که اسامی آنها «ابجد-هوز-حطی-کلمن-سعفص-قرشت-ثخذ-ضظغ» بود، داشت و این ترتیب حروف براساس آن قرار داده شده است و ترتیب آن مهم است. در علم حروف، هر حرفی دارای یک عدد خاص است که ترتیب آن به شرح زیر است:

حروف ابجد اعداد
الف 1
باء 2
جیم 3
دال 4
هاء 5
واو 6
زا 7
حا 8
طا 9
یا 10
کاف 20
لام 30
میم 40
نون 50
سین 60
عین 70
فا 80
صاد 90
قاف 100
راء 200
شین 300
تاء 400
ثاء 500
خا 600
ذال 700
ضاد 800
ظا 900
غین 1000

در علم جفر، هر «حرف» مانند «جسم» و هر «عدد» مانند «روح» است. از طرف دیگر هر حرف و عددی چندین موکل دارد. موکلینی که معمولا آخر نامشان «نوش» یا «وش» است از جنس «جن» هستند. و موکلانی که آخر نام بیشتر آنها «اییل» یا «ییل» است از جنس «فرشته» می باشند، اییل به معنای الله است و معنی آن گماشته های خداوند است مانند اسرافیل، عزراییل و...


حتما بخوانید: چگونه سحر را باطل کنیم


اگر بتوانید این حرف ها را در دعا و زبان های مختلف و همچنین در ساعت های مختلف (سعد، تابع، نحس) و با فرمول های گوناگونی که دارند بر روی کاغذ، پوست که هر کدام بسته بر نوع دعا دارد، بنویسید توانایی انجام کارهای متعددی را خواهید داشت. با نوشتن این حروف موکلان را برای انجام کارهای خود، مامور می کنید، صد البته که تمام این کارها با اراده و اذن خداوند امکان پذیر است. باید به خاطر داشته باشیم که استفاده از دعا به معنی این نیست که نعوذبالله خداوند در آن کار دخیل نیست. و اینکه دعاها یک نوع التماس و خواهش از سمت ما به خداوند بوده تا زمان رسیدن به درخواست های خود را تسریع کرده باشیم و همه این اتفاقات با رحمت خداوند امکان پذیر است. از آنجایی که خداوند از همه چیز آگاه است، ممکن است برآورده شدن برخی از درخواسته ها، مشکلات بیشتر و بزرگتری برای ما به وجود آورد از این رو حکمت خداوند سبب عدم  انجام آن کار از سمت موکلین دعا می شود.

معانی ساعات سعد و نحس چیست

ساعت نحس 

در حالت کلی می تواند گفت ساعات نحس در 2 شکل و زمان رخ می دهد: هنگام قمر در عقرب و دیگری هنگام محاق است.

قمر در عقرب چه زمانی است

در آسمان، ما 12 صور فلکی اثر گذار داریم که اسامی آنها به ترتیب: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، و حوت می باشد که معادل ماه های فروردین تا اسفند است. زمانی که آفتاب در ماه عقرب قرار می گیرد به آن شمس در عقرب و هنگامی که ماه در برج عقرب قرار بگیرد، به آن قمر در عقرب می گویند. استفاده از ابزارهای نجومی مخصوص برای تشخیص آن به کار می رود. برخی از تقویم های ستارشناسی زمان قمر در عقرب را بیان می کند. قمر در عقرب با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست. مگر اینکه با صورت های فلکی و ماه های آن آشنا باشید، در هنگام شب از راه فاصله ای که بین ماه و صور عقرب باشد می توانید وقت قمر در عقرب را تشخیص دهید. منظور از قمر در عقرب این است که در یک ماه قمری، کره ماه یک چرخش کامل به دور آن می گردد و از این رو در هر ماه قمری یک مرتبه از برج عقرب گذر می کند. 


حتما بخوانید: سوره و دعای رزق و روزی و گشایش کار 


طبق فرموده حضرت صادق (ع): فردی که در زمان قمر در عقرب سفر کند یا ازدواج نماید، خوبی و خوشی نمی بیند. در کتب فقهی چند کار در زمان قمر در عقرب، مکروه (نه حرام) است، که شامل: عقد و ازدواج، اقدام به بچه دار شدن و سفر رفتن است. توجه به این نکته که قمر در عقرب 60 ساعت (حدود 2/5 روز) است. ولی چون در روایت ها اصطلاح «قمر در عقرب» آمده و گفته نشده که منظور از آن قمر در صور فلکی عقرب می باشد یا قمر در برج عقرب؛ از این رو بهتر است جانب احتیاط را رعایت کرده و 2 روز به آن اضافه کنید و در مجموع 4 روز و نیم حساب کرد. در هر سال روزهای قمر در عقرب فرق دارد و نیاز به محاسبه است.

روش محاسبه روزهای قمر در عقرب

همانطور که در بالا گفته شده 12 صورت فلکی داریم و  تقسیم بندی مسیر یک چرخش کامل کره ماه در دائره البروج می باشد. کره ماه در هر ماه قمری به مدت 2 الی 3 روز در برج عقرب قرار دارد و عقرب ماه هشتم از دایره البروج است که آفتاب تنها یک بار در سال (آبان ماه) به آن ورود پیدا می کند. اما ماه هر 27 روز، یک مرتبه از آن عبور می کند و برای 2 روز در آن قرار می گیرد. برای محاسبه وقت قمر در عقرب از فرمولی که در کتب نجوم مقدماتی وجود دارد استفاده می شود.

 • برای مثال فرض کنید امروز 2 مهر ماه است و مصادف با 15 ماه شوال می باشد. 
 • اول یک واحد به روزهای شمسی و قمری اضافه کنید (در مثال بالا شمسی برابر 3 و قمری برابر 16) 
 • روز قمری را در عدد 12،2 ضرب کرده و نتیجه آن را با روز شمسی جمع کنید.
 • عدد بدست آمده را بر 30 تقسیم کنید.
 • نتیجه آن را با عدد ماه شمسی (مهر= 7) جمع کنید.
 • اگر عددی که بدست آورده اید از 12 بیشتر شد، آن را منهای 12 کنید.
 • عددی که بدست آمده مشخص کننده موقعیت ماه در دایره البروج یا همان برج های دوازده گانه می باشد. 
 • اگر نتیجه بدست آمده عدد 8 باشد نمایانگر زمان قمر در عقرب می باشد.

روش محاسبه روزهای قمر در عقرب

محاق

منظور از محاق، شب های آخر ماه قمری که رویت ماه به سختی انجام می شود، می باشد. در زمان محاق و قمر در عقرب انجام کارهای خیر مانند ازدواج، افتتاح کسب و کار، حجامت و.... توصیه نمی شود. طبق روایات در روز چهارشنبه، آتش و جهنم خلق شده اند. برای همین توصیه می شود کارهایی که مناسبت با خیر و نیکی دارد در چهارشنبه کمتر انجام شده و برای دفع نحسی و بدی آن علاوه بر صدقه دادن، دعا و قرآن قرائت شود.


حتما بخوانید: بهترین دعاها برای شفای انواع دردها


ساعت سعد یعنی چه (ساعت سعد برای نوشتن دعا)

مشخص است که ساعاتی که نحس نیست، ساعات سعد محسوب می شوند ولی یعضی از ساعات و روزهای سعد فضیلت بیشتری دارند.  

کف الخضیب

کف الخضیب یکی از زمان های بسیار سعد و مبارک است که روایتی که در کتابی از فاضل هندی به نام کشف اللثام عن قواعد الاحکام آمده است: کسی از حضرت صادق (ع) می پرسد: مردم از پیامبر خدا (ص) روایت می کنند که شب ساعتی است که مومن دعا نمی کند مگر اینکه دعایش مستجاب شود، آیا این روایت صحیح است؟ امام صادق (ع) می فرماید: بله. آن شخص می پرسد: آن چه ساعت و زمانی است؟ حضرت صادق (ع) پاسخ دادند: نیمه شب شرعی (ثلث باقیمانده شب) تا اذان صبح. از زمان اذان ظهر که 11 ساعت و 15 دقیقه پس از نیمه شب شرعی می باشد طبق روایت بزرگان: ممکن است که این ساعت، زمان کف الخضیب باشد که این ستاره در صورت فلکی ذات الکرسی رویت می شود. و طبق روایت دیگری از امام صادق (ع) زمانی که کف الخضیب به وسط آسمان می رسد در آن هنگام می توان دعا کرد و امیدوار شد که مستجاب می شود.

ساعات سعد چه زمانی است

ساعات سعد و نحس با توجه به روزهای هفته (جدول ساعات دعا نویسی)

یک نوع دیگری از تقسیم بندی روزهای سعد و نحس وجود دارد که با توجه به روزهای هفته انجام می شود. در حالت کلی روزهای هفته و 24 ساعت شبانه روز به 2 بخش سعد و نحس تقسیم شده که هر کدام نیز دارای قسمت های اکبر و اصغر می باشند و به یک سیاره اشاره می کنند. جدول زیر ساعات سعد و نحس روزهای هفته را که از کتاب معتبر مجربات باقر گرفته شده است، بیان می کند.

ایام هفته شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ساعت اول زحل شمس قمر مریخ عطارد مشتری زهره
ساعت دوم مشتری زهره زحل شمس قمر مریخ عطارد
ساعت سوم مریخ عطارد مشتری زهره زحل شمس قمر
ساعت چهارم شمس قمر مریخ عطارد مشتری زهره زحل
ساعت پنجم زهره زحل شمس قمر مریخ عطارد مشتری
ساعت ششم عطارد مشتری  زهره زحل شمس قمر مریخ
ساعت هفتم قمر مریخ عطارد مشتری زهره زحل شمس
ساعت هشتم زحل شمس قمر مریخ عطارد مشتری زهره
ساعت نهم مشتری زهره زحل شمس قمر مریخ عطارد
ساعت دهم مریخ عطارد مشتری زهره زحل شمس قمر
ساعت 11 ام شمس قمر مریخ عطارد مشتری زهره زحل
ساعت 12 ام زهره زحل شمس قمر مریخ عطارد مشتری

حتما بخوانید: بهترین دعاها برای عزیز شدن نزد دیگران


ساعات نحس و سعد در شب های ایام هفته

ایام هفته شب شنبه شب یکشنبه شب دوشنبه شب 3 شنبه شب 4 شنبه شب 5 شنبه شب جمعه
ساعت اول مریخ عطارد مشتری زهره زحل شمس قمر
ساعت دوم شمس قمر مریخ عطارد مشتری زهره زحل
ساعت سوم زهره زحل شمس قمر مریخ عطارد مشتری
ساعت چهارم عطارد مشتری زهره زحل شمس قمر مریخ
ساعت پنجم قمر مریخ عطارد مشتری زهره زحل شمس
ساعت ششم زحل شمس قمر مریخ عطارد مشتری زهره
ساعت هفتم مشتری زهره زحل شمس قمر مریخ عطارد
ساعت هشتم مریخ عطارد مشتری زهره زحل شمس قمر
ساعت نهم شمس قمر مریخ عطارد مشتری زهره زحل
ساعت دهم زهره زحل شمس قمر مریخ عطارد مشتری
ساعت 11 ام عطارد مشتری زهره زحل شمس قمر مریخ
ساعت 12 ام قمر مریخ عطارد مشتری زهره زحل شمس

ویژگی های هر کدام از سیاره ها

 • زحل: زحل نحس اکبر است، اما در این ساعت عقد قرارداد، تجارت، زراعت خوب می باشد، همچنین این ساعت کارهایی مانند انجام طلسم و... نتیجه خوبی دارد و هر شخصی که در این ساعت متولد شود دارای عمر طولانی و صاحب دولت می شود.
 • مشتری: مشتری سعد اکبر است و برای شروع کار، عیادت مریض، خرید، فروش، بریدن و همچنین خرید لباس نو، دعا کردن برای رسیدن به حاجات مناسب و خوب است. شخصی که در این ساعت متولد شود جز نیکوکاران دوران می شود. در این ساعت ملاقات با کافر، انجام کارهای خلاف و یواشکی شایسته نیست.
 • مریخ: نحس اصغر است و برای پوشیدن لباس نو مناسب است ولی برای انجام کارهایی ملاقات کردن بزرگان، انجام طلسم ها خوب نمی باشد. فردی که در این ساعت متولد می شود به ریختن خون علاقه دارد.
 • شمس: سعد اکبر است و برای برش دادن و به تن کردن لباس نو، خرید و فروش و انجام طلسم ها مناسب و خوب است. در مقابل برای کارهایی مانند انجام طلسم های بد، شر و حسد خوب نمی باشد. کودکی که در این ساعت متولد می شود علاوه بر داشتن عمری طولانی، علم و دانش زیادی نیز دارا می باشد.
 • زهره: سعد اکبر است و برای ازدواج، سفر رفتن، دعای محبت، عیادت از بیمار، پوشیدن لباس نو، برش لباس بسیار مناسب است. کسی که در این ساعت متولد می شودطرفدار و دوستدار خوشی، شادی و تفریح می باشد.
 • عطارد: عطارد سعد اصغر است و برای آموزش دادن کودک، نوشتن دعای محبت، الفت و شروع کارهای جدید، تعمیر کردن امام برای کارهایی مانند حجامت کردن، برش پارچه برای دوختن، کارهای پنهانی و معالجه بیمار مناسب نیست. کودکی که در این ساعت به دنیا می آید باهوش، عالم، زیرک می شود.
 • قمر: سعد اصغر است. برای نوشتن دعای محبت مناسب است. همچنین برای کارهایی مانند حجامت کردن، ارسال پیام، مصرف دارو، سفر رفتن و ... خوب است
سخن آخر

همان طور که در این پست سلام دنیا خواندید، یکی از نکات مهم برای نوشتن دعا و یا انجام کار، این است که بدانیم در چه ساعتی انجام دهیم و آن ساعت سعد و خوب است یا نحس و بد است. همچنین با ساعات سعد و نحس روزهای هفته و روش محاسبه قمر در عقرب آشنا شدید. امیدوارم که این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد. می توانید این پست را اط طریق شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید تا آنها هم با ساعات سعد و نحس آشنا شوند. همچنین می توانید نظرات و سوالات خود را در خصوص ساعات سعد و نحس و محاسبه قمر در عقرب در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.


مقالات مرتبط:

تاثیر و نقش دعا در سلامت روح، روان و جسم و درمان افسردگی

خواص سوره یس ؛ دلایل اینکه سوره یاسین قلب قرآن است چیست؟

از
181
رای