101 اسم پسر با گ جدید و شیک؛ نام های پسرانه که با حرف گ شروع میشه

101 اسم پسر با گ جدید و شیک؛ نام های پسرانه که با حرف گ شروع میشه اسم پسر با گ جدید و شیک؛ اسامی و نام های پسرانه با حرف گ شروع می شود، 101 اسم پسر با گ ایرانی، نام پسر با گ ترکی، کردی و خارجی خاص و زیبا با معنی را در سلام دنیا بیابید.

ما در این مطلب سلام دنیا 101 اسم پسر با حرف گ آماده کرده ایم تا بتوانید از میان این اسامی برای انتخاب اسم فرزند دلبندتان ایده بگیرید. در این مطلب مجموعه ای از اسم پسر با گ جدید و شیک، 101 نام پسر که با حرف گ شروع شود، نام های پسرانه خاص و جدید ایرانی، اصیل و فارسی، اسم پسرونه با حرف گ ترکی، کردی، خارجی با حرف (G) با معنی ارائه شده است. با ما همراه باشید.

اسم پسر با گ جدید و شیک

1. گرشا

معنی: پادشاه كوه

2. گشواد

معنی: دارای بیان شیوا و فصیح

3. گیوان

معنی: کیوان، سیاره زحل

4. گردیا

معنی: شجاع و دلير

5. گلپا

معنی: گلِ پاينده و جاويد، (مجاز) هميشه دوست داشتنی (شخص)، محافظ و نگهبان گل، گلبان، باغبان، (مجاز) خوشقدم


حتما بخوانید: 132 اسم پسر با ک جدید و شیک


6. گاسپار

معنی: نام یک دانشمند است

7. گایار

معنی: یار بزرگ یار قدرتمند

8. گلکار

معنی: پرورنده گل، باغبان

9. گروس

معنی: کوه های بسیار

10. گئو

معنی: بزرگ

11. گالان

معنی: جاویدان

12. گلپرور

معنی: باغبان

13. گلپو

معنی: پوینده و جستجو کننده گل

14. گلپوش

معنی: پوشیده از گل

اسم پسر با گ جدید و شیک

اسامی و نام های پسرانه که با حرف گ شروع می شود

1. گلپاد

معنی: محافظ و نگهبان گل، گلبان، باغبان

2. گویا

معنی: گوینده، سخنگو، واضح، رسا، (قید) مثل اینکه، گویی

3. گیل

معنی: نام طوایفی که در گیلان سکونت داشته و دارند

4. گرد

معنی: دلير، پهلوان

5. گوهران

معنی: عناصر اربعه (خاك، آب، هوا و آتش)، جمع گوهر

6. گارنیک

معنی: پری کوچک

7. گوشیار

معنی: نام حکیمی از فارس

8. گلباد

معنی: دارای بوی گل

9. گلبد

معنی: نگهبان گل، کنایه از زیبارو

10. گرسیوز

معنی: دارنده‌ی استقامت و پایداری اندک


حتما بخوانید:120 اسم پسر با ب


اسم پسر با گ ایرانی

1. گرازه

معنی: از شخصیت‌های شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکاووس پادشاه کیانی

2. گرانخوار

معنی: از شخصیت‌های شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشاه ساسانی

3. گراهون

معنی: از شخصیت‌های شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشاسپ پادشاه کیانی

4. گرد

معنی: دلیر، پهلوان، دلاور، شجاع.

5. گرداب

معنی: از شخصیت‌های گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه گرشاسب پهلوان نامدار

6. گردآزاد

معنی: پهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایران

7. گردگیر

معنی: از شخصیت‌های شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تورانی

8. گردیا

معنی: گُرد = بلند، بلندی، مبارز، دلاور، بهادر و شجاع + (پسوند نسبت)، 1- منسوب به بلندی؛ 2- منسوب به شجاعت و دلاوری؛ 3- مجاز از شجاع و دلیر.

9. گرستون

معنی: از شخصیت‌های شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوری

10. گرشاه

معنی: گلشاه، لقب کیومرث، پادشاه کوه

11. گرگین

معنی: از شخصیت‌های شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

12. گرمائیل

معنی: نام یکی از دو برادر نیکوکار ضحاک

13. گزین

معنی: گزیده، منتخب، پسندیده

14. گشتاسب

معنی: دارنده‌ی اسب آماده

15. گشسب

معنی: مخفف گشنسب، دارنده اسب نر

16. گل آقا

معنی: آقای مانند گل

17. گل پیکر

معنی: کسی که بدنش مانند گل لطیف است

18. گل محمد

معنی: گل محمدی، گل سرخ، گل سوری

19. گلگله

معنی: از شخصیت‌های شاهنامه، نام دلاوری تورانی، از فرزندان تور و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی

20. گیلانشاه

معنی: پسر کاوس زیاری

21. گیلو

معنی: نام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامین


حتما بخوانید: 144 اسم پسر با ن جدید و شیک


22. گردوی

معنی: منسوب به گرد، پهلوانی

23. گروخان

معنی: از شخصیت‌های شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در دربار کیخسرو پادشاه کیانی

24. گروی

معنی: از شخصیت‌های شاهنامه، نام پسر زره از سپاهیان افراسیاب تورانی

25. گستهم

معنی: گشوده، منتشر شده، از طایفه دلیران، ویستهم

26. گشسپ

معنی: از شخصیت‌های شاهنامه، نام جد بهرام چوبین سردار ساسانی

27. گودرز

معنی: 1) در شاهنامه سردار ایرانی عصر کیکاووس و کیخسرو، پسر گشواد و دارای 78 پسر، که همه از پهلوانان بودند. او در خواب از وجود کیخسرو خبر یافت و گیو را به جستجویش به توران فرستاد. در جنگ یازده رخ پیران را کشت. کیخسرو او را وصی خود قرار داد.

اسم پسر با گ ایرانی

اسم پسر با گ ترکی

1. گالان

معنی: آینده

2. گالین

معنی: ستبر، ضخیم

3. گَرمَن

معنی: قلعه، بارو

4. گَزگین

معنی: گردشگر، توریست

5. گورسئل

معنی: سیل دمان، آب جاری خروشان و پرسرعت،،سیلاب

6. گورسان

معنی: صاحب شهرت وحرمت بسیار، شهیر ونامدار

7. گورساو

معنی: بسیار سالم و استوار و سرزنده

8. گول اوغلان

معنی: پسری همچون گل، گل پسر

9. گول مان

معنی: انسان خوشایند و نیکو چون گل، دوست داشتنی چون گل

10. گونئی

معنی: سمت جنوب،مکان آفتابگیر

11. گون ایشیق

معنی: نور و درخشش خورشید

12. گوندَن

معنی: تابناک ودرخشنده همانند آفتاب،پارۀ خورشید،مهربان

13. گون دَنیز

معنی: « گون » و « دنیز »

14. گون شَن

معنی: خوشبخت

15. گون یاز

معنی: آفتاب بهاری

16. گٶک سئوَن

معنی: دوست دارنده آسمان


حتما بخوانید: 102 اسم پسر با ر جدید و شیک


اسم پسر با گ کردی

1. گایار

معنی: یار بزرگ یار قدرتمند 

2. گوران

معنی: نام یکی از طوایف کرد

اسم پسر با گ خارجی

1. گابانا (Gabana)

معنی: یک مرد خلاق

2. گابو (Gabbo)

معنی: شوخی کردن یا تمسخر کردن

3. گیدئون (Gideon)

معنی: "پرنده" یا "هویر"

4. گراهام (Graham)

معنی: "خانه سنگریزه"

5. گرانت (Grant)

معنی: "بزرگ" 

6. گریسون (Grayson)

معنی: "پسر مباشر"

7. گریفین (Griffin)

معنی: "ارباب" یا "شاهزاده" و "قوی"

8. گونر (Gunner)

معنی: "جنگ" و "جنگجو"

9. گرواس (Gervase)

معنی: " نیزه "

10. گیلروی (Gilroy)

معنی: "پسر خدمتکار پادشاه"

11. گارفیلد (Garfield)

معنی: «میدان مثلث»

12. گیلبرت (Gilbert)

معنی: "وعده روشن"

13. گادفری (Godfrey)

معنی: "صلح خدا"

14. گروور (Grover)

معنی: "بیشه درختان"

15. گونتر (Gunther)

معنی:  "ارتش" یا "جنگجو" گرفته شده است.

16. گریر (گریر)

معنی: این از نام خانوادگی اسکاتلندی است که در اصل از نام گرگور گرفته شده است.

17. گرشام (Gresham)

معنی: گرشام در انگلیسی قدیم به معنای "محل چرا" است و نام خانوادگی است که از یک نام مکانی گرفته شده است.

18. گانش (Ganesh)

معنی: این کلمه از گانشا به معنای "ارباب انبوه" از کلمات سانسکریت گانا (هورد) و ایشا (ارباب) گرفته شده است.

19. گاستون (Gaston)

معنی: غریبه یا مهمان

20. گبرا (Gabra)

معنی: پیشکشی

21. گوردن (Gorden)

معنی: "استحکامات بزرگ"

22. گایوس (Gaius)

معنی: "شادی کردن"

23. گونزالو (Gonzalo)

معنی: "رهایی از نبرد"

24. گوتیره (Gutierre)

معنی: "حاکم ارتش"

25. گیلرمو (Guillermo)

معنی: "با کلاه ایمنی طلاکاری شده" یا "کلاه ایمنی خواهد"

26. گراسیموس (Gerasimos)

معنی: "افتخار" یا "هدیه"

27. گلوکوس (Glaucus)

معنی: "خاکستری مایل به آبی"

28. گانان (Ganan)

معنی: "سفید" یا "عادلانه"


حتما بخوانید: 130 اسم پسر با و جدید و شیک


29. گریدی (Grady)

معنی: "نجیب" یا "مشهور"

30. گسپر (Gaspar)

معنی: خزانه دار

31. گیفارد (Giffard)

معنی: "هدیه"، "سرسخت" یا "شجاع"

32. گریموالد (Grimwald)

معنی: "قدرت"، "رهبر"، "حاکم" یا "نقاب" 

اسم پسر با گ خارجی

سخن پایانی:

با حرف گ اسامی پسرانه متنوع و زیبایی وجود دارد اگر شما هم به این حرف علاقه دارید و به دنبال یک نام پسرانه با این حرف هستید، قطعا می توانید با کمک اسامی ارائه شده در قسمت بالا یک نام زیبا برای پسر کوچولوی خود انتخاب کنید.


مطالب مرتبط:

اسم پسر با آ جدید و شیک

اسم پسر با ژ

67 اسم پسر با د جدید و شیکاز
1
رای