اموزش بافت رومیزی با قلاب و دو میل به همراه مدل رومیزی بافتنی جدید

اموزش بافت رومیزی با قلاب و دو میل به همراه مدل رومیزی بافتنی جدید رومیزی های رنگارنگ بافتنی می تواند خانه شما را جذاب کرده و به علت تنوع در رنگ کامواها به راحتی با هر خانه ای هماهنگ می شود. نمونه های متنوع از قلاب بافی وجود دارد که بنابر سلیقه و نیاز تان می توانید شیک ترین نمونه را انتخاب کنید و همانند آن نمونه ای ببافید

اگر با هنر قلاب بافی و بافت با دو میل آشنایی دارید، می توانید خانه خود را با رومیزی ها، روفرشی ها و دستگیره های زیبا بافتنی آراسته کنید. رومیزی های رنگارنگ بافتنی می تواند خانه شما را جذاب کرده و به علت تنوع در رنگ کامواها به راحتی با هر خانه ای هماهنگ می شود. در این مقاله قصد داریم تا روش بافت انواع رومیزی با قلاب و دو میل را به شما آموزش داده و جدیدترین و زیباترین طرح های رومیزی را در اختیارتان قرار دهیم. با ما همراه باشید.

آموزش بافتنی با قلاب از ابتدا

 آموزش بافت رومیزی ایرلندی

آموزش بافت رومیزی گل 5 پر بافت ایرلندی

برای بافت این گل با قلاب بافی، باید از دو رنگ کاموا استفاده کنید تا بافت شما برجسته و زیبا به نظر برسد.

روش بافت رومیزی ایرلندی مدل گل 5 پر

 • بافت مرکز گل: ابتدا 8 زنجیره بافته و با گره نامرئی به شکل حلقه کنید.
 • 4 زنجیره بافته و یک گره دوبل ایجاد کنید.
 • 13 مرتبه یک زنجیره و یک پایه دوبل بزنید.
 • اکنون با گره نامرئی به زنجیره سوم وصل کنید.
 • یک زنجیره بافته و روی زنجیره پایه کوتاه ببافید.
 • روی هر زنجیره دو پایه کوتاه بافته و در پایان رج با نامرئی به هم وصل کنید.
 • بافت پایه گلبرگ ها: 6 زنجیره بافته و در گره بعدی پایه سوبل بزنید.
 • در گره بعدی هم پایه سوبل زده و 6 زنجیره ببافید و یا پایه کوتاه را به گره بعدی وصل کنید.
 • سه پایه کوتاه ببافید.
 • 6 زنجیره بافته و مجددا بافت مراحل قبل را تکرار کنید.
 • تا پایان رج به همین شکل به بافت ادامه دهید.
 • نخ را کوتاه نکنید.
 • بافت گلبرگ: اکنون نخ رنگ دیگر را گره زده و یک زنجیره و یک پایه کوتاه ببافید.
 • در حلقه اول و روی زنجیره ها به ترتیب 1 پایه کوتاه، 4 پایه متوسط، 4 پایه بلند، 4 پایه دوبل، 1 پایه سوبل ببافید.
 • 3 زنجیره زده و پیکوت با پایه کوتاه ببافید.
 • طرف دیگر گلبرگ را در حلقه بعدی ببافید.
 • طرف دیگر را هم قرینه ببافید: 1 پایه سوبل، 4 پایه دوبل، 4 پایه بلند، 1 پایه متوسط، 1 پایه کوتاه.
 • دو پایه کوتاه ببافید.
 • گلبرگ بعدی را نیز به همین شکل ببافید
 • پس از پایان رج نخ اولیه را بردارید.
 • بافت را از پایه متوسط شروع کنید.
 • 6 پایه کوتاه و 4 پایه متوسط ببافید.
 • در حلقه پیکوت 2 پایه متوسط، 2 زنجیره و 2 پایه متوسط ببافید.
 • قرینه طرف اول 4 پایه متوسط و 6 پایه کوتاه بافته و گلبرگ بعدی را ببافید.
 • تا انتهای رج به همین شکل ببافید.
 • بافت حاشیه نهایی برگ: با نخ رنگ اول به میان 2 پایه کوتاه گلبرگ ها پایه کوتاه ببافید.
 • روی تمام گره های رج قبل پایه کوتاه بافته، در حلقه زنجیره 2 پایه کوتاه، 2 زنجیره و 2 پایه کوتاه ببافید.
 • مجددا یک پایه کوتاه بین پایه کوتاه های دو گلبرگ بافته و تا پایان رج به این شکل ادامه دهید.
 • نخ را گره بزنید.
 • نخ های اضافه را چیده و در پشت کار محکم و مخفی کنید.
 • می توانید بافت این گل را با سه رنگ کاموا انجام دهید تا جذابیت آن افزایش پیدا کند.
 • در انتهای کار نیز گل ها را به هم وصل کنید تا به شکل رومیزی شود.

حتما بخوانید: آموزش بافت دستگیره و مگنت یخچال به همراه مدل های شیک و زیبا


 • بافت رومیزی گل 5 پر بافت ایرلندی

آموزش بافت رومیزی با قلاب

آموزش رومیزی شش ضلعی با قلاب

وسایل مورد نیاز برای بافت رومیزی شش ضلعی زیبا با قلاب بافی

 • نخ بافندگی (می توانید از رنگ های مختلف استفاده کنید)
 • قلاب بافندگی
 • سوزن رفو کردن برای بافت حاشیه در انتها
 • یک جفت قیچی

روش بافت رومیزی شش ضلعی زیبا با قلاب بافی:

 • دوخت شش ضلعی: ابتدا به اندازه میز مورد نظر شش ضلعی می بافیم. برای بافت این رومیزی از 17 شش ضلعی استفاده شده است.
 • شش ضلعی ها را به هم وصل می کنیم. برای این منظور باید شش ضلعی ها را به هم بدوزید.

روش بافت رومیزی شش ضلعی زیبا با قلاب بافی

 • اکنون باید شش ضلعی ها را به هم ببافید و در جهت مخالف یکدیگر قرار دهید.

آموزش بافت رومیزی شش ضلعی زیبا با قلاب بافی

 • سپس یک دور کل حلقه داخلی را بدوزید. این کار باعث شکل گیری لبه های زیبا می شود.
 • شش ضلعی ها را در قسمت بالا و پایین به هم وصل کرده و سپس قسمت افقی را به یکدیگر بدوزید.
 • دوختن لبه های رومیزی: هنگامی که دوخت شش ضلعی ها به پایان رسید، زمان آن است که لبه ها را در کنار هم قرار دهید. این کار رومیزی تان را در آخر کار زیبا می کند. برای بافت لبه ها از یک زاویه شروع کرده و فقط در حلقه پشتی شروع به دوختن نمونه خود کنید.
 • وقتی به گوشه رسیدید، به صورت حلقه وار شروع به دوختن از یک گوشه به گوشه دیگر کنید. سپس یک دوخت در حلقه بعدی بدوزید.
 • به همین کار ادامه دهید تا یک شیار بین دو دوخت ایجاد شود.
 • اکنون مجددا از حلقه اول به حلقه دوم ببافید و این کار را تا زمانیکه یک حلقه محکم در دور بافت شکل می گیرد، ادامه دهید.
 • اکنون با یک رنگ جدید از یک زاویه دیگر شروع به بافت کنید. با استفاده از هوک یک گره جدید ایجاد کرده و از این قسمت شروع کنید.
 • زمانی که به یک گوشه رسیدید، یک حلقه از دوخت سه لایه را دوخته و سپس از همان نقطه دوخت لایه دیگر را شروع کنید تا سه لایه دوخت داشته باشید.

 آموزش رومیزی شش ضلعی

 • اکنون با رنگ استفاده شده در مرحله اول بافت لبه ها، از یک گوشه دیگر شروع به بافت کنید. مجددا یک دور حلقه ببافید. زمانیکه به یک گوشه رسیدید، مجددا یک دوخت به شکل زنجیره وار از همان نقطه ببافید. این کار را تا زمانیکه به حلقه پایانی برسید، ادامه دهید.
 • اکنون یک دوخت ستونک به شکل زیر ببافید: هوک خود را در دوخت بعدی وارد کرده و ببافید.
 • سپس لبه ها را بالا آورده و ببافید و این کار را سه مرتبه تکرار کنید.
 • این کار را تا زمانی که دوخت مرکزی به هم متصل شود، ادامه دهید.
 • تمام بافت ها را به هم محکم کرده و انتهای آنها را ببافید.

حتما بخوانید: مدل دستبندهای بافتنی زیبا دخترانه و پسرانه به همراه آموزش


آموزش بافت رومیزی با دو میل

برای بافت این رومیزی، همانطور که در شکل مشاهده می کنید، به چندین رنگ کاموا نیاز خواهید داشت.

آموزش بافت رومیزی با میل بافتنی

روش بافت رومیزی با میل بافتنی:

تذکر: برای زیبایی در لبه بافت همیشه اولین دونه میل را نمی بافیم و از میل سمت چپ خارج کرده و به میل سمت راست می بریم. سپس نخ را به پشت بافت منتقل کرده و از دانه دوم به بعد می بافیم.

 • برای شروع 4 دانه سر انداخته و در هر رج یک دانه اضافه می کنیم تا به شعاع دایره مورد نظر برسد.
 • در آخر رج، میل را به زیر نخی که دور انگشت اشاره پیچیده ایم، برده و باز هم یاداوری می کنیم که تمام دانه اضافه کردن ها باید در همان طرف بافتنی باشد.
 • حلقه دور انگشت را به میل کشیده و ادامه نخ را هم می کشیم تا حلقه تنگ میل شود. به این شکل یک دانه اضافه می شود.
 • این کار را تا اضافه شدن 6 دانه به سر میل ادامه می دهیم.
 • به خاطر داشته باشید که دونه سر انداختن در سرتاسر بافت در همین سمت چپ انجام می شود و از طرف سمت راست هیچ دانه ای نمی گیریم.
 • یک رج جابه جا سرتاسر به زیر می بافیم.
 • رج بعدی 4 دانه به زیر بافته و کاموا جدیدی را رنگ قهوه ای به پنجمین دانه گره زده و بافت را با رنگ قهوه ای تا 4 دانه ادامه می دهیم (پره های دایره در این قسمت شروع می شود).
 • در هنگام بافت اولین مثلث قهوه ای، برای بافت دونه های آخر کرمی بعد از قهوه ای ها بهتر است که از یک کلاف دیگر نخ کرمی استفاده کنید تا پشت کار تمیزتر باشد. به این شکل سه کلافه کار خواهید کرد.
 • بعد از آخرین دانه قهوه ای، نخ جدید کرمی را از اولین دانه کرمی رد کرده و گره بزنید.
 • بعد از انتهای میل، 6 دانه کرمی رنگ دیگر سر بگیرید.
 • رج پشتی که زمان مدل عوض کردن است، 6 کرم رنگ بافته می شود. به این معنا که اول 4 کرمی را بافته و دو تا از دانه قهوه ای ها نیز کرم رنگ بافته می شوند.

حتما بخوانید: آموزش انواع مدل بافتنی با تک میل و دو میل


 • قهوه ای ها در این رج باید 6 دانه شوند. اکنون نخ قهوه ای را به پشت بافت می بریم تا دانه ها را به زیر ببافیم.

رومیزی طرح شیک و ساده

 • دو قهوه ای رنگ باقی مانده از رج قبل را می بافیم و 4 دانه نیز روی کرمی های رج قبل را به رنگ قهوه ای می بافیم.
 • اکنون دو دانه از کرمی آخری باقی مانده که با کرمی بافته می شوند و 4 دانه جدید نیز سر می اندازیم.
 • از این رج به بعد، به تعداد دانه های قهوه ای دو عدد اضافه می شود.
 • به این ترتیب رج های بعدی 8 تا، 10 تا، 12 تا و 14 تا و ... دانه قهوه ای خواهیم داشت. در هر رج نیز از طرف دور خارجی دایره 2 تا رنگ کرمی به روی قهوه ای می بافیم و در واقع هر بار 2 تا هم به تعداد کرمی ها اضافه می شود و کرمی ها به این ترتیب 8 تا، 10 تا، 12 تا و 14 تا خواهند شد (همیشه تعداد دانه های کرمی لبه خارجی دایره و قهوه ای مثلث برابر هم هستند).
 • بافت از قسمت لبه خارجی دایره به شکل صاف بالا می رود، اما از طرف وسط دایره به شکل پلکانی اضافه می شود.
 • تا هر اندازه که می خواهید رومیزی بزرگ شود، به سر انداخن های میل و اضافه کردن به دونه های رنگی ادامه دهید.
 • تعداد دانه ها را شعاع دایره در نظر بگیرید. وقتی کل کار بافته شود، این شعاع دوبرابر خواهد شد. به عنوان مثال اگر شعاع دایره تان 30 سانتی متر باشد، در پایان رومیزی به طول 60 سانتی متر خواهید داشت. در این کار پره های قهوه ای مثلث 14 دانه بوده اند.
 • در دو رج آخر مثلث: 14 کرم رنگ، 14 قهوه ای و 2 کرمی می بافیم. در رج بعدی 24 دانه را بافته و این رج 2 دانه کوتاه تر از رج قبل شده اما این دانه ها را کور نمی کنیم و در میل باقی می مانند تا در رج های «فاصله انداز» زمان بافت شان فرا برسد. یک رج روی بافتنی را بدون تغییر می بافیم.
 • اکنون دیگر به کاموا کرم رنگ نیازی نداریم و نخ آن را قطع کرده و دنباله نخ را نگه می داریم و هنگامی که در رج تمام کرمی به سر این نخ رسیدیم، ابتدا با ادامه نخ کرمی اول گره زده و سپس این دو دانه آخر را می بافیم.
 • گره و سر نخ را نیز در پشت بافتنی با عبور دادن از بین بافت ها پنهان می کنیم.
 • این دو دانه کرمی رنگ تا آخر بافت به هیچ وجه کمتر یا بیشتر نمی شود. پس از این، دو دانه کرمی رنگ تنها در دو رجی که به طور کامل با کاموا کرمی بافته می شوند و بین دو مثلث قهوه ای فاصله می اندازند، بافته خواهند شد.
 • در اولین رج کرمی (فاصله انداز) بافته شده و در رج دوم نیز باید همه دانه ها را کامل کرم رنگ ببافیم.
 • در رج دوم کرمی، دانه اول میل را نبافته و از میل خارج می کنیم و نخ را به پشت برده تا از دانه دوم تا آخر میل را کاملا کرمی رنگ ببافیم. اکنون دو فاصله انداز ما کامل شده است.
 • بافت پره های دیگر نیز به همین شکل ادامه پیدا می کند.

حتما بخوانید: آموزش ژاکت بافتنی زنانه؛ انواع مدل لباس بافتنی زنانه و مانتو بافتنی


آموزش بافت رومیزی طرح گل یاس

مدل رومیزی طرح گل یاس

بافت این رومیزی در سه مرحله انجام می شود. مرحله بافت گل، مرحله اتصال گل ها و مرحله پر کردن فضای خالی بین گل ها.

 • مرحله بافت گل: در حلقه جادویی یک زنجیره و 8 پایه کوتاه می بافیم.
 • به اولین پایه بست می زنیم.
 • در حلقه جادویی پایه بعدی بست زده و با سه زنجیره پیکوت می بافیم.
 • 7 مرتبه دیگر بست و پیکوت می زنیم.
 • به ابتدای رج بست رسیده، نخ را چیده و سر نخ را از پشت کار بین بافت مخفی و محکم می کنیم.
 • برای بافت گلبرگ ها، نخ را به حلقه پشتی رج اول وصل می کنیم.
 • 13 زنجیره می بافیم.
 • از زنجیره دوازدهم تا دوم را به ترتیب (یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط، یک پایه بلند، 5 پایه دوبل، یک پایه بلند، یک پایه متوسط و یک پایه کوتاه) می بافیم.
 • روی حلقه پشتی بعدی بست می زنیم.
 • اکنون یک گلبرگ بافته شده است.
 • این بست شروع بافت گلبرگ بعدی است.
 • 7 گلبرگ دیگر را نیز می بافیم.
 • به ابتدای رج بست می زنیم.
 • در هر پایه یک بست می زنیم (حدود 11 بست)
 • نوک گلبرگ دو زنجیره می بافیم.
 • طرف دیگر گلبرگ را نیز 11 بست می زنیم.
 • به همین شکل دور بقیه گلبرگ ها را یک رج بست می زنیم.
 • در پایان نیز به ابتدای رج بست زده و نخ را چیده و از پشت کار بین بافت مخفی می کنیم.
 • مرحله اتصال موتیف ها: اگر می خواهید رومیزی تان شکل مستطیلی داشته باشد، گل ها را کنار یکدیگر قرار دهید.
 • در زمان بافت آخرین رج گل دوم، باید دو گلبرگ را به هم متصل کنید.
 • یک طرف گلبرگ گل دوم را بست بزنید. به جای دو زنجیره، یک زنجیره بافته و قلاب را از نخ خارج کنید.
 • قلاب را در حفره زیر 2 زنجیره نوک گلبرگ اول فرو کنید.
 • نخ را گرفته و زنجیره دوم را ببافید.
 • طرف دیگر گلبرگ را نیز بست بزنید.
 • دومین گلبرگ را نیز به همین شکل به گل اول وصل کنید.
 • بافت گل دوم را ادامه دهید.
 • برای بافت رومیزی، به اندازه طول یا عرض مورد نظر گل ها را به هم وصل کنید.
 • اولین گل ردیف دوم را هم با دو گلبرگ به ردیف اول وصل کنید.
 • اما گل های بعدی ردیف دوم با 4 گلبرگ به یکدیگر وصل می شوند.
 • مرحله پر کردن فضای خالی: اکنون باید فضای خالی بین گل ها را پر کنید.
 • در حلقه جادویی 8 پایه کوتاه بافته و در اولین پایه بست بزنید.
 • یک زنجیره زده و در همانجا یک پایه کوتاه ببافید.
 • 7 مرتبه (در هر پایه رج قبل دو پایه کوتاه) ببافید.
 • به زنجیره ابتدای رج بست بزنید.
 • یک زنجیره و یک پایه کوتاه ببافید.
 • 5 زنجیره زده و قلاب را از نخ خارج کنید.
 • از میان دو زنجیره نخ بگیرید.
 • 5 زنجیره بزنید.
 • یک پایه را نبافته و سه پایه کوتاه بزنید.
 • دو مرتبه دیگر، 5 زنجیره زده، از گلبرگ های به هم وصل شده نخ بگیرید و 5 زنجیره و سه پایه کوتاه ببافید.
 • 5 زنجیره زده، از گلبرگ های به هم وصل شده نخ گرفته و 5 زنجیره و 2 پایه کوتاه ببافید.
 • به ابتدای رج بست بزنید و نخ را قطع کرده و پشت کار را مخفی کنید.
 • فضای بین همه گل ها را به این شکل پر کنید.

حتما بخوانید: لباس بافتنی مردانه؛ آموزش بافت ژاکت مردانه جلو باز


در ادامه چند نمونه رومیزی زیبا بافت را با هم می بینیم.

انواع رومیزی های جدید طرح بافت

مدل رومیزی مارپیچ رنگارنگ

مدل رومیزی مارپیچ رنگارنگ

مدل رومیزی گرد رنگارنگ

مدل رومیزی گرد رنگارنگ

مدل رومیزی قلاب بافی مستطیلی شیک

مدل رومیزی قلاب بافی مستطیلی شیک

مدل رومیزی قلاب بافی بلژیکی طرح برگ

مدل رومیزی قلاب بافی بلژیکی طرح برگ

مدل رومیزی قلاب بافی گرد ساده

مدل رومیزی قلاب بافی گرد ساده

رومیزی قلاب بافی مستطیل با کاموا

رومیزی قلاب بافی مستطیل با کاموا

مدل رومیزی با کاموا تریکو

مدل رومیزی با کاموا تریکو

مدل رومیزی قلاب بافی شش ضلعی

مدل رومیزی قلاب بافی شش ضلعی

مدل رومیزی قلاب بافی با نخ ابریشم

مدل رومیزی قلاب بافی با نخ ابریشم

مدل جدید رومیزی با دو میل

مدل جدید رومیزی با دو میل

مدل جدید رومیزی قلاب بافی 

مدل جدید رومیزی قلاب بافی 

مدل رومیزی قلاب بافی مستطیلی بزرگ

مدل رومیزی قلاب بافی مستطیلی بزرگ


حتما بخوانید: آموزش بافتنی با قلاب از ابتدا؛ اموزش انواع مدلهای بافتنی با قلاب


مدل رومیزی قلاب بافی مدل حلزونی

مدل رومیزی قلاب بافی مدل حلزونی

مدل رومیزی بافتنی جدید با دو میل

مدل رومیزی بافتنی جدید با دو میل

مدلهای رومیزی قلاب بافی طرح برگ

مدلهای رومیزی قلاب بافی طرح برگ

مدلهای رومیزی ساده

مدلهای رومیزی ساده

مدلهای رومیزی مستطیلی شیک

مدلهای رومیزی مستطیلی شیک

مدلهای رومیزی بافتنی گرد

مدلهای رومیزی بافتنی گرد

مدلهای رومیزی بافتنی طرح برگ

مدلهای رومیزی بافتنی طرح برگ

مدلهای رومیزی بافتنی گیپور

مدلهای رومیزی بافتنی گیپور

مدلهای رومیزی بافتنی طرح لوزی

مدلهای رومیزی بافتنی طرح لوزی

مدلهای رومیزی بافتنی ساده گرد با قلاب

مدلهای رومیزی بافتنی ساده با قلاب

رومیزی بافتنی مدل زیر لیوانی

 مدلهای زیر لیوانی بافتنی با کاموا

 مدلهای جدبد زیر لیوانی بافتنی با کاموا

 مدلهای جدبد زیر لیوانی بافتنی با کاموا

 مدلهای زیر لیوانی بافتنی شیک

مدلهای زیر لیوانی بافتنی شیک

 مدلهای زیر لیوانی بافتنی با کاموا رنگارنگ

 مدلهای زیر لیوانی بافتنی با کاموا رنگارنگ

 مدل رومیزی قلاب بافی مستطیلی

 مدلهای رومیزی ساده و شیک


حتما بخوانید: آموزش جوراب بافتنی با دو میل و قلاب


 مدل بافت رومیزی با کاموا 

مدل رومیزی بافتنی گلدار با کاموا 

 مدل رومیزی بافتنی گلدار جدید

 مدل رومیزی بافتنی گلدار جدید

 مدل رومیزی بافتنی طرح گل

 مدل رومیزی بافتنی طرح گل

عکس مدل های جدید رومیزی بافتنی طرح گل 

عکس مدل های جدید رومیزی بافتنی طرح گل 

 مدل های رومیزی بافتنی طرح گل دار شیک

 مدل های رومیزی بافتنی طرح گل دار شیک

مدل های جدید رومیزی بافتنی طرح گل درشت

مدل های جدید رومیزی بافتنی طرح گل درشت

مدل های جدید رومیزی بافتنی چهل تیکه با دو میل

مدل های جدید رومیزی بافتنی چهل تیکه با دو میل

مدل های جدید رومیزی بافتنی برای جهیزیه عروس

مدل های جدید رومیزی بافتنی برای جهیزیه عروس

مدل های جدید رومیزی بافتنی گلدار شیک

مدل های جدید رومیزی بافتنی گلدار شیک

مدل های شیک رومیزی بافتنی با قلاب

مدل های شیک رومیزی بافتنی با قلاب

ژورنال رومیزی بافتنی ساده

ژورنال رومیزی بافتنی ساده

ژورنال رومیزی بافتنی گلدار

ژورنال رومیزی بافتنی گلدار

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم چندین مدل بافت رومیزی زیبا را با قلاب و میل بافتنی به شما آموزش دهیم. اگر به قلاب بافی و بافت با دو میل علاقمند هستید، حتما این رومیزی های بافتنی زیبا را تهیه کرده و خانه خود را با آنها تزئین کنید. امیدوارم که از خواندن این مقاله لذت برده باشید. 


مقالات مرتبط:

آموزش بافت شال گردن؛ آموزش بافت شال گردن برای مبتدیان

آموزش ژاکت بافتنی بچه گانه دخترانه؛ مدل لباس بافتنی دخترانه

اموزش کیف بافتنی جدید زیبا؛ کیف بافتنی زنانه، بچه گانه و مجلسی

از
33
رای