آموزش بافت دستگیره و مگنت یخچال به همراه مدل های شیک و زیبا

آموزش بافت دستگیره و مگنت یخچال به همراه مدل های شیک و زیبا بافت های رنگارنگ دستگیره یخچال می تواند آشپزخانه شما را زیبا و جذاب کند. همچنین شما میتوانید مگنت های بافتنی فانتزی را برای تزیین کابینت و در یخچال استفاده کنید و لذت بافتن این مگنت های زیبا و جذاب را تجربه کنید.

بافت های رنگارنگ دستگیره یخچال می تواند آشپزخانه شما را زیبا و جذاب کند، بافت تزیینی اشپزخانه همچنین میتواند سلیقه خانم خانه دار را به نمایش بگذارد. در این مقاله از وبسایت سلام دنیا قصد داریم تا روش بافت انواع دستگیره های درب یخچال و مگنت بافتنی یخچال آشپزخانه را به شما آموزش دهیم. با ما همراه باشید.

آموزش بافت دستگیره یخچال

 دستگیره بافتنی در یخچال با قلاب

روش بافت دستگیره یخچال با قلاب:

 • به اندازه دستگیره زنجیر زده و پایه بلند روی هر کدام از زنجیرها ایجاد می کنیم. در اول هر رج باید سه زنجیر زده شود.
 • سپس دور بعدی بافت را با رنگ دیگر یک پایه کوتاه سه تا زنجیر زده و در پایه جمع می کنیم.
 • برای روی آن بافت گل: 6 زنجیر شده و یک حلقه درست می کنیم.
 • داخل آن 12 پایه کوتاه ایجاد می کنیم.
 • در رج بعدی ابتدا سه زنجیره زده و 5 تا زنجیره روی دومین پایه کوتاه یک پایه بلند زده و مجددا 5 زنجیره و یک پایه بلند می زنیم تا 5 زنجیره 5 تایی داشته باشیم.
 • رج بعدی در اولین 5 تا زنجیره، یک پایه کوتاه، یک پایه ساده، یک پایه بلند و یک دوبل ایجاد می کنیم.
 • یک پایه بلند، یک پایه ساده و یک پایه کوتاه ایجاد می کنیم.
 • در تمام زنجیره و پایان بافت گل آن را تکرار می کنیم.
 • یک مروارید برای مرکز می دوزیم.
 • دو تا بافت برگ را با 10 زنجیره شروع می کنیم.
 • پایه بلند در رج اول و در آخر در زنجیره آخر یک پایه بلند و یک زنجیره زده و برگشت و قسمت دور اول که 3 زنجیره را در برگشت نمی بافیم.
 • بافت برگ در 6 رج است که روی هر پایه یک پایه می زنیم و در انتهای هر رج یک و در برگشت دو تا پایه کمتر می بافیم و در زنجیره ها تعداد پایه ها را اضافه می کنیم.
 • برای قسمت دوم دستگیره: بافت قسمت اول را تکرار می کنیم.
 • در ادامه 4 برگ می بافیم.
 • برای دانه انگور 6 زنجیره زده و حلقه درست می کنیم
 • 11 پایه کوتاه داخل آن قرار می دهیم
 • در رج دوم هر پایه کوتاه را دو پایه کوتاه زده که 22 پایه کوتاه می شود.
 • 10 رج این 22 پایه تکرار می شود.
 • بعد بافت را تا 11 پایه کم می کنیم.
 • داخل آن را با الیاف پر کرده و بعد 6 پایه می بافیم.
 • رج آخر 3 پایه و 4 تا یکی شده و نخ را جدا می کنیم که 14 تا از این بافت را می بافیم.
 • 8 تا برای انگور وسط و دو تا 3 تای برای کنار بافت 6 زنجیره می زنیم.
 • در رج دوم یک پایه کوتاه 10 تا زنجیره یک پایه کوتاه روی پنجمین پایه کوتاه را سه مرتبه تکرار می کنیم.
 • در رج آخر در داخل هر 10 تا زنجیره 15 پایه کوتاه می زنیم و با دوخت بافت 3 پر داخل و گل و برگ ها و انگور را وصل می کنیم.

حتما بخوانید: مدل های جدید روتختی بافتنی شیک با قلاب و دو میل


آموزش بافت مگنت یخچال با قلاب

مگنت رویخچالی خروس با قلاب

وسایل لازم مگنت رویخچالی خروس با قلاب:

برای بافت این خروس به مقداری کاموا رنگی، آهنربا کوچک، مهره سیاه برای چشم، سوزن و قلاب و قیچی نیاز دارید.

روش بافت مگنت رویخچالی خروس با قلاب:

 • در یک حلقه جادویی 3 زنجیره و 11 پایه بلند بافته و با بافت نامرئی به سومین زنجیره وصل می کنیم.
 • دومین پایه بلند را به عنوان ابتدای سر به خاطر داشته باشید.
 • بافت گردن خروس: سه زنجیره و دو پایه بلند را در همان قسمت می بافیم.
 • بافت بدن مگنت خروس: سه زنجیره زده و کار را برمیگردانیم.
 • در این قسمت دو پایه بلند بافته و یک پایه بلند را در هر یک از دو گره بعدی می بافیم.
 • سه زنجیره بافته و کار را بر می گردانیم.
 • در همین قسمت 4 پایه بلند می بافیم. یک پایه بلند در گره بعدی و یک پایه بلند دیگر در گره بعدی می بافیم.
 • سه زنجیره بافته و کار را برمی گردانیم.
 • در دو گره بعدی پایه بلند بافته و یکی می کنیم. دو گره بعدی را نیز به همین شکل ادامه می دهیم. در گره بعدی 5 پایه بلند می بافیم.
 • در دو گره بعدی هر کدام یک پایه بلند می بافیم.
 • اکنون دو زنجیره بافته در دومی یک پایه کوتاه یک پایه کوتاه می بافیم (در دو گره بعدی هر کدام یک پایه کوتاه و در گره بعدی دو پایه کوتاه می بافیم).
 • تا رسیدن به گردن 10 پایه کوتاه و یک بافت نامرئی ایجاد می کنیم.
 • در ابتدای سر یک بافت نامرئی زده و در هر پایه رج قبل دو پایه کوتاه می بافیم.
 • در نهایت به جای پایه کوتاه یک بافت نامرئی می بافیم.
 • بالای گردن از بالا تا دم را بافت نامرئی می زنیم.
 • بافت زیرگلویی خروس: برای زیرگلویی در ابتدای سر (روی پایه کوتاه)، سه زنجیره، یک پایه بلند و سه زنجیره می بافیم.
 • بافت نوک خروس: برای نوک در پایه کوتاه بعدی سه زنجیره، در پایه کوتاه بعدی یک پایه بلند می بافیم.
 • یک زنجیره بافته و روی پایه بلند سه بافت نامرئی ایجاد می کنیم.
 • در هر یک از دو پایه کوتاه رج قبل یک بافت نامرئی می زنیم.
 • بافت تاج خروس: 4 زنجیره، یک پایه دوبل و چهار زنجیره می زنیم.
 • سه زنجیره، یک پایه بلند و سه زنجیره می زنیم.
 • سه زنجیره و یک پایه بلند و سه زنجیره می زنیم.
 • بافت پاها: 7 زنجیره بافته و در زنجیره یکی مانده به آخر تا زنجیره ابتدایی را بافت نامرئی می زنیم.
 • سه زنجیره بافته در دومی و اولی یک بافت نامرئی ایجاد می کنیم.
 • یک بافت نامرئی و پایه بعدی را نیز به همین شکل می بافیم.
 • این کار را تا رسیدن به بدن بافت نامرئی ادامه می دهیم.
 • بافت دم: برای دم بالایی 9 زنجیره از یکی به آخر تا ابتدای بافت نامرئی می بافیم.
 • برای دم وسطی: 8 زنجیره بافته از یکی به آخر تا ابتدا را بافت نامرئی می زنیم.
 • برای دم پایینی: 7 زنجیره از یکی به آخر تا ابتدای بافت نامرئی می بافیم.
 • بافت بال: در حلقه جادویی 2 زنجیره و 8 پایه متوسط می بافیم.
 • با بافت نامرئی به ابتدا وصل می کنیم.
 • برای بال هم مثل دم خروس سه پر می بافیم.
 • پر بالایی: 4 زنجیره از یکی به آخر تا ابتدای بافت نامرئی ایجاد می کنیم.
 • پر وسط: 3 زنجیره در وسطی و اول بافت نامرئی ایجاد می کنیم.
 • پر پایینی: 2 زنجیره، یک بافت نامرئی ایجاد کرده و به بال با بافت نامرئی وصل می کنیم.
 • بال را روی بدن خروس می دوزیم.
 • پرهای دم را با سوزن نزدیک بدن می دوزیم.
 • پاها را نزدیک به هم چند کوک می زنیم.
 • یک مهره را برای چشم می دوزیم.
 • مگنت را به پشت خروس می چسبانیم.
 • در هر مرحله از بافت، نخ های اضافی را بین بافت محکم کرده و بپیچید.

حتما بخوانید: آموزش بافت شال سه گوش مجلسی با دو میل و قلاب


در ادامه انواع مدل بافت مگنت آشپزخانه و رویخچالی و بافت های مختلف دستگیره را مشاهده می کنید.

انواع مدل بافت مگنت و دستگیره یخچال و تزیینات اشپزخانه

مدل مگنت بافتنی طرح قاب عکس کودک

مدل مگنت بافتنی طرح قاب عکس کودک

مدل مگنت بافتنی فانتزی قاب عکس کودکانه

مدل مگنت بافتنی فانتزی قاب عکس کودکانه

مدل قاب عکس بافتنی فانتزی

مدل قاب عکس بافتنی فانتزی

مدل مگنت بافتنی طرح گوزن

مدل مگنت بافتنی طرح گوزن

مدل بافت مگنت آشپزخانه طرح قاب عکس

مدل بافت مگنت آشپزخانه طرح قاب عکس

مدل بافت مگنت آشپزخانه طرح اسب تک شاخ

مدل بافت مگنت آشپزخانه طرح اسب تک شاخ

مدل بافت مگنت آشپزخانه طرح گوزنمدل بافت مگنت آشپزخانه طرح گوزن

عکس مدل بافت مگنت رو یخچالی با قلاب

عکس مدل بافت مگنت رو یخچالی با قلاب

مدل بافت مگنت یخچال طرح موش

مدل بافت مگنت در یخچال طرح موش

مدل بافت مگنت آشپزخانه طرح حیوانات

مدل بافت مگنت آشپزخانه طرح حیوانات

مدل بافت مگنت آشپزخانه

مدل بافت مگنت آشپزخانه

مدل بافت تزیینی آشپزخانه

مدل بافت مگنت تزیینی آشپزخانه

مدل بافت مگنت تزیینی رو یخچالی

مدل بافت مگنت تزیینی رو یخچالی

مدل بافت مگنت رو یخچالی 

مدل بافت مگنت رو یخچالی 

مدل بافت مگنت فانتزی

مدل بافت مگنت فانتزی

مدل بافت تزیینی اشپزخانه

مدل بافت تزیینی اشپزخانه


حتما بخوانید: آموزش بافتنی از پایه، آموزش بافت ساده و راحت


بافت تزیینی اشپزخانه با قلاب

بافت تزیینی اشپزخانه با قلاب

بافت دستگیره یخچال جدید

بافت دستگیره یخچال

بافت دستگیره درب یخچال با کاموا

بافت دستگیره درب یخچال با کاموا

بافت دستگیره درب یخچال برای جهیزیه عروس

بافت دستگیره درب یخچال برای جهیزیه عروس

بافت دستگیره فانتزی در یخچال برای جهیزیه عروس

بافت دستگیره شیک در یخچال برای جهیزیه عروس

مدل مگنت بافتنی شیک

مدل مگنت بافتنی شیک


حتما بخوانید: آموزش بافتنی با میل | آموزش انواع مدل بافتنی با تک میل و دو میل


 مگنت بافتنی یخچال با قلاب

 مگنت بافتنی یخچال با قلاب

مدل دستگیره درب یخچال با دو میل

مدل دستگیره درب یخچال با دو میل

عکس مدل دستگیره درب یخچال فانتزی

عکس مدل دستگیره درب یخچال فانتزی

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم تا روش های مختلف بافت دستگیره یخچال با قلاب را به شما اموزش داده و الگوها و مدل های جدید دستیگره و مگنت یخچال را جمع آوری کرده و در اختیارتان قرار دهیم. امیدوارم که از خواندن این مقاله لذت برده باشید. لطفا در بخش نظرات بنویسید که کدام مدل رو یخچالی بافتنی را بیشتر از سایرین دوست داشتید.


مقالات مرتبط:

آموزش کلاه بافتنی؛ اموزش تصویری بافت کلاه

آموزش بافت شال گردن؛ آموزش بافت شال گردن برای مبتدیان

آموزش ژاکت بافتنی زنانه؛ انواع مدل لباس بافتنی زنانه و مانتو بافتنی

آموزش جوراب بافتنی با دو میل و قلاب

از
31
رای