آموزش عروسک بافتنی با قلاب و دو میل به همراه مدل های جذاب و زیبا

آموزش عروسک بافتنی با قلاب و دو میل به همراه مدل های جذاب و زیبا عروسک های بافتنی عروسک هایی اند که با قلاب و میل و کمی کاموا ساخته می شوند عروسک بافی برای افرادی که قبلا هم تجربه قلاب بافی داشته اند بسیار ساده خواهد بود ، بافت عروسک های کاموایی می تواند از لحاظ اقتصادی به صرفه بوده و فرزندتان را شاد کند.

عروسک ها از اسباب بازی های محبوب کودکان هستند و به طور خاص دختربچه ها به عروسک ها علاقه زیادی دارند. عروسک های بافتنی زیبای حیوانات می تواند از لحاظ اقتصادی به صرفه بوده و فرزندتان را شاد کند. در این مقاله قصد داریم تا روش بافت چندین عروسک دختر و پسر زیبا را با قلاب بافی و دو میل آموزش داده و در اختیارتان قرار دهیم. با ما همراه باشید.

آموزش بافت عروسک بافتنی پسر بچه با میل بافتنی

 عروسک بافتنی رابین هود با میل

طرز بافت عروسک بافتنی رابین هود با میل بافتنی

بافت این عروسک به چندین بخش تقسیم می شود که هر کدام را به طور خلاصه توضیح می دهیم:

 • پاها و تنه و سر: از لبه پایینی پا شروع کرده و با کاموا خرمایی روشن 29 دانه سر می اندازیم.
 • یک رج از رو می بافیم.  
 • رج بعدی یک دانه زیر بافته و به هر کدام از 27 دانه بعدی، یک دانه اضافه می کنیم که 56 دانه اضافه می شود.
 • رج بعدی را از زیر شروع کرده و 12 رج ساده می بافیم.
 • فرم دادن روی پوتین: در رج بعدی تا 8 دانه از زیر دو دانه را یکی کرده و 16 مرتبه تکرار کنید. 16 دانه زیر 4 دانه می شود.
 • رج بعدی 6  دانه از زیر 2 دانه یکی کرده و 10 مرتبه تکرار شود که 14 دانه بافته می شود.
 • 10 رج ساده ببافید. اکنون کاموای خرمایی را بریده و کاموا سبز را برای بافت شلوار وصل کنید. 13 رج ساده ببافید.
 • اکنون کاموا را پاره کرده و دانه ها را از میل در آورده و کنار می گذاریم.
 • نحوه بافت پای چپ: از لبه پایینی شروع کرده و با کاموا خرمایی 29 دانه سر می اندازیم.
 • یک رج رو می بافیم.
 • رج بعدی یک دانه زیر بافته و به هر کدام از 27 دانه بعدی، یک دانه اضافه می کنیم که 56 دانه اضافه می شود.
 • رج بعدی را از زیر شروع کرده و 12 رج ساده می بافیم.
 • فرم دادن روی پوتین: در رج بعدی تا 8 دانه از زیر دو دانه را یکی کرده و 16 مرتبه تکرار کنید. 16 دانه زیر 4 دانه می شود.
 • رج بعدی 6  دانه از زیر 2 دانه یکی کرده و 10 مرتبه تکرار شود که 14 دانه بافته می شود.
 • 10 رج ساده ببافید. اکنون کاموای خرمایی را بریده و کاموا سبز را برای بافت شلوار وصل کنید. 13 رج ساده ببافید.
 • نحوه بافت تنه و سر عروسک: دو سمت این رج را برای زمانی که متوجه دوخت شلوار و پارچه های آن شوید، علامت بزنید.
 • همانطور که طرف صحیح تکه در مقابل شما است، با استفاده از کاموا سبز رنگ ابتدا 30 دانه مربوط به پای چپ و سپس 30 دانه مربوط به پای راست را از زیر ببافید. 60 دانه ایجاد می شود.
 • 19 رج ساده ببافید.
 • کاموا سبز را پاره کرده و کاموا سبز روشن را برای بالاتنه وصل می کنیم.
 • 8 رج ساده می بافیم.
 • فرم دادن کناره ها: رج بعدی 11 دانه زیر 2 دانه را از زیر با هم یکی کرده و 5 مرتبه تکرار کنید. 18 دانه زیر 2 تا دانه را از زیر با هم یکی کرده و 5 مرتبه تکرار کنید. 11 دانه زیر 50 می شود.
 • 7 رج ساده ببافید.

حتما بخوانید: آموزش بافتنی از پایه، آموزش بافت ساده و راحت


 • رج بعدی 11 دانه زیر 2 دانه را از زیر یکی کرده 3 مرتبه 16 دانه زیر 2 تا یکی را از زیر با هم یکی کنید. 3 مرتبه این کار را تکرار کنید. 11 دانه زیر 44 دانه می شود.
 • فرم دادن گردن: رج بعدی 2 دانه زیر را از زیر با هم یکی کرده تا آخر 33 دانه شود.
 • کاموا سبز را پاره کرده و نخ کرم را برای صورت وصل کنید.
 • 5 رج ساده ببافید.
 • فرم دادن سر: رج بعدی یک دانه زیر یک دانه اضافه کرده و یک دانه زیر تا آخر 65 عدد می شود.
 • 35 رج ساده ببافید.
 • فرم دادن بالای سر: رج اول سه دانه زیر 2 دانه را از زیر با هم یکی کرده تا آخر 52 دانه بافته می شود.
 • رج دوم و کلیه رج های زوج را از رو ببافید.
 • رج سوم 2 دانه زیر 2 تا یکی از زیر تا آخر 39 دانه شود.
 • رج پنجم یک دانه زیر 2 تا یکی تا آخر 26 عدد می شود.
 • رج بعدی 2 دانه از رو را با هم یکی کرده که 13 دانه می شود.
 • دانه ها را به شکل محکم جمع کنید.
 • نحوه بافت مو عروسک: موها دو تکه بافته می شود و با میل یک درجه درشت ببافید.
 • با نخ قهوه ای 20 دانه سر بیاندازید.
 • با مدابافی شروع کرده و به ابتدای هر رج یک دانه اضافه کنید تا به 30 دانه برسد.
 • به دو طرف سه راه بعدی یک دانه اضافه کنید تا 42 دانه شود.
 • به دو طرف سه راه بعدی یک دانه اضافه کنید تا 42 دانه شود.
 • 6 رج مدابافی کنید. دو طرف رج آخر را علامت گذاری کنید. با نخ به رنگی دیگر 8 رج مدابافی کنید.
 • فرم دادن بالای آن: 5 دانه زیر 2 تا یکی 4 دانه زیر 5 مرتبه 2 تا یکی 5 دانه زیر 36 دانه می شود.
 • 5 رج مدابافی می کنیم.
 • رج بعدی 2 تا یکی می کنیم تا آخر 14 دانه شود. دانه ها را محکم جمع کنید. این وسط سر دوخته می شود.
 • تکه روی پیشانی: 41 دانه سر بیاندازید.
 • رج اول مدابافی 5 تا ببافید 2 تا یکی کرده 15 مرتبه تکرار شود و 5 دانه ببافید تا 25 می شود.
 • رج دوم را مدابافی کنید.
 • رج سوم 2 تا یکی 7 دانه زیر 2 تا یکی 4 مرتبه تکرار می شود. 8 دانه زیر 20 دانه بافته می شود.
 • به مدابافی ادامه داده و از ابتدای هر راه یک دانه کور کنید تا 3 دانه باقی بماند و دانه ها را محکم ببندید.
 • پایه گوش ها: دو عدد ببافید.
 • با استفاده از نخ همرنگ صورت، 7 دانه سر بیاندازید.
 • با یک رج رو شروع کرده و 8 رج ساده ببافید. سپس دانه ها را کور کنید.
 • پایه دست ها: دو عدد ببافید.
 • با نخ کرم 12 دانه سر بیاندازید. به هر دانه یک دانه اضافه کنید که 24 دانه می شود. 16 رج ساده ببافید. اکنون کاموا کرم را بریده و کاموا سبز روشن را وصل کنید و هر 4 عدد یکی اضافه کرده تا 28 عدد شود.
 • 27 رج ساده ببافید.
 • فرم بالای آستین: 6 دانه زیر 2 تا یکی 2 مرتبه دانه زیر 2 تا یکی 2 مرتبه 6 دانه زیر 24 دانه می شود.
 • رج بعدی یکی زیر دو تا یکی تا آخر 16 عدد شود. دانه ها را به شکل شل کور کنید.
 • تکه بالای پوتین: 42 دانه سر انداخته و 3 راه ببافید.
 • رج بعدی یک دانه زیر 2 تا یکی و یک ژته در آخر کار می زنیم.
 • با یک رج زیر شروع به بافت کرده و 4 رج بافته و دانه ها را کور کنید.
 • قسمت دامن ژاکت: 81 دانه با نخ سبز روشن سر بیاندازید و 11 رج ببافید.
 • لبه دالبری: رج بعدی 2 دانه زیر یک ژته رج بعدی دو دانه زیر، یک ژته 2 تا یکی از زیر تا یکی مانده به آخر یک زیر.
 • یک رج را شروع کرده و سه سرج ببافید.
 • اکنون کاموا سبز تیره را وصل کرده و نخ ها را دو رج به دو رج عوض کنید. 6 رج می شود.
 • اکنون کاموا سبز تیره را بریده و با نخ سبز روشن 4 رج ساده ببافید.
 • کاموا سبز را پاره کرده و کاموا قهوه ای را برای کمربند وصل کنید. 2 رج از زیر ببافید.
 • با یک رج زیر شروع کرده و 5 رج ساده ببافید تا دانه ها را کور کنید.
 • یقه عروسک: با استفاده از رنگ سبز روشن 79 دانه سر بیاندازید.
 • 6 رج ساده ببافید.
 • لبه دالبری: رج بعدی یک دانه زیر سپس دو تا زیر دو تا یکی یک ژته تا آخر 2 تا مانده به آخر را از زیر ببافید.
 • باز هم یک رج را شروع کرده و 6 رج ببافید.
 • کاموا سبز تیره را وصل کنید. یک رج زیر دو رج ساده ببافید.
 • کاموا سبز تیره را ببرید. با کاموا سبز روشن به بافت ادامه داده و 4 رج ساده ببافید.
 • کم کردن برای ناحیه گردن: 4 دانه زیر 2 تا یکی سه تا زیر تکرار می شود تا آخر 64 عدد شود.
 • کلاه: با نخ سبز تیره 90 دانه سر می اندازیم و یک رج رو می بافیم.
 • رج بعدی 42 دانه زیر بافته و به هر کدام از 6 دانه بعدی یک دانه اضافه کرده 42 دانه زیر 96 دانه می شود.
 • با یک رج از رو شروع کرده و 4 رج ساده ببافید.
 • رج بعدی از زیر ببافید.
 • با یک رج از زیر شروع کرده و 6 رج ساده ببافید.
 • رج بعدی 42 دانه زیر 2 تا یکی 6 مرتبه تکرار می شود. 42 دانه زیر 90 دانه می شود.
 • یک رج رو می بافیم.
 • رج بعدی را نیز از رو می بافیم.
 • اکنون کاموا سبز تیره را بریده و کاموا سبز روشن را وصل می کنیم. با یک رج از زیر شروع کرده و 10 رج ساده می بافیم.
 • فرم بالای کلاه: رج اول 13 دانه زیر بافته 2 تا یکی 3 مرتبه تکرار می شود. 2 تا یکی زیر 13 دانه زیر 3 مرتبه تکرار گردد. 84 دانه می شود. رج دوم و کلیه رج های زوج را از رو می بافیم.
 • رج سوم 12 دانه زیر 2 تا یکی 3 مرتبه تکرار شده 2 تا یکی زیر 12 دانه زیر 3 مرتبه تکرار می شود. 78 دانه می شود.
 • رج پنجم 2 + 11 تا یکی 3 مرتبه 2+ 11 تا یکی سه مرتبه 72 می شود.
 • رج هفتم 2+10 تا یکی سه مرتبه 2+10 تا یکی سه مرتبه 66 می شود. به همین ترتیب کم می کنیم تا رج بیست و سوم 2 تا زیر دو تا یکی سه مرتبه دو تا زیر 2 تا یکی سه مرتبه 18 می شود.
 • رج بیست و پنجم دو تا یکی تا آخر 9 دانه می شود. دانه ها را محکم جمع می کنید.

حتما بخوانید: اموزش بافت رومیزی با قلاب و دو میل به همراه مدل رومیزی بافتنی جدید


آموزش بافت عروسک بافتنی دخترانه با میل بافتنی

عروسک بافتنی دختر بالرین با میل

در این عروسک نیز مانند عروسک قبلی اجزا بدن در چند مرحله بافته می شوند.

روش بافت عروسک بافتنی بالرین با میل بافتنی:

 • ابتدا پای راست را از کف پا شروع کرده و با استفاده از کاموا صورتی 7 دانه سر می اندازیم.
 • با یک ته کاموا، دانه هفتم را علامت گذاری کرده و سپس 10 دانه دیگر سر می اندازیم. در کل باید 17 دانه داشته باشیم.
 • یک رج از رو و رج بعدی را از زیر می بافیم و به این شکل به هر دانه یک دانه یک دانه اضافه می کنیم که 34 دانه می شود.
 • با یک رج شروع کرده و هفت رج ساده بافی کنید.
 • اکنون کاموا صورتی را پاره کرده و کاموا با رنگ دلخواه را به ساق پا وصل می کنیم.
 • دو رج ساده می بافیم.
 • فرم دادن روی پا: رج بعد 4 دانه زیر بافته و سپس دو دانه را از زیر با هم یکی می کنیم. این کار را 9 مرتبه انجام می دهیم یعنی 9 مرتبه دو دانه یکی کردن را انجام می دهیم. سپس 12 دانه از زیر می بافیم که در کل 25 تا می شود.
 • رج بعدی را از رو می بافیم.
 • رج بعدی 4 دانه زیر 2 دانه را از زیر یکی می کنیم. این کار 5 مرتبه تکرار شود.
 • یازده دانه از زیر می بافیم که در کل تعداد دانه ها 20 تا می شود و 19 رج ساده می بافیم.
 • اکنون کاموا را پاره کرده و دانه ها را روی میل نگه می داریم و با یک میل دیگر از کف پای چپ شروع می کنیم.
 • با کاموا صورتی 11 دانه سر انداخته و توسط یک رشته نخ دانه یازدهم را علامت گذاری می کنیم.
 • سپس 6 دانه دیگر سر می اندازیم که 17 دانه می شود.
 • یک رج از رو ببافید.
 • رج بعدی را از زیر بافته و به هر دانه یک دانه اضافه کنید تا 34 دانه شود.
 • با یک رج رو شروع کرده و 7 رج ساده ببافید.
 • کاموا را پاره کرده و رنگ دیگر را وصل کنید.
 • برای قسمت ساق پا دو رج ساده ببافید و برای فرم دادن روی پا 12 دانه زیر ببافید.
 • دو دانه را از زیر یکی کنید. نه مرتبه بعد 4 دانه زیر که 25 دانه می شود.
 • رج بعدی از رو ببافید.
 • رج بعدی 11 دانه از زیر ببافید و دو دانه آخر را یکی کنید.
 • پنج مرتبه 4 دانه زیر که بیست دانه شده و 19 رج ساده ببافید.
 • تنه و سر و دانه های هر دو پا را روی یک میل بیاندازید که ابتدا 20 دانه پای چپ و سپس 20 دانه پای راست و با استفاده از کاموا رنگ ساق پا از زیر ببافید تا 40 دانه شود. یعنی یک رج زیر و سپس 9 رج ساده ببافید.
 • اکنون کاموا را پاره کرده و رنگ ساق پا را وصل کنید.
 • فرم دادن کناره ها: رج بعد 6 دانه زیر دو دانه را از زیر یکی کنید.
 • 5 مرتبه بعد هشت دانه زیر دو دانه را یکی کنید. 5 مرتبه و شش دانه زیر تا دانه ها سی عدد شود.
 • هفت رج ساده ببافید.
 • اضافه کردن برای فرم دادن به سر: یک دانه از زیر به هر کدام از دو دانه بعد یکی اضافه کنید تا در نهایت 50 دانه شود. 23 رج ساده ببافید.
 • فرم دادن بالای سر: رج بعد دو دانه زیر دو دانه را یکی کنید تا آخر رج دانه ها 38 عدد شود.
 • رج بعد را از رو ببافید.
 • رج بعدی را دو دانه زیر یکی کنید. یک دانه زیر تا آخر 26 دانه شود.
 • در رج بعد دو دانه را از رو یکی کنید تا در نهایت 13 دانه باقی بماند. دانه ها را به صورت شل جمع کنید.
 • برای بندهای روی کفش از کاموا هم رنگ کفش استفاده کنید و به صورت بخیه بندها را بدوزید.
 • برای مو ده دانه سر انداخته و 31 رج زیر بافته و کور کنید.
 • دانه ها را جمع کرده و داخل آن را با الیاف پر کنید.
 • 18 دانه سر انداخته و دو رج رکن ببافید. رج سوم سه دانه را کور کرده و رج را بافته و به سه دانه آخر باز می گردیم تا اول رج چهارم یک دانه می بافیم. یکی را از پایه می گیریم که در واقع همان اضافه کردن است تا سه تا کور کرده جبران شود.
 • به بافت ادامه داده تا شش دانه مانده به آخر باز می گردیم و دوباره دو رج رکن بافته و رج سوم را تکرار می کنیم تا اندازه سر شود.
 • برای شورت عروسک: 26 دانه سر انداخته و دو رج ساده می بافیم.
 • در هنگام فرم دادن به پاها به ساده بافی ادامه داده و از هر دو طرف رج یک دانه کور می کنیم تا دو دانه باقی بماند.
 • چهار رج ساده بافته و به ساده بافی ادامه می دهیم و به هر دو طرف رج یک دانه اضافه می کنیم تا به 26 دانه برسد.

حتما بخوانید: آموزش بافتنی با میل | آموزش انواع مدل بافتنی با تک میل و دو میل


 • دو رج ساده می بافیم و از رو کور می کنیم.
 • لبه کور شده را از روی لبه سر انداخته شده می اندازیم و انتهای دو راه را به هم می دوزیم و شورت را دوخته و پای عروسک می کنیم.
 • برای دامن 108 دانه سر انداخته و دو رج زیر یا رکن می بافیم یا یک راه زیر را شروع کرده و هفت راه برای دامن ساده می بافیم.
 • چون دامن عروسک سه لایه است، تعداد دانه ها یکی است. اما برای دامن وسط به جای هفت رج، شش رج ببافید و دانه تیکه سوم پنج رج ببافید.
 • رج بعد برای دامن بالایی که هفت رج بافته شد، دو دانه را از زیر یکی کنید تا در نهایت 54 دانه شود.
 • دامن وسط همینطور و دامن سوم هم همینطور تا 54 دانه شود.
 • اکنون کور کرده و انتهای هر سه دامن را دوخته و اول دامن بالایی را تن عروسک کرده و سپس دامن دوم و دامن سوم را کوک بزنید.
 • بخش دست ها: از انتهای دست شروع کرده و با کاموا هم رنگ سر 8 دانه سر انداخته و یک رج رو ببافید.
 • رج بعدی را از زیر بافته و به هر دانه یکی اضافه کنید تا 16 دانه شود و با یک رج رو شروع کرده و بیست و سه رج ساده ببافید.
 • فرم دادن آن از دو طرف: 7 رج بعدی یک دانه کور کنید تا دو دانه شود. دانه ها را محکم جمع کنید.
 • نوار لبه بالایی پیراهن را با استفاده از کاموا سفید 50 دانه سر انداخته و سپس کور کنید. و بعد حالت یقه خشتی به گردن عروسک بدوزید.
 • روبان و گل های مو: برای هر گل با استفاده از کاموا ده دانه به صورت شل سر انداخته و رج اول دو دانه را با هم یکی کنید که 5 دانه می شود. دانه ها را محکم جمع کرده و انتهای رج را بدوزید.
 • نیاز است تا 5 گل تهیه کنید. سه عدد گل دیگر نیز برای کمر آماده کنید.

حتما بخوانید: آموزش بافت هدبند دخترانه و تل بافتنی نوزادی به همراه مدل های شیک


آموزش بافت عروسکهای بافتنی حیوانات با قلاب

عروسک بافتنی میمون با قلاب

وسایل مورد نیاز برای بافت عروسک بافتنی میمون با قلاب:

 • کاموا به رنگ کرم و قهوه ای
 • الیاف
 • چشم عروسک متحرک یا ساده سایز 7
 • قلاب دسته پلاستیکی سایز 2.5 میلی متری

روش بافت عروسک بافتنی میمون با قلاب:

 • سر عروسک: با کاموا قهوه ای یک حلقه جادویی درست کنید.
 • رج اول: 6 پایه کوتاه در حلقه زده و جمع کنید.
 • رج دوم: دو پایه کوتاه در هر زنجیره بزنید (12 پایه داشته باشیم).
 • رج سوم: یک پایه کوتاه بعلاوه دو پایه در یک زنجیره و تا آخر رج به همین شکل ادامه می دهیم.
 • رج چهارم: دو پایه کوتاه بعلاوه دو پایه در یک زنجیره زده و تا آخر رج به همین شکل ادامه می دهیم (24 پایه خواهیم داشت).
 • رج پنجم: سه پایه کوتاه بعلاوه دو پایه در یک زنجیره زده و تا آخر رج 30 پایه خواهیم داشت.
 • رج ششم: 4 پایه کوتاه بعلاوه دو پایه در یک زنجیره زده و تا آخر رج 36 پایه خواهیم داشت.
 • رج هفتم: 5 پایه کوتاه بعلاوه دو پایه در یک زنجیره زده تا آخر رج 42 پایه خواهیم داشت.
 • رج هشتم: 6 پایه کوتاه بعلاوه دو پایه در یک زنجیره زده و تا آخر رج 48 پایه خواهیم داشت.
 • رج نهم: 7 پایه کوتاه بعلاوه دو تا پایه در یک زنجیره که تا آخر رج 54 پایه خواهیم داشت.
 • رج دهم: 8 پایه کوتاه بعلاوه دو تا پایه در یک زنجیره و تا آخر رج 60 پایه خواهیم داشت.
 • رج 11 تا 16: در همه پایه ها، پایه کوتاه ایجاد کنید.
 • رج 17: 8 پایه کوتاه بعلاوه دو پایه را یکی کنید و تا آخر رج 54 پایه خواهیم داشت.
 • رج 18: 7 پایه کوتاه بعلاوه یک بخیه نامرئی تا آخر رج 48 پایه خواهیم داشت.
 • رج 19: 6 پایه کوتاه بعلاوه یک بخیه نامرئی و تا آخر رج 42 پایه خواهیم داشت.
 • رج 20: 5 پایه کوتاه بعلاوه یک بخیه نامرئی و تا آخر رج 36 پایه خواهیم داشت.
 • رج 21: 4 پایه کوتاه بعلاوه یک بخیه نامرئی و تا آخر رج 30 پایه خواهیم داشت.
 • رج 22: 3 پایه کوتاه بعلاوه یک بخیه نامرئی و تا آخر رج 24 پایه خواهیم داشت.
 • سر را با الیاف پر کنید.
 • رج 23: 2 پایه کوتاه بعلاوه یک بخیه نامرئی و تا آخر رج 18 پایه خواهیم داشت.
 • رج 24: یک پایه کوتاه بعلاوه یک بخیه نامرئی و تا آخر رج 12 پایه خواهیم داشت.
 • رج 25: 6 پایه کوتاه زده و کور می کنیم.

اکنون چندین مدل عروسک زیبای بافتنی را با هم مشاهده می کنیم.

مدل عروسکهای بافتنی زیبا:

عروسک های بافتنی با طرح های جدید

عروسک های بافتنی با طرح های جدید

عروسک بافتنی دخترانه ساده

عروسک بافتنی دخترانه ساده

عروسک بافتنی دخترانه کلاه دار

عروسک بافتنی دخترانه کلاه دار

عروسک بافتنی دخترانه شیک و ساده

عروسک بافتنی دخترانه شیک و ساده

مدل عروسک بافتنی دخترانه شیک 

مدل عروسک بافتنی دخترانه شیک 

عکس عروسک بافتنی دخترانه مدل تک شاخ

عکس عروسک بافتنی دخترانه مدل تک شاخ

عکس عروسک بافتنی دخترانه زیبا

عکس عروسک بافتنی دخترانه زیبا

عکس عروسک بافتنی طرح گوزن

عکس عروسک بافتنی طرح گوزن

عکس عروسک بافتنی طرح میمون نارنجی

عکس عروسک بافتنی طرح میمون نارنجی

عکس عروسک بافتنی طرح میمون زیبا

عکس عروسک بافتنی طرح میمون زیبا

عکس عروسک بافتنی طرح اسب تک شاخ

عکس عروسک بافتنی طرح اسب تک شاخ

عکس عروسک بافتنی طرح خرس مهربان

عکس عروسک بافتنی طرح خرس مهربان


حتما بخوانید: آموزش بافت دستگیره و مگنت یخچال به همراه مدل های شیک و زیبا


عکس عروسک بافتنی دختر مو قرمز

عکس عروسک بافتنی دختر مو قرمز

عکس عروسک بافتنی دخترانه

عکس عروسک بافتنی دخترانه

عکس عروسک بافتنی دخترانه شیک

عکس عروسک بافتنی دخترانه شیک

عکس عروسک بافتنی دخترانه طرح اسب شاخدار

عکس عروسک بافتنی دخترانه طرح اسب شاخدار

عکس عروسک بافتنی زیبای دخترانه طرح اسب شاخدار

عکس عروسک بافتنی زیبای دخترانه طرح اسب شاخدار

عکس عروسک بافتنی مادر  

عکس عروسک بافتنی مادر  

عکس عروسک بافتنی دختر بچه بازیگوش

عکس عروسک بافتنی دختر بچه بازیگوش

عکس عروسک بافتنی دختر بچه های دوقلو

عکس عروسک بافتنی دختر بچه های دوقلو

عکس عروسک بافتنی طرح اسب تک شاخ مهربان

عکس عروسک بافتنی طرح اسب تک شاخ زیبا

عکس عروسک بافتنی طرح اسب تک شاخ زیبا

ژورنال عروسک بافتنی طرح دختربچه زیبا

ژورنال عروسک بافتنی طرح دختربچه زیبا

ژورنال عروسک بافتنی طرح بچه های مزرعه

ژورنال عروسک بافتنی طرح بچه های مزرعه

ژورنال عروسک بافتنی با قلاب

ژورنال عروسک بافتنی با قلاب

ژورنال عروسک بافتنی اسب تک شاخ با قلاب

ژورنال عروسک بافتنی اسب تک شاخ با قلاب

ژورنال عروسک بافتنی دختر بچه ها

ژورنال عروسک بافتنی دختر بچه ها

ژورنال عروسک بافتنی دختر با میل

ژورنال عروسک بافتنی ببیی مهربان

ژورنال عروسک بافتنی ببیی مهربان

مدل عروسک بافتنی خرگوش مهربان

مدل عروسک بافتنی خرگوش مهربان

مدل عروسک بافتنی خرگوش زیبا

مدل عروسک بافتنی خرگوش زیبا

مدل عروسک بافتنی خرگوش گوش دراز

مدل عروسک بافتنی خرگوش گوش دراز

مدل عروسک بافتنی خرس کوچولوی قهوه ای

مدل عروسک بافتنی خرس کوچولوی قهوه ای

مدل عروسک بافتنی خرس کوچولوی قهوه ای

مدل عروسک بافتنی خرس کوچولوی قهوه ای

مدل عروسک بافتنی ببیی کوچولوی زیبا

مدل عروسک بافتنی ببیی کوچولوی زیبا


حتما بخوانید: مدل های جدید لباس بافتنی بچه گانه


مدل عروسک بافتنی حیوانات جنگل

مدل عروسک بافتنی حیوانات جنگل

مدل عروسک بافتنی گوسفند زیبا

مدل عروسک بافتنی گوسفند زیبا

مدل عروسک بافتنی خرگوش گوش دراز شیک

مدل عروسک بافتنی خرگوش گوش دراز شیک

مدل عروسک بافتنی ساده دختر کوچولو ناز

مدل عروسک بافتنی ساده دختر کوچولو ناز

مدل عروسک بافتنی ساده دختر کوچولو مو فرفری

مدل عروسک بافتنی ساده دختر کوچولو مو فرفری

مدل عروسک بافتنی ساده دختر کوچولو ناز و شیک

مدل عروسک بافتنی ساده دختر کوچولو ناز و شیک

مدل عروسک بافتنی ساده دختر و پسر

مدل عروسک بافتنی ساده دختر و پسر

مدل عروسک بافتنی دخترانه و پسرانه

مدل عروسک بافتنی دخترانه و پسرانه

مدل عروسک بافتنی خرگوش تپلی

مدل عروسک بافتنی خرگوش تپلی

مدل عروسک بافتنی خرس صورتی شیک

مدل عروسک بافتنی خرس صورتی شیک

مدل عروسک بافتنی اسب تک شاخ صورتی

مدل عروسک بافتنی اسب تک شاخ صورتی

مدل عروسک بافتنی میمون ناقالا

مدل عروسک بافتنی میمون ناقالا

مدل عروسک بافتنی گربه ناقالا

مدل عروسک بافتنی گربه ناقالا

مدل عروسک بافتنی پلنگ صورتی

مدل عروسک بافتنی پلنگ صورتی

مدل عروسک بافتنی روباه مهربون

مدل عروسک بافتنی روباه مهربون

مدل عروسک بافتنی دختران روستایی
مدل عروسک بافتنی دختران روستایی

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم روش بافت چندین عروسک بافتنی زیبا را به شکل ساده به شما توضیح دهیم. امیدوارم که از خواندن این مقاله لذت برده باشید. لطفا در بخش نظرات زیر بنویسید که کدام طرح عروسکهای بافتنی بچه ها و حیوانات را بیشتر از سایرین دوست داشتید.


مقالات مرتبط:

آموزش کلاه بافتنی؛ اموزش تصویری بافت کلاه

آموزش ژاکت بافتنی زنانه؛ انواع مدل لباس بافتنی زنانه و مانتو بافتنی

آموزش ژاکت بافتنی بچه گانه دخترانه؛ مدل لباس بافتنی دخترانه

اموزش کیف بافتنی جدید زیبا؛ کیف بافتنی زنانه، بچه گانه و مجلسی

از
15
رای