چک لیست بایدهای روزانه را فراموش کنید و لیست نبایدها را تهیه کنید

چک لیست بایدهای روزانه را فراموش کنید و لیست نبایدها را تهیه کنید چه چیزی در لیست کارهایی که نباید انجام دهید قرار می گیرد؟ این لیست کارهایی که نباید انجام بدهید، نیست. در عوض، مواردی است که تمایل به اضافه کردن آنها به لیست کارهایی که باید انجام بدهید را دارید، اما برای آن وقت ندارید.

شاید شما هم مثل بسیاری از افراد دیگر لیست بلندی از کارهایی دارید که باید انجام دهید و این لیست هر روز بیشتر می شود. حتی اگر همه موارد بالای لیست را بررسی کنید، باز در ادامه لیست موارد زیادی وجود دارد. اگر این بیش از حد خسته کننده شده است، ممکن است وقت آن رسیده باشد که برخی از آن کارها را خط بزنیم و یک لیست جدید تهیه کنیم: لیستی از کارهایی که نباید انجام شود.

بایدها و نبایدها؛ لیست کارهایی که نباید انجام شود

آلیسون ریم در مجله هاروارد بیزینس، روش تقویت لیست استاندارد برای به حداکثر رساندن مدیریت امور مهم و انجام بهتر آنها را تشریح کرد. این روش شامل نه یک یا دو، بلکه شامل سه لیست است. اولی برای مهمترین موارد است که مهلت ندارد، چیزهایی مانند خرید جوراب بیشتر یا برنامه ریزی برای تعطیلات. دومین لیست برای انجام کارهایی که باید در سریعترین زمان ممکن انجام شود، مانند ایمیل به مشتری یا تهیه بودجه پروژه. لیست نهایی ممکن است مهترین موارد باشد: لیست کارهایی که نباید انجام شود.

چک لیست کارهای روزانه

چه چیزی در لیست کارهایی که نباید انجام دهید قرار می گیرد؟

بستگی به چیزهای زیادی دارد. این لیست کارهایی که نباید انجام بدهید، مانند تلف کردن وقت در فیسبوک نیست. در عوض، مواردی است که تمایل به اضافه کردن آنها به لیست کارهایی که باید انجام بدهید را دارید، اما برای آن وقت ندارید. لیست کارهایی که نباید انجام بدهید جای خوبی است برای هر چیزی که شما می توانید به دیگران واگذار کنید، هر چیزی که با اهداف بزرگتر شما همخوانی ندارد، یا هر چیزی که به اندازه سایر موارد موجود در لیست شما مهم نیست.

چگونه انجام ندهیم

لیست کارهایی که نباید انجام شود، چیزی است شبیه به مفهوم مبادله "نمی توانم" با "انجام نمی دهم" است اما قانون، بیشتر در مورد قوی ماندن در برابر وسوسه است. شما نمی گویید "من نمی توانم امشب بیرون بیایم چون فردا کار دارم". به جای آن می گویید "من شب های آخر هفته بیرون نمی روم". اما جوسی گلی کارشناس بهره وری درک خود را از لیست کارهایی که نباید انجام شود دارد که بین دو شکاف پل ایجاد می کند.

چک لیست کارهایی که نباید انجام دهیم

نسخه گلی مواردی را که ممکن است در لیست کارهایی که باید انجام شود باشد را اولویت بندی نمی کند، یا آن موارد وسوسه انگیز و سرگرم کننده را که ممکن است در مسیر اهداف شما باشد را مجدداً تکرار نمی کند. در عوض، نسخه او درباره چیزهایی است که نباید انجام دهید، زیرا شما در حال کار به منظور به حداکثر رساندن بهره وری و اثربخشی هستید. بنابراین برای گلی، آن لیست شامل مواردی است مانند، "من به موسیقی با کلام گوش نمی دهم"، "من ایمیل هایی را که ضروری نمی دانم، بررسی نمی کنم" و "من بعد از ساعت 6 عصر کار نمی کنم". فعالیت هایی را که فکر می کنید با اولویت های شما تناسب بهتری دارد را ترکیب کنید، تنها به این ترتیب ممکن است زندگی کاری خود را تغییر دهید.  

منبع: curiosity

از
0
رای