موسیقی

معرفی ساز چینی ژواپ ؛ شکل ظاهری و روش نواختن ساز زهی ژوآب

ساز ژواب یکی از زیباترین سازهایی است که در چین ساخته شده. ژوآپ به طور خاص با موسیقی و فرهنگ اویغور در ارتباط است و سمبل مردم و تاریخ سین کیانگ و جاده ابریشم است. برای آشنایی با ساز چینی ژوآب این پست سلام دنیا را بخوانید.