متن و تکست عاشقانه انگلیسی برای همسر زیبا و دلنشین با ترجمه

متن و تکست عاشقانه انگلیسی برای همسر زیبا و دلنشین با ترجمه دریافت متن عاشقانه زیبا و دلنشین از سوی همسر، می تواند تاثیر فوق العاده ای در روابط آدمها داشته باشد. اگر می خواهید این تاثیر را روی عشق خود بگذارید. تکست عاشقانه انگلیسی زیبا با معنی که در این پست سلام دنیا بخوانید.

تکست عاشقانه زیبا و بسیار دلنشین انگلیسی برای همسر، بیو یا استوری، که وقتی برای هر مناسبت برای همسر خود بفرستید، یا از آن در بیو و استوری خود استفاده کنید، متوجه تاثیرگزاری آن خواهید شد. ما در این پست از وب سایت سلام دنیا، برای شما مجموعه کاملی از متن عاشقانه انگلیسی زیبا و دلنشین، به همراه تکست عاشقانه انگلیسی با معنی را گرداوری و بیان کرده ایم.  کلمات  اگر به درستی بیان شوند، می تواند برای رساندن یک پیام زیبا به قلب معشوق تان تاثیر زیادی داشته باشند.

پیام های عاشقانه زیبا و دلنشین به انگلیسی با ترجمه فارسی

متن عاشقانه انگلیسی طولانی برای همسر

Dearest sweetheart, my nights are made beautiful because I have an angel like you beside me and my mornings are made wonderful because I wake up finding your beautiful smile every day. I rise by the day with the hope of your love still kindled in my heart. Your love had deeply touched my heart in a beautiful way, thank you for loving me this marvelous way.

عزیزترینم ، شبهای من زیبا شده اند چرا که من فرشته ای مثل تو در کنارم دارم و صبحهایم فوق العاده شده اند، زیرا من هر روز با دیدن لبخند زیبای تو از خواب بیدار می شوم. هر روز به امید عشق تو که در قلبم روشن شده است از خواب بیدار می شوم. عشق تو قلبم را عمیقا به شکلی زیبا لمس کرده است، ممنونم که مرا این چنین شگفت انگیز دوست می داری.

///////////////////////////

تکست عاشقانه انگلیسی در مورد دوست داشتن

You are the sweetest part of my life, loving you gives me beautiful feelings that no words can explain; I will always love with all my heart.

تو شیرین ترین بخش زندگی من هستی، دوست داشتن تو حس زیبایی به من می دهد که هیچ کلمه ای نمی تواند آنها را توضیح دهد. من همیشه با تمام وجود دوستت خواهم داشت.


حتما بخوانید: متن ادبی عاشقانه دوستت دارم 


///////////////////////////

ou have all my love for you, I live and breathe for you, and for you, I will always be, I love you.

تمام عشق من برای توست، من برای تو زندگی می کنم و نفس می کشم، و همیشه برای تو خواهم بود، دوستت دارم.

تکست عاشقانه انگلیسی برای عشقم

///////////////////////////

تکست عاشقانه انگلیسی برای عشقم

The first time I set my eyes on you I know I have found an eternally sweet love, it was love at first sight when I first saw you, and ever since then your love has continued to blossom in my heart, I love you so much.

اولین باری که نگاهم به تو افتاد می دانستم که یک عشق ابدی شیرین پیدا کرده ام، وقتی برای اولین بار تو را دیدم این عشق در نگاه اول بود ، و از آن زمان به بعد عشق تو همچنان در قلب من شکوفا می شود. خیلی دوستت دارم.

////////////////////////////////////

If you will live to be 100 years, I will wish to be 99 years so that I don’t have to live a single day without you, I can’t stay without you, you are my heartbeat. I love you with all my heart.

اگر 100 سال زندگی کنی، آرزو می کنم 99 سال باشم تا مجبور نشوم یک روز بدون تو زندگی کنم، بدون تو نمی توانم بمانم، تو ضربان قلب من هستی.با تمام وجودم دوستت دارم.

////////////////////////////////

At sunrise I tried to find the reasons why I love you so much, all through the day you love keep getting stronger in my heart, at sunset I’m yet to find any reason why I love you, then I concluded, that I love you without a reason, I will be your special love forever.

موقع طلوع آفتاب سعی کردم دلیل اینکه چرا را خیلی دوستت دارم را پیدا کنم ، در تمام طول روز که عشق تو در در قلب من قویتر شد ، هنگام غروب آفتاب هنوز دلیلی برای دوست داشتنت پیدا نکردم ، پس نتیجه گرفتم که تو را بی هیچ دلیلی دوست دارم، برای همیشه عشق خاص تو خواهم بود.


حتما بخوانید: استاتوس انگلیسی عاشقانه کوتاه با ترجمه


///////////////////////////////

Dearest, you can always count on me when you need a shoulder to lean on, you would always be cool in my heart because I love you so much, nothing can make me stop caring for you, I love you with the last drop of my blood.

عزیزترینم ، هر وقتی که به شانه ای برای تکیه دادن نیاز داشتی می توانی روی من حساب کنی ، همیشه در قلب من دوست داشتنی خواهی بود چون من تو را خیلی دوست دارم ، هیچ چیز نمی تواند از دوست داشتن تو منصرف کند ، من تو را با آخرین قطره خونم دوست دارم.

///////////////////////////////

I may not know many things, but I know very well that I love you, I have fallen in love with your body and soul.

شاید خیلی چیزها را بلد نباشم اما خوب می دانم که دوستت دارم، عاشق جسم و روحت شده ام.

///////////////////////////////

What troubles my heart seems to vanished the very first day that I set my eyes on you. I cannot count how many times I dreamt of you every night before the daybreak.

به نظر می رسد ازهمان روز اولی که چشمم به تو افتاد قلبم ناپدید شد. نمی توانم بشمرم که هر شب تا قبل از طلوع خورشید چند بار خواب تو را می بینم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

///////////////////////////////

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر جدید و ناب

All I want you to know right now is that I love you so much. Every single tickling of the clock my love grows for you, I care for you.

تنها چیزی که می خواهم در حال حاضر بدانی این است که من خیلی تو را دوست دارم. تک تک ساعتهایی که عشق من نسبت تو بیشتر می شود، تمایل بیشتری به تو پیدا می کنم.

///////////////////////////////

I cherished one moment in life, the first day that I found you, and every other minute that I spent with you, you are the beauty of my eyes, every part of me feels joy when I’m with you, I love you so much.

من یک لحظه از زندگی را عزیز میشمرم، اولین روزی که تو را پیدا کردم و هر دقیقه ای که با تو سپری کردم، تو زیبایی چشم من هستی، همه وجود من وقتی که با تو هستم احساس خوشحالی می کند، خیلی دوستت دارم.


حتما بخوانید: متن عاشقانه ترکی استانبولی با ترجمه فارسی


///////////////////////////////

You re my beautiful dreams come true, my nights has become a sunny dawn because of you, I cherish every moment that we spent together, it is going to be you and I forever.

تو رویا زیبای به حقیقت پیوسته من هستی ، شب های من به خاطر تو به طلوع آفتابی تبدیل شده اند، من قدر هر لحظه را که با هم گذرانده ایم را می دانم ، این علاقه تو و من همیشگی خواهد شد.

///////////////////////////////

Your eyes are the most beautiful eyes I have ever seen; I could see paradise through them. Your smile is like a cool breeze on a sunny day, you light up my world with your beautiful smiles, I love you so much.

چشمان تو زیباترین چشمی است که من دیده ام. در آنها می توانستم بهشت ​​را ببینم، لبخند تو مثل یک نسیم خنک در یک روز آفتابی است، تو با لبخندهای زیبای خود دنیای من را روشن می کنی ، خیلی دوستت دارم.

///////////////////////////////

I have just found out that my life is incomplete without you,” I would rather spend one moment holding you than a lifetime knowing I never could”

تازه فهمیدم که زندگی من بدون تو ناقص است." ترجیح می دهم یک لحظه در آغوش تو باشم تا اینکه یک عمر فکر کنم که هرگز نمی توانم تو را داشته باشم".

///////////////////////////////

Sweetheart, I don’t think you know how much you mean to me, you mean the world to me, my life has been better ever since the time that I found you, I would always bring you joy.

عزیزم ، فکر نمی کنم که بدانی چقدر برای من با ارزشی ، برای من به اندازه دنیا با ارزشی، از زمانی که تو را پیدا کردم زندگی من بهتر شده است ، همیشه برای تو شادی خواهم آورد.

///////////////////////////////

I can give up everything but I can’t give you up, no matter what happens tomorrow I would always be there by your side.

من می توانم همه چیز را رها کنم اما نمی توانم از تو دست بردارم، مهم نیست که فردا چه اتفاقی می افتد ، من همیشه کنار تو خواهم بود.

جملات عاشقانه انگلیسی خاص برای همسر

///////////////////////////////

پیام های عاشقانه دلنشین برای عشقم

Each time I look at you, I find myself smiling. Just because you are perfect the way you are. Love you, dear.

هر وقت به تو نگاه می کنم خودم را در حال لبخند زدن میبینم. فقط به این دلیل که تو همانطور که بنظر می رسی بی نقص هستی. دوستت دارم عزیزم.


حتما بخوانید: متن سالگرد عقد عاشقانه و زیبا 


///////////////////////////////

تکست عاشقانه انگلیسی برای استوری

Every time I pray, I pray for us to be together forever. It’s my wish I make every day.

هر وقت دعا می کنم، از خدا می خواهم تا همیشه با هم باشیم. این آرزوی هر روز من است.

///////////////////////////////

I had been dreaming about you even before I met you, I am glad I found my dream. I love you!

من حتی قبل از دیدنت، تو را در خواب دیده بودم، خوشحالم که رویای خودم را پیدا کردم. دوستت دارم!

///////////////////////////////

متن های عاشقانه انگلیسی جذاب و کوتاه برای بیو

If I could hold you close again, I’d never let you go

اگر می توانستم دوباره تو را در آغوش بگیرم، هرگز رهایت نمی کردم

///////////////////////////////

You make my heart melt

تو قلبم را آب می کنی

///////////////////////////////

Be mine

برای من باش

///////////////////////////////

You have my heart, keep it safe

تو قلب من را داری، مراقبش باش

///////////////////////////////

Be true to me & I’ll do the same

با من صادق باش و من هم همین کار را خواهم کرد


حتما بخوانید: متن عاشقانه بلند و طولانی برای همسر


///////////////////////////////

You are my rock, I love you so much

تو فوق العاده ای، خیلی دوستت دارم

////////////////////////////

You are my best friend

تو بهترین دوست من هستی

////////////////////////////

You mean the world to me

برام یه دنیا می ارزی

////////////////////////////

I will love you forever

تو را برای همیشه دوست خواهم داشت

////////////////////////////

You are my true love

تو عشق واقعی من هستی

جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه برای بیو

////////////////////////////

Your love is all I’ll ever need

عشق تو تمام آن چیزی است که به آن احتیاج خواهم داشت 

////////////////////////////

You are on my mind now and always

تو حالا و همیشه در ذهن من هستی

////////////////////////////

I love you more with each passing day

هر روز که می گذرد بیشتر دوستت دارم

////////////////////////////

I love you more than I did yesterday

من تو را بیشتر از دیروز دوست دارم

////////////////////////////

We were meant for each other

ما قسمت همدیگر بودیم

////////////////////////////

The best is yet to come

بهترین ها هنوز در راه اند

////////////////////////////

جملات عاشقانه کوتاه و دلنشین انگلیسی

Your love awakens my soul and it makes me reach for more. It’s like it is burning my heart for you. I love you.

عشق تو روحم را بیدار می کند و باعث می شود به چیزهای بیشتری برسم. مثل اینکه قلبم را برای تو می سوزاند. دوستت دارم.

////////////////////////////

سخن آخر

دریافت متن عاشقانه زیبا و دلنشین از سوی همسر، یا عشق زندگی می تواند تاثیر فوق العاده ای در روابط و روحیه آدمها داشته باشد. اگر می خواهید این تاثیر عالی را روی همسر یا عشق خود بگذارید. می توانید جملات و تکست عاشقانه انگلیسی زیبا با معنی که در این پست سلام دنیا، خواندید را برای مخاطب خاص خود ارسال کنید. همچنین می توانید این پست را با دوستان خود که به دنبال متن عاشقانه انگلیسی جدید و احساسی هستند به اشتراک بگذارید. 


مطالب مرتبط:

شعر عاشقانه ؛ دوبیتی عاشقی شاد، غمگین و جدید برای همسر

متن تبریک تولد دختر از طرف پدر و مادر + پیام تولد دخترم مبارک

متن تبریک تولد خرداد ماهی + عکس نوشته پروفایل متولد خرداد
 

از
4
رای