آیا مصرف ماریجوانا میل جنسی و لذت جنسی را افزایش می دهد؟

آیا مصرف ماریجوانا میل جنسی و لذت جنسی را افزایش می دهد؟ وقتی افراد تحت تأثیر ماریجوانا هستند یا به اصطلاح عامیانه "های" هستند فشار کمتری برای کنترل غرایز به خود می آورند و در نتیجه نگرانی کمتری برای عملکردشان نسبت به افراد هوشیار دارند.

آیا مصرف ماریجوانا میل جنسی را افزایش می دهد؟ نتایج مطالعات نشان داده افرادی که روزانه و مرتب ماریجوانا مصرف می کنند رابطه جنسی بیشتری دارند.

محققان ارتباط بین مصرف ماریجوانا (گل) و افزایش میل جنسی در زنان و مردان را مورد بررسی قرار دادند و به نتایج جالبی دست یافتند. در این پژوهش، محققان مشاهده کردند که زنان و مردانی که به طور روزانه ماریجوانا مصرف کرده اند به میزان 20 درصد رابطه جنسی بیشتری نسبت به افرادی که 4 هفته از کشیدن ماریجوانا منع شده بودند، داشته اند. با این وجود این پژوهش دلیل و اثراتی که مصرف ماریجوانا دارد را نشان نداد، اما یک پرسش جالبی را مطرح کرد. این پرسش عبارت است از:

رابطه سکس و مصرف ماریجوانا چیست؟

در ادامه به پاسخ محققین به رابطه بین میل جنسی و لذت جنسی با مصرف ماریجوانا (کانابیس) خواهیم پرداخت.

ماریجوانا از راه های مختلفی میل جنسی در زنان و مردان را تحت تأثیر قرار می دهد. اما هنوز به طور واضحی مشخص نشده که مصرف ماریجوانا (گل) چطور میل جنسی را افزایش می دهد. اما نظریه های زیادی در این رابطه مطرح شده است.

افرادی که ماریجوانا مصرف می کنند ممکن است رابطه جنسی بیشتری داشته باشند، به این دلیل که وقتی افراد تحت تأثیر ماریجوانا (گل) هستند یا به اصطلاح عامیانه "های" هستند فشار کمتری برای کنترل غرایز به خود می آورند و در نتیجه نگرانی کمتری برای عملکردشان نسبت به افراد هوشیار دارند. همچنین مقدار کمی ماریجوانا می تواند قابلیت برقراری ارتباط جهت بیان تمایلات به شریک رابطه جنسی را بهبود بخشد.

برخی از درمانگران جنسی به این نکته اشاره دارند که ماده تی اچ سی (THC)  قسمتی از مغز را که مرتبط با برانگیختگی جنسی است تحریک می کند. این موضوع در زنان مشخص شده است.

ماریجوانا و افزایش میل جنسی

سیستم طبیعی اندوکانبینیو بدن ما نقش اساسی در تنظیم لذت، درد، تمدد اعصاب و حفظ تعادل و توازن عملکردهای داخلی دارد. زمانی که این سیستم توسط کانابینوید های موجود در کانابیس (ماریجوانا) فعال می شود، با افزایش لذت و کاهش درد، موجب احساس آرامش در مصرف کننده می شود. این اتفاق منجر به افزایش برانگیختگی جنسی و همچنین لذت بخش تر شدن رابطه جنسی می شود. برای عده ای دیگر مصرف ماریجوانا باعث افزایش احساسات لذت بخش و درک بهتر تحریکات می شود. این تأثیر در نهایت باعث می شود که رابطه جنسی لذت بخش تر از قبل بشود.

با وجودی که برخی افراد پس از مصرف ماریجوانا با افزایش اضطراب مواجه می شوند، برای عده ای دیگر اثری مخالف دارد. هر فردی از نظر روان شناختی و جسمی ویژگی های منحصر و خاص خود را دارد و برای اینکه کانابیس (ماریجوانا) به بهبود رابطه جنسی کمک کند باید از نوعی که برای فرد مؤثر است استفاده شود. یک درمانگر جنسی پیشنهاد می کند که از مقدار کمی ماری جوانا از نوع ایندیکا (Indica)، دفعه بعد مقداری از نوع ستیوا (Sativa) و یک بار هم مخلوطی از هر دو نوع مصرف شود تا شخص متوجه شود که کدام حالت برایش مؤثر است.

از
65
رای