خودرو

چگونه فضله پرندگان را بدون آسیب زدن به رنگ خودرو پاک کنیم؟

فضولات پرندگان به رنگ بدنه خوردو آسیب می رساند و باید هر چه سریع تر از بدنه اتومبیل پاک شوند. اما اگر فضولات پرندگان مدت زیادی روی بدنه ماشین مانده باشد، تمیز کردن آن دشوار می شود. در ادامه ترفندی ساده برای این کار معرفی شده است.