علمی

بررسی اثرات مخرب فرضیه پاستور در سبک زندگی و نظام سرمایه داری در طب سنتی

فرضیه پاستور باعث تغییر و تحول بزرگی در طب و تغذیه و سبک زندگی شد. و اثرات مخرب بر زندگی انسان ها گذاشت. در این مقاله علاوه بر بررسی این اثرات، درباره فواید خاک بازی برای سلامتی، جداول مواد غذایی صحبت کرده ایم.