علمی

بررسی اثرات مخرب فرضیه پاستور در سبک زندگی و نظام سرمایه داری در طب سنتی

فرضیه پاستور باعث تغییر و تحول بزرگی در طب و تغذیه و سبک زندگی شد. و اثرات مخرب بر زندگی انسان ها گذاشت. در این مقاله علاوه بر بررسی این اثرات، درباره فواید خاک بازی برای سلامتی، جداول مواد غذایی صحبت کرده ایم.

درک فرایند مردن انسان و نشانه ها و علائم پیش از مرگ

ادراک هرفرد از مرد با توجه به زمينه های فرهنگي و اجتماعی، زمان و مكان وقوع مرگ و دلایلی از این دست تفاوت های اساسی دارد. از آنجايی كه مرگ يک مرحله اجتناب ناپذیر در زندگی هر فرد است، در این مقاله به بررسی روش هایی برای درک بهتر این فرایند پرداخته شده است

تفاوت بین مساحت و مساحت کل چیست + فرمول های "مساحت "و "مساحت کل" اشکال هندسی مختلف

اصطلاح مساحت یک اصطلاح کلی برای بیان اندازه یک سطح است، در حالی که مساحت کل برای بیان اندازه سطح یک جسم جامد خاص استفاده می شود. هر کدام از اشکال هندسی فرمول خاصی برای محاسبه مساحت دارند که در ادامه آمده است.