مزاج حالات روانی؛ تاثیر بیماری های روانی بر مزاج و راه های درمان آن

مزاج حالات روانی؛ تاثیر بیماری های روانی بر مزاج و راه های درمان آن حالت های روانی مانند ترس و غم دارای مزاج سرد هستند و برای درمان آنها باید از سردیجات مانند: ماست؛ گوشت گاو و... پرهیز کرد. همچنین ترس و اندوه زیاد، باعث افزایش سودای بدن و مالیخولیا می شود.

مزاج حالات روانی و تاثیر آنها بر بدن

همه حالات روانی دارای مزاجی از جنس گرمی و سردی هستند. کلمات امیدبخش گرم هستند و پیام های ناامیدکننده، سردی به تن و روان می دهند. دوستی ها گرم اند و دوری و قهر، سردند. از این رو پنداری سرد می تواند اشتهای انسان را کور کند، ضربان قلب را کاهش دهد و کارایی بدن را به حداقل برساند. بر عکس، پنداری گرم می تواند ضربان قلب را افزایش دهد، به انسان نشاط بخشد و توان و انرژی انسان را چندین برابر نماید. 

مثلا غم، گرمی (خون و قوا و اخلاط) را به آرامی به درون می برد و بدن را سرد می کند، شادی، به آرامی، گرمی را به سطح بدن می آورد؛ خشم، گرمی را یک باره به سطح بدن می آورد و ترس، دفعتا گرمی را به درون می برد. به همین دلیل است که هنگام خشم، صورت سرخ و برافروخته می شود و هنگام ترس، به سبب حرکت گرمی و خون به درون بدن، رنگ بدن پریده می شود. 

مزاج حالات روانی و تاثیر آنها بر بدن

تأثیر متقابل حالات روانی و بدن 

رابطه بدن و حالات روانی متقابل است؛ یعنی حالات روانی مانند: غم، اندوه، شادی، لذت، شجاعت، امید، ناامیدی، اندیشه، یأس و کارهای دقیق و ظریف، خجالت و ترس، بر بدن تاثیر می گذارند و متقابلا گرمی و سردی و تری و خشکی بدن این حالات را خلق می کند، حالات روانی با افزایش سردی و گرمی بدن و تولید اخلاط سالم یا نابه جا نقش مهمی را در حفظ سلامتی و درمان بیماری به عهده دارند. مثلا نشاط و شادی، باعث چاقی، دفع بیماری ها، قوت هضم و طول عمر می شود و گرمی را در بدن افزایش می دهد و از طرفی، گرمی مزاج، نشاط می آورد. 

بیماری هایی مانند: ماليخوليا، وسواس، سوء ظن، ترس، دودلی و افسردگی، باعث غلبه سودا می شود و متقابلا افزایش سودای بدن نیز باعث به وجود آمدن این بیماری ها می شود. ترس یا اندوه بسیار، عامل افزایش سودای بدن و مالیخولیاست. سردی مدام باعث کاهش عمر می شود، از این رو فرموده اند: «غصه نصف پیری است» چون غصه مزاج فرد را سرد می کند؛ از این رو حرارت غریزی بدن را خاموش می کند و باعث کاهش عمر می شود.

تأثیر متقابل حالات روانی و بدن 

مزاج حالت های روانی و راه های درمان آنها

در زیر مزاج انواع حالت های روانی آورده شده است 

حالت روانی کیفیت (مزاج)
خشم گرم
هیجان گرم
اضطراب (تشویش) گرم
ترس سرد
غم سرد
آهنگ های مدرن اول گرم (موقت) و بعد سرد (ماندگار)

درمان حالات روانی

  • افرادی که عصبانی و خشمگین هستند، باید از خوردن مواد گرم مانند: زنجبیل و فلفل و دیگر ادویه ها پرهیز کنند و در هوای گرم و تابستان قرار نگیرند و از خنکی ها مانند شربت آب لیمو و سکنجبین مصرف کنند.
  • در افرادی که افسردگی و ترس و غم دارند، باید از سردیجات مانند: گوشت گاو، فست فود، کاهو، ماست، دوغ و ترشیجات پرهیز کنند.
  • آهنگ های صنعتی و مدرن مانند: پاپ، جاز، راک، متال و رپ، اثرات مخربی بر سلامتی دارند. این آهنگ ها با تهییج آنی و لحظه ای، بدن را گرم و یک هیجان زودگذر ایجاد می کنند، اما آن چه باقی می ماند، غلبه سودا (سودی و خشکی) در روان است. 
از
5
رای