انشا درباره معنی ضرب المثل نه شیر شتر نه دیدار عرب + حکایت

انشا درباره معنی ضرب المثل نه شیر شتر نه دیدار عرب + حکایت معنی ضرب المثل نه شیر شتر نه دیدار عرب کنایه از چیست؛ داستان و حکایت و انشا در مورد مفهوم ضرب المثل نه شیر شتر نه دیدار عرب با مقدمه و نتیجه گیری به زبان ساده را در سلام دنیا بخوانید.

ضرب المثل نه شیر شتر نه دیدار عرب برگرفته از یک حکایت قدیمی است که در حال حاضر به عنوان یک ضرب المثل رایج شده است. در ادامه این مطلب سلام دنیا قصد داریم معنی، حکایت و انشا در مورد مفهوم ضرب المثل نه شیر شتر نه دیدار عرب با مقدمه و نتیجه گیری را در اختیار شما خوانندگان عزیز و محترم قرار دهیم.

معنی ضرب المثل نه شیر شتر نه دیدار عرب

ضرب‌المثل نه شیر شتر نه دیدار عرب به این معنی است که فردی به طمع بدست آوردن سود و منفعتی قصد انجام کاری را داشته باشد، اما به دلیل طمع نه تنها سودی به دست نیاورده بلکه چیزی را هم از دست داده و ترجیح می‌دهد دیگر به سراغ آن کار نرود.

معنی ضرب المثل نه شیر شتر نه دیدار عرب

حکایت ضرب المثل «نه شیر شتر نه دیدار عرب» کنایه از چیست

درباره ضرب المثل «نه شیر شتر نه دیدار عرب» آورده اند، که یک خانواده عرب ایلیاتی قصد می کنند گوسفندان را برای چرا به صحرا ببرند، وقتی به صحرا رسیدند برای استراحت خود چادر زدند و یک مقدار شیر شتر را در کاسه ریختند و زیر حصین قرار دادند. از قضا مار گرسنه ای که روی گنجی خوابیده بود، بوی شیر شتر را می شنود و به سراغ آن می رود، بعد از خوردن شیر با خود یک دانه ی اشرفی می آورد و در کاسه قرار می دهد.


حتما بخوانید: انشا و معنی ضرب المثل زبان خوش مار را از سوراخ بیرون آورد + داستان


روز بعد که یکی از اعضای خانواده می خواهد شیر شتر بنوشد، متوجه اشرفی می شود و ماجرا را برای خانواده تعریف می کند، آنها هم تصمیم می گیرند که باز هم کاسه شیر را زیر حصین قرار دهند تا دوباره صاحب اشرفی شوند. مار گرسنه این بار هم برای نوشیدن شیر آمد و بعد از خوردن شیر یک اشرفی در کاسه قرار داد. خانواده مرد عرب بسیار شادمان شدند. اما پدر خانواده این بار با خودش فکر می کند که بهتر است امشب خودش را به خواب بزند و صاحب سکه های طلا را از بین ببرد و خودش صاحب همه آنها شود. بعد از گذشت چند ساعت مار می آید و مرد عرب با تبر به دنبالش می رود تا سر مار را قطع کند اما به اشتباه دم او را قطع می کند.

مار موفق می شود که از دست او فرار کند اما بعد از چند دقیقه که همه خواب بودند دوباره نزدیک چادر مرد عرب می شود و فرزند او را نیش می زند. صبح روز بعد خانواده عرب متوجه می شوند که مار فرزندش را نیش زده و مرده با گریه و زاری او را دفن کردند و از آنجا رفتند. بعد از گذشت ماه ها خشکسالی باعث از بین رفتن گاو و گوسفندان مرد عرب می شود و آنها مجبور می شوند برای بدست آوردن اشرفی دوباره به صحرا بروند و در آنجا بمانند. پس در یک کاسه شیر شتر ریختند و منتظر مار شدند. بعد از مدتی مار آمد اما شیر را نخورد و گفت و گفت: «برو ای بیچاره عقلت بکن گم، تا تو را پسر یاد آید مرا دم، نه شیر شتر نه دیدار عرب.»

انشا در مورد مفهوم ضرب المثل نه شیر شتر نه دیدار عرب با مقدمه و نتیجه گیری

مقدمه:

هیچ کس دوست ندارد کسی او را طمع کار خطاب کنند، در واقع کمتر کسی پیدا می شود که بگوید من آدم طماعی هستم. اما در دنیای واقعیت و عمل ما افرادی زیادی را می بینیم که طمع آلوده شده اند و به جای قدردانی با ناسپاسی لطفی که به آنها شده را از بین می برند و در نهایت دست خالی می مانند.


حتما بخوانید: انشا در مورد معنی ضرب المثل خفته را خفته کی کند بیدار 


بدنه:

همه ما می دانیم که طمع کار بودن یک خصوصیت اخلاقی ناپسند و نادرست است، اما در اطراف خودمان این آدم ها را هم دیده ایم که با حرص و طمعی که دارند لطفی که در حق آنها شده را به راحتی از بین می برند. ضرب المثل نه شیر شتر نه دیدار عرب هم به همین مفهوم اشاره دارد کسی که با حرص و طمع قصد انجام کاری را کرده اما نتیجه کار اصلا برای او پر سود و منفعت نیست. چون او با طمع کاری و بی فکری خود باعث می شود چیزی را که به آسانی به دست آورده بود به سادگی و با کم عقلی از دست بدهد. در حکایت مرد عرب صحرا نشین، او به  اشرفی هایی که مار در ازای یک کاسه شیر شتر به او می داد قانع نبود و سعی کرد با بدجنسی مار را بکشد و خودش صاحب همه سکه های طلا شود اما همین طمع کاری کار دستش داد و نه تنها صاحب همه سکه ها نشد بلکه همان یک سکه طلا را هم برای همیشه از دست داد.

نتیجه گیری:

با خواندن ضرب المثل ها و حکایات قدیمی که در زبان فارسی وجود دارد ما متوجه می شویم که خصوصیت بد و ناپسندی مانند طمع کاری را باید از خودمان دور کنیم و سعی کنیم به محبت ها و لطف های دیگران با مهربانی پاسخ بدهیم تا جواب کار خوب خود را چند برابر بگیریم.

انشا در مورد مفهوم ضرب المثل نه شیر شتر نه دیدار عرب با مقدمه و نتیجه گیری

سخن پایانی:

به پایان بررسی ضرب المثل نه شیر شتر نه دیدار عرب برگرفته رسیدیم امیدواریم با خواندن حکایات و ضرب المثل های قدیمی پند و اندرزهای مهفته درون آنها را هم به خوبی درک کنیم و از آنها درس بگیریم و در زندگی واقعی خود آنها را به کار ببریم.


مطالب مرتبط:

آموزش نوشتن مقدمه هایی کوتاه و زیبا برای انشا

انشا درمورد ضرب المثل "زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد" و بازآفرینی آناز
1
رای