چرا نباید بدی را با خوبی پاسخ داد؟

چرا نباید بدی را با خوبی پاسخ داد؟ ما محبت کردن و عشق ورزیدن به دیگران را تأیید می کنیم اما نه به عنوان جواب بدرفتاری دیگران. با دیگران عادلانه رفتار کنید و مراقب باش آنها هم با شما عادلانه رفتار کنند.

با خوش رفتاری در مقابل بدرفتاری فردی در واقع او را به تکرار رفتارهایش تشویق می کنید. طرف مقابلتان به جای اینکه جواب یا نتیجه داد و فریادها و بداخلاقی هایش را ببیند، می بیند که شما با او با ملایمت رفتار می کنید. وقتی او در عوض رفتار نامناسبش چنین رفتار مثبتی را پاداش می گیرد، چرا باید به این فکر بیفتد که رفتارش را عوض کند؟ اینکه چه رفتاری انتخاب کنیم تا حد زیادی بستگی دارد به پیامد و نتیجه ای که آن رفتار برایمان به بار می آورد و همین پیامدها و یا پاسخ دیگران به رفتار ماست که تکرار آن را تضعیف یا تقویت می کند. وقتی کسی با شما بدرفتاری می کند و شما به او مهربانی می کنید، درواقع به او یاد می دهید که به بدرفتاریش ادامه دهد. اگر شما به جای این کار به او نشان بدهید که فقط در صورتی با او مهربان هستید که او هم باملاحظه و مهربان باشد، احتمال اینکه رفتار او بهتر شود بیشتر می شود.

آیا پاسخ بدی، خوبی است؟

البته اکثر کسانی که بدرفتاری می کنند در واقع خودشان قربانیان بدرفتاری هستند. مشکل اینجاست که شما با خوش رفتاری با فردی که با شما بد رفتاری کرده، به او می گویید که هیچ عیبی ندارد بدرفتاری کنی و این کارت خوب است. در واقع ما در مورد اینکه دیگران چه رفتاری با ما داشته باشند نقش مهمی ایفا می کنیم. با تحمل رفتار دیگران و حتی مهربانی در مقابل رفتار شخص مقابل، به او یاد می دهید که به رفتار نامناسبش ادامه دهد. وقتش رسیده که خود را از این وضع که مدام بدتر می شود نجات بدهید.

شما باید هدف تان این باشد که رفتارهای توهین آمیز و خشن دیگران را هر کس می خواهد باشد، تضعیف کنید و اجازه ندهید دیگران با شما رفتار بدی داشته باشند.

اکثر مواقع کسانی را می بینیم که جو کارشان مناسب نیست و رئیس، کارفرما یا سرپرست شان با آنها رفتار خوبی ندارد اما می ترسند حرفی بزنند. در بسیاری از مواقع بدرفتاری در محیط کار آنقدر شدید است که کاملا مشخص است که فرد برای حفظ شغلش دارد هزینه سنگینی می پردازد. اگر شما در چنین شرایطی کار می کنید و نمی توانید مشکل را حل کنید، بهتر است به فکر پیدا کردن شغل دیگری باشید. این بهترین کاری است که می توانید بکنید. اگر برایتان ممکن نیست که شغل تان را عوض کنید، باید راهی پیدا کنید تا بتوانید جلوی این بدرفتاری ها را تا آنجا که ممکن است بگیرید. خوشبختانه امروزه قوانینی وجود دارد که در این مورد از کارکنان حمایت می کند. شاید از طریق قانون بتوانید شرایط کاری تان را بهتر کنید.

یکی از بدترین شرایط وضعیتی است که بعضی زنها بعد از ازدواج پیدا می کنند، یعنی همسرشان با آنها بدرفتاری می کند. بسیاری از زنها به دلیل مسائل اقتصادی یا عقاید مذهبی در این شرایط به زندگی مشترک ادامه می دهند و مدام به محبت کردن و عشق ورزیدن به شوهرشان ادامه می دهند و شوهر هم همچنان به بدرفتاری هایش ادامه می دهد. اگر شرایطی پیش بیاید که شوهر به آزارهای جسمی مانند کتک زدن هم اقدام کند، آن وقت ممکن است زن به پلیس یا دیگر مراکز اجتماعی مراجعه کند و یا از خویشاوندانی که می توانند مؤثر باشند برای جلوگیری از چنین رفتارهایی کمک بگیرد.

ما محبت کردن و عشق ورزیدن به دیگران را تأیید می کنیم اما نه به عنوان جواب بدرفتاری دیگران. این جمله را همیشه به یاد داشته باشید: «با دیگران عادلانه رفتار کن و مراقب باش آنها هم با تو عادلانه رفتار کنند.»

 همیشه این جمله را در مواقع بدرفتاری دیگران به یاد داشته باشید: من بدرفتاری را از جانب هیچ کس نمی پذیرم.

باید وقتی کسی با ما رفتار بدی می کند، با او صحبت کنیم و اجازه ندهیم آن رفتار را تکرار کند. من با محبت به بدرفتاری دیگران پاداش نمی دهم و آن را تقویت نمی کنم. این کار درست و منطقی است که از دیگران انتظار داشته باشیم با ما رفتاری عادلانه و مؤدبانه داشته باشند. اگر کسی با من رفتار ناخوشایندی داشته باشد، لبخند نمی زنم و وانمود نمی کنم که هیچ مشکلی پیش نیامده است.

به بدرفتاری دیگران با قاطعیت و خونسردی پاسخ بدهید. اجازه ندهید کسی با شما رفتار نا خوشایندی داشته باشد.

از
7
رای