شباهت، تفاوت و روابط تیپ شخصیتی ISTJ و INTJ + ویژگی های آنها

شباهت، تفاوت و روابط تیپ شخصیتی ISTJ و INTJ  + ویژگی های آنها تیپ شخصیتی ISTJ و INTJ چیست ؛ ویژگی های تیپ شخصیتی ISTJ و INTJ ؛ روابط، شباهت، و تفاوت تیپ شخصیتی ISTJ و INTJ ؛ افراد مشهور آن در سلام دنیا بخوانید.

تیپ شخصیتی ISTJ و تیپ شخصیتی INTJ دو تیپ متفاوت با ویژگی های خاص هستند که در برخی مواقع یکسان و گاهی نیز متفاوت می باشند، در این مطلب از سلام دنیا درباره تیپ شخصیتی ISTJ، تیپ شخصیتی INTJ، ویژگی های مشترک و تفاوت های شخصیت های ISTJ و INTJ صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

تیپ شخصیتی ISTJ یکی از رایج ترین نوع شخصیت ها در ایالات متحده است. اگر خودتان یک ISTJ نیستید، مطمئناً در محل کار، در میان دوستان یا خانواده خود یکی از آنها را دارید. از طرف دیگر، INTJ ها یک نوع نسبتاً نادر هستند و ممکن است درک آنها دشوار باشد. پس چگونه این دو تیپ شخصیتی می توانند تا این حد شبیه و در عین حال بسیار متفاوت باشند؟ ابتدا به بررسی تفاوت های بین ISTJ در مقابل INTJ می پردازیم.

تیپ شخصیتی ISTJ چیست؟

یک ISTJ به عنوان بازرس شناخته می شود، یک شخصیت عملی و سازمان یافته که برای وفاداری و سنت ارزش قائل است. آنها هر جا که می روند نظم ایجاد می کنند و برای هر کاری که انجام می دهند رویه ای دارند. ویژگی های اصلی این تیپ شخصیتی عبارتند از:

1. از ویژگی افراد ISTJ: درونگرایی

اولویت اول نشان می دهد که افراد تمایل دارند انرژی خود را به کجا هدایت و دریافت کنند. درونگراها ترجیح می دهند انرژی خود را به سمت ایده ها، اطلاعات و باورها هدایت کنند. افراد درونگرا ترجیح می دهند کارها را به تنهایی یا با یک یا دو نفری که می شناسند و به آنها اعتماد دارند انجام دهند. درونگراها معمولاً قبل از اقدام یا صحبت فکر می کنند و برنامه ریزی می کنند.

2. از ویژگی افراد ISTJ: حس کردن

اولویت روانشناختی دوم نشان دهنده روشی است که شخص برای دریافت اطلاعات ترجیح می دهد. یک فرد حسی به اطلاعاتی که از طریق حواس پنجگانه خود دریافت می کند توجه می کند: چشایی، لامسه، بویایی، بینایی و شنوایی. آنها به بهترین وجه بر آنچه در حال حاضر، جاری است تمرکز می کنند و به حقایق واقعی توجه می کنند و جزئیات عینی را به خاطر می آورند. آنها استفاده عملی از چیزها را درک می کنند و از طریق تجربه عملی یاد می گیرند.


حتما بخوانید: تیپ شخصیتی ISTP (زبردست) چیست


3. از ویژگی افراد ISTJ: فكر كردن

اولویت سوم نشان دهنده روشی است که فرد ترجیح می دهد تصمیم بگیرد. یک فرد متفکر بر اساس حقایق و داده ها تصمیم می گیرد و برای عینیت تلاش می کند. آنها سعی می کنند به نتایجی برسند که در هر موقعیت مشابه همیشه قابل اجرا و مفید باشد. آنها به دنبال حقایق اساسی، اصول زیربنایی و شیوه های ثابت بدون تأثیر شخصی هستند.

4. از ویژگی افراد ISTJ: قضاوت کردن

این به نحوه برخورد یک فرد با دنیای بیرون اشاره دارد. به عنوان مثال، فردی با شخصیت قضاوت کننده، زندگی ساختارمند، برنامه های مشخص و تصمیمات قاطع را ترجیح می دهد. آن ها برنامه ریزی های گام به گام انجام می دهند، فهرست ها و برنامه های کاری را نگه می دارند و بر زندگی و زمان خود کنترل می کنند. ISTJ در یک سیستم منظم با قوانین و رویه های منسجم راحت تر است. بازرس وفادار است و از قوانین و سنت ها حمایت و محافظت می کند و از دوستان و خانواده خود دفاع می کند.

آنها صبور، پیگیر، و جزئیات گرا هستند و می توانند برنامه ریزی های بلندمدت انجام دهند و در هر مرحله آنها را با دقت دنبال کنند. ISTJ فوق العاده قابل اعتماد، وظیفه شناس و مسئولیت پذیر است. آنها آرام هستند و کسی نیست که در شرایط بحرانی ترجیح دهید در کنارتان باشد.

تیپ شخصیتی ISTJ چیست؟

تیپ شخصیتی INTJ چیست؟

تیپ شخصیتی INTJ به دلیل توانایی آنها در ترکیب استراتژی منطقی با خلاقیت به عنوان معمار شناخته می شود. ویژگی های کلیدی آنها عبارتند از:

1. از ویژگی افراد INTJ: درونگرا

اولویت اول نشان می دهد که افراد تمایل دارند انرژی خود را به کجا هدایت و دریافت کنند. درونگراها ترجیح می دهند انرژی خود را به سمت ایده ها، اطلاعات و باورها هدایت کنند. افراد درونگرا ترجیح می دهند کارها را به تنهایی یا با یک یا دو نفری که می شناسند و به آنها اعتماد دارند انجام دهند. درونگراها معمولاً قبل از اقدام یا صحبت فکر می کنند و برنامه ریزی می کنند و گاهی اوقات ایده چیزی بهتر از خود چیز را دوست دارند.

2. از ویژگی افراد INTJ: شهود

اولویت روانشناختی دوم نشان دهنده روشی است که شخص برای دریافت اطلاعات ترجیح می دهد. یک فرد شهودی بیشتر به الگوهای اطلاعاتی، برداشت ها و معنای اساسی توجه می کند. ISTJها مستعد اضطراب یا شک به خود نیستند و مراقبان و مدیران عالی هستند.
آنها با فکر کردن به چیزها و کاوش در پیامدهای اطلاعات جدید یاد می گیرند. آنها نمادها، نظریه ها و انتزاعات را به طور ذهنی کاوش می کنند و ایده ها و مفاهیم را بهتر از جزئیات واقعی به یاد می آورند.


حتما بخوانید: تیپ شخصیتی ESFJ چه خصوصیاتی دارد


3. از ویژگی افراد INTJ: فكر كردن

اولویت سوم نشان دهنده روشی است که فرد ترجیح می دهد تصمیم بگیرد. یک فرد متفکر بر اساس حقایق و داده ها تصمیم می گیرد و برای عینیت تلاش می کند. آنها سعی می کنند به نتایجی برسند که در شرایط مشابه همیشه قابل اجرا و مفید باشند. آنها به دنبال حقایق اساسی، اصول زیربنایی و شیوه های ثابت بدون تأثیر شخصی هستند.

4. از ویژگی افراد INTJ: قضاوت کردن

شاخص ترجیح نهایی به نحوه برخورد یک فرد با دنیای بیرون اشاره دارد. به عنوان مثال، فردی با شخصیت قضاوت کننده، زندگی با نظم، برنامه های مشخص و تصمیمات قاطع را ترجیح می دهد. آن ها برنامه ریزی های گام به گام انجام می دهند، فهرست ها و برنامه های کاری را نگه می دارند و زندگی و زمان خود را کنترل می کنند.

این اولویت ها باعث می شود INTJ بسیار مستقل، مطمئن و تحلیلی باشد. آنها بر حقایق و منطق تأکید می کنند، اطلاعات را بر احساسات ترجیح می دهند و ساختار و نظم را ترجیح می دهند اما قوانین خود را وضع می کنند. یک INTJ مبتکر و خلاق است و به عنوان یک کمال گرا شناخته می شود که به ندرت از وضعیت موجود راضی است. آنها اغلب انتقادی و صریح هستند و ترجیح می دهند درست باشند تا محبوب، که موفقیت اجتماعی آنها را محدود می کند.

تیپ شخصیتی INTJ چیست؟

ویژگی های مشترک شخصیت های ISTJ و INTJ 

از نظر ظاهری، شخصیت های ISTJ و INTJ بسیار متفاوت به نظر می رسند. با این حال، در داستان، تضاد قابل توجه بین این دو نوع توسط ISTJ شرلوک هلمز و دشمنش INTJ پروفسور موریارتی مشخص شده است. از قضا، این دو تیپ شخصیتی بسیار متفاوت به نظر می رسند، اما بسیار شبیه هم هستند. در اینجا برخی از اصلی ترین ویژگی های مشترک تیپ های شخصیتی ISTJ و INTJ آورده شده است:

1. رابطه شخصیت های ISTJ و INTJ : سازمان یافته و سیستماتیک

هر دو شخصیت ISTJ و INTJ تیپ های بسیار سازمان یافته ای هستند. آنها تمایل دارند برنامه های بلندمدت و اهداف بلندپروازانه را برنامه ریزی و اجرا کنند و همیشه به تعهدات خود عمل کنند. این تیپ های شخصیتی ترجیح می دهند چیزها ساختارمند و کنترل شده باشند، از هرج و مرج متنفرند و اغلب از فعالیت های خود به خودی اجتناب می کنند.

2. رابطه شخصیت های ISTJ و INTJ : مصمم و پایدار

توانایی آنها در سازماندهی ماندن و به تعویق انداختن رضایت به هر دو نوع ISTJ و INTJ اجازه می دهد تا به طرز باور نکردنی پایدار باشند. آنها به راحتی تسلیم نمی شوند یا نظر خود را تغییر نمی دهند، حتی زمانی که همه چیز سخت می شود. این پایداری آنها را قادر می سازد تا در طول زمان به اهداف فوق العاده جاه طلبانه دست یابند.


حتما بخوانید: روانشناسی و شناخت شخصیت افراد از روی چهره


3. رابطه شخصیت های ISTJ و INTJ : بی احساس و (گاهی) بی تدبیر

در حالی که شخصیت‌های ISTJ و INTJ نمی خواهند بی‌ادب یا بی‌ملاحظه باشند، اغلب برای اجتناب از آن سخت کار نمی‌کنند. درعوض، آنها تمایل دارند که عقیده خود را بدون اتلاف وقت برای صحبت های کوچک بیان کنند. آنها همچنین برای بیان احساسات خود تلاش می کنند و این امر باعث می شود که آنها احساس ارتباط و نزدیکی با افراد زندگی خود را دشوار کنند.

ویژگی های مشترک شخصیت های ISTJ و INTJ

6 تفاوت های بین شخصیت های ISTJ و INTJ

با وجود این شباهت‌های شدید در رفتارها و رویکردهایشان به زندگی، این تیپ‌های شخصیتی در ارزش‌ها و علایق متفاوت هستند. مهم ترین تفاوت بین شخصیت های ISTJ و INTJ عبارتند از:

1. تفاوت شخصیت های ISTJ و INTJ : فرکانس تیپ شخصیتی

ISTJ: 11-14٪ به طور کلی، INTJ: 2-4٪ به طور کلی

ISTJ رایج ترین تیپ شخصیتی در آمریکا است، در حالی که INTJ یکی از نادرترین ها است. در واقع، تیپ شخصیتی INTJ نادرترین نوع در بین زنان است و تنها 1 تا 3 درصد از زنان آمریکایی این ترکیب از ترجیحات و ویژگی ها را دارند.

2. تفاوت شخصیت های ISTJ و INTJ: سنتی در مقابل غیر متعارف

سنتی: ISTJ. عشق ISTJ به نظم و روال به دنیای اطرافشان گسترش می یابد، جایی که آنها به شدت انگیزه دارند تا قوانین، عادات و سنت ها را حفظ کنند. وفاداری یکی از ویژگی های اساسی این تیپ شخصیتی است و آنها سخت تلاش می کنند تا به دوستان و خانواده، کار و جامعه و به طور کلی جامعه وفاداری نشان دهند. آنها ترجیح می دهند که از چیزهای آشنا حمایت و حفظ کنند و اغلب در برابر تغییر مقاومت می کنند.

غیر متعارف: INTJ. INTJ ذهنی تحلیلی دارد که همیشه می بیند که چگونه همه چیز می تواند بهتر باشد. آنها به دلیل خود به اقتدار یا سنت احترام نمی گذارند و وقتی فکر می کنند می توانند وضعیت موجود را بهبود بخشند، راحت به چالش می کشند. آنها عمیقا متفکرانی اصیل و در رفتار خود غیر متعارف هستند.

3. تفاوت شخصیت های ISTJ و INTJ: عملی در مقابل مفهومی

عملی: ISTJ. یک ISTJ بیشتر به جزئیات عملی، فوری و ملموس دنیای اطراف خود در حال حاضر توجه دارد. آنها به ایده ها یا مفاهیمی که دنیای واقعی را تحت تأثیر قرار نمی دهند علاقه چندانی ندارند و از طریق تجربه زندگی خود به بهترین شکل یاد می گیرند. آنها به دنبال دانش و اطلاعاتی هستند که بتوان آنها را در شرایط کنونی به کار برد و حلال های عملی عالی هستند.

مفهومی: INTJ. یک INTJ با مفاهیم و ایده هایی که زمینه ساز وضعیت کنونی هستند، سروکار دارد و تمایل دارند وقت خود را صرف تحلیل انتزاعی کنند و جزییات عینی را نادیده بگیرند. این به آنها اجازه می دهد تا ایده های بسیار خلاقانه ای ارائه دهند، که ممکن است در دنیای واقعی کارساز باشد یا نباشد. آنها متفکرانی نمادین هستند که اغلب بیشتر به چگونگی ممکن بودن چیزها علاقه مند هستند تا اینکه واقعاً چگونه هستند.

4.تفاوت شخصیت های ISTJ و INTJ : روال در مقابل نوآوری

روال: ISTJ. عشق ISTJ به نظم و ساختار آنها را به ایجاد عادات و روال‌ها سوق می‌دهد. آنها تمایل دارند برای هر کاری که انجام می دهند سیستم یا رویه ای داشته باشند و اغلب می خواهند همه اطرافیان از سیستم آنها پیروی کنند. بنابراین ترجیح می‌دهند برنامه‌ها و فهرست‌ها داشته باشند و طبق روال پیش بروند.

نوآوری: INTJ. در حالی که INTJ خودجوش نیست، عادت آنها به دنبال بهبود و کمال آنها را به سمت خلاقیت و نوآوری سوق می دهد. آنها دائماً عادت ها و روال ها را زیر سوال می برند و به دنبال راه های جدید و بهتر برای انجام کارها هستند.

5. تفاوت شخصیت های ISTJ و INTJ: زمین گیر در مقابل آرمان گرا

پایه: ISTJ. ISTJ عملی و سازمان یافته بسیار پایه است. آنها پایدار، قابل اعتماد، قابل پیش بینی و سازگار هستند. آنها مستعد اضطراب یا شک و تردید نیستند و مراقبان و مدیران عالی هستند. یک INTJ با مفاهیم و ایده هایی که زمینه ساز وضعیت کنونی هستند، سروکار دارد و تمایل دارند وقت خود را صرف تحلیل انتزاعی کنند و جزییات عینی را نادیده بگیرند.

ایده آل گرا: INTJ. INTJ ایده آلیست اغلب بیشتر به دنیای خیالی خود علاقه مند است تا دنیای واقعی و گاهی اوقات می تواند دنیای واقعی را تا حدودی ناامید کننده بداند. آرمان گرایی آنها رویاپردازی یا آرزو نیست. در عوض، اغلب به شکل کمال گرایی و انتقاد بیش از حد به خود می گیرد. آنها همچنین ممکن است نسبت به چیزهایی که مطابق با ایده آل های آنها نیست، خسته یا بی علاقه شوند.


حتما بخوانید: معرفی 10 ویژگی بارز تیپ شخصیتی کمال گرا


6. تفاوت شخصیت های ISTJ و INTJ: قضاوت کننده در مقابل ذهن باز

قضاوتی: ISTJ. یک ISTJ همیشه به باورها و ارزش های خود پایبند است، حتی اگر اشتباه باشد. آنها در پذیرش تغییر، انتقاد یا ایده های جدید بسیار کند هستند و اغلب با رد عقاید دیگران و پایبندی به قضاوت های خود واکنش نشان می دهند. بی میلی آنها برای پذیرش چیزهای جدید و متفاوت اغلب آنها را وادار می کند تا به دنبال روابط با افرادی باشند که شبیه خودشان هستند.

گیرنده: INTJ. یک INTJ همیشه به اطلاعات جدید علاقه مند است و کنجکاوی آنها باعث می شود که فعالانه به دنبال نظرات جدید و دیدگاه های جدید باشند. در حالی که آنها به سرعت ایده هایی را که فکر می کنند غیرمنطقی هستند رد می کنند و به راحتی با اطلاعات جدید سازگار می شوند و در صورت اشتباه مسیر را تغییر می دهند. آنها از اشتباه کردن خجالت نمی کشند.

 تفاوت های بین شخصیت های ISTJ و INTJ

نظرات نهایی در مورد شخصیت های ISTJ و INTJ

شخصیت ISTJ سومین شخصیت رایج در آمریکا است، و اگر خودتان این نوع شخصیت نیستید، احتمالاً به طور منظم با این تیپ شخصیتی تعامل دارید. ISTJ منطقی، روشمند و سنتی به شدت برای وفاداری و ثبات ارزش قائل است و آنها یک دوست، شریک و عضوی عالی از خانواده هستند. با این حال، این تیپ شخصیتی می تواند در محل کار چالش برانگیزتر باشد، زیرا تمایل دارند تغییر را رد کنند و به عادات قدیمی خود بچسبند، حتی زمانی که زمان تکامل فرا رسیده است.

نوع INTJ بسیار کمیاب تر است و رفتار بسیار متفاوتی دارد. یک ISTJ و INTJ شرکای عالی هستند: آنها سبک های ارتباطی مشابهی دارند و به هوش و عقلانیت یکدیگر احترام می گذارند. با این حال، این افراد به دلیل مشکلاتی که در درک و بیان احساسات دارند، ممکن است هرگز نتوانند از نظر عاطفی به هم نزدیک شوند و پیوند عمیق تری ایجاد کنند. درک تیپ های شخصیتی، از جمله اینکه به چه چیزهایی اهمیت می دهند، چگونه یاد می گیرند و چگونه رفتار می کنند، می تواند به شما کمک کند تا روابط قوی تری ایجاد کنید و با همه افراد زندگی خود ارتباط بهتری برقرار کنید.

سخن آخر

با آگاهی درباره افراد با شخصیت های ISTJ و INTJ متوجه خواهید شد که چگونه با آنها رفتار کنید. امیدواریم که از این مطلب استفاده و لذت برده باشید.


مقالات مرتبط:

25 تست روانشناسی تصویری واقعی با جواب برای کشف شخصیت پنهان خود

نحوی برخورد مناسب با انواع تیپ های شخصیتیاز
1
رای