موفقیت

آداب حرف زدن تلفنی؛ نحوه صحبت با مشتری پشت تلفن

نحوه صحبت با مشتری پشت تلفن برای بازاریابی تلفنی موفق چیست ؛ آداب حرف زدن تلفنی چیست و جملات ارتباط با مشتری و اینکه چگونه پشت تلفن صحبت کنیم و روش رفع چالش های بازاریابی تلفنی در سلام دنیا.

قانون کارما چیست و چگونه عمل می کند؟

کارما در مورد عذاب، انتقام، مجازات یا پاداش نیست، بلکه برداشت محصولی است که ما خود کاشته ایم. اینکه قانون کارما چیست و چگونه عمل می کند، اصول و قوانین کارما در زندگی و کائنات را در سلام دنیا بخوانید.

هواپونوپونو چیست؛ آموزش پاکسازی افکار منفی با هواپونوپونو

اصطلاح "هواپونوپونو" را می توان به عنوان "تصحیح یک اشتباه" یا "درست کردن آن" ترجمه کرد. پاکسازی افکار منفی با تکنیک هواپونوپو، فواید معجزه آسایی برای سلامتی ذهن و جسم دارد. روش پاکسازی به شیوه مورنا در ادامه بیاموزید.

مدیریت چیست و چه وظایفی دارد؛ انواع و سبک آن

مدیریت، هماهنگی و اداره وظایف برای دستیابی به یک هدف است. مدیریت به ساختار اعضای ارشد در یک سازمان اشاره می کند. تعریف کامل مدیرت چیست، انواع مدیریت، سبک های مدیریتی و وظایف آنها را در سلام دنیا بخوانید.

در مصاحبه استخدامی چه بگوییم؛ اصول موفقیت در مصاحبه شغلی

فراوان دیده ایم افرادی که در آغاز جلسه مصاحبه کاری و استخدامی هنگامی که از آنها میخواهند خودشان رامعرفی کنند، آنقدر آرام صحبت می کنند و مصاحبه کننده یا اسم آنها را به دشواری می شنود و یا از آنها می خواهد اسمشان را مجددا تکرار کنند.