بزرگان دین

زندگی نامه امام علی (ع) از تولد، ازدواج تا شهادت با شرح کامل

امام علی (ع) اولین فرزند از قبیله هاشمی است که پدر و مادرشان هر دو نیز از قبیله هاشمی بودند. ایشان در روز 13 ماه رجب سال 30 عام الفیل در خانه کعبه به دنیا آمدند. شرح کامل زندگی نامه امام علی (ع) را در سلام دنیا بخوانید.

در خصوص نحوه شهادت حضرت فاطمه (س) چه می دانید؟

شهبات و روایات مختلفی درباره نحوه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بیان شده است. در این مقاله سعی کردیم تا در خصوص نحوه شهادت حضرت فاطمه و نقل قول ها و روایات نقل شده اطلاعاتی ارائه دهیم.

علت مخفی و نامعلوم ماندن قبر حضرت زهرا (س) طبق روایات چیست؟

از وصیت های حضرت فاطمه (س) به امام علی (ع) این بود که فرمودند: ای پسر عمو! اگر من تا چند ساعت آینده از دنیا رفتم، جنازه من را شبانه دفن کن و مراسم دفن مرا که شامل: غسل، کفن، نماز میت و... در مکانی مخفی و پنهان انجام دهید