مهسا ناظمی

آموزش تصویری رشد و رویاندن پیاز در آب

رویاندن پیاز در آب، یک روش عالی برای استفاده از پسماندهای آشپزخانه است. به سادگی در خانه تنها با تعدادی پیاز، مقداری آب و یک شیشه تمیز، به رویاندن پیاز در آب اقدام نمایید

زندگی فعال و نقش آن در بهبود کیفیت زندگی

داشتن یک زندگی فعال انتخاب یک سبک جدید برای ادامه زندگی نیست. در واقع زندگی فعالانه بازگشت به اصول اولیه و ضروری زندگی است که شاید مدتی است از آن فاصله گرفته اید.